Tijdschrift

Over Oikos tijdschrift

View Comments

Ben jij ook bezorgd over de klimaatverandering? Ben je benieuwd hoe mensen werk maken van een duurzame samenleving? Wil je meer duiding bij het maatschappelijk debat over ecologie, politiek en cultuur?

Oikos tijdschrift biedt een uniek forum voor grondige reflectie en debat rond een brede waaier aan sociaal-ecologische thema’s. Inspirerende auteurs schrijven over thema’s als milieu en consumptie, stedelijkheid, globalisering, migratie en ecologische economie. Kortom, Oikos is als driemaandelijks tijdschrift over de groeiende impact van het ecologische vraagstuk een vaste waarde binnen het culturele medialandschap.

Een meer uitgewerkte positiebepaling van Oikos vind je in het Redactiemanifest.

Hoofdredactie: Dirk Holemans
Eindredactie: Magda Brijssinck, Wivine Heynderick, Bruno Mostrey en An Van Damme
Redactiesecretaris: Bruno Mostrey
Redactie: Maaike Afschrift, Robert Crivit, Pascal Debruyne, Pascal Debruyne, Myriam Dumortier, Dirk Geldof, Marc Heughebaert, Wivine Heynderick, Peter Tom Jones, Johan Malcorps, Jan Matthieu, Jan Mertens, Bruno Mostrey, Jef Peeters, An Van Damme, Katrien Van Poeck. 

Oikos is lid van de CeLT vzw (Culturele en Literaire Tijdschriften) en WE MEDIA.

 

v.u. Marc Heughebaert, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Afdrukken