logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Inhoud jongste nummer

Oikos 57 volledig in het teken van Energie: het kernprobleem

Het trieste jubileum van Tsjernobyl was al een ‘mooie’ aanleiding, de schokgolf Fukushima veegde de laatste twijfel weg. Oikos 57 zou een themanummer worden rond kernenergie. En toen konden we nog geenszins vermoeden dat er ook in Nebraska een kerncentrale het water aan de lippen zou krijgen.

 

Tal van deskundigen, (gewezen) politici, wetenschappers en activisten belichten ieder één aspect van het probleem kernenergie.

Is de klik na Fukushima definitief gemaakt? Groeit de consensus over de kernuitstap of levert de kernlobby nog een laatste stuiptrekking? Kan het ook bij ons hopeloos mislopen of bestaan er veilige kerncentrales?

Hebben we kernenergie nodig om de klimaatsveranderingen niet nog meer te laten escaleren? Of omdat het licht anders onherroepelijke uitgaat?

 

Oikos 57 biedt je alle antwoorden en, ook al moest je zelf misschien niet meer overtuigd worden, de meest doorslaggevende argumenten om elkeen te overtuigen dat kernenergie geen toekomst heeft en mag hebben.

 

Een overzicht van de bijdragen:

 

Guido Steenkiste “We hadden gelijk”

Eloi Glorieux “Tsjernobyl aan de Schelde, Fukushima sur Meuse. Ondenkbaar, niet onmogelijk”

Kristof Calvo “Nucleaire veiligheid in België: de mythe doorprikt”

Bas Eickhout “De mythe van de kernenergierenaissance”

Alex Polfliet “Kernenergie: België kan wel degelijk zonder. Vervangcapaciteit op schema”

Lieve De Kinder “Uraniumontginning”

Luc Barbé “Kernenergie, veiligheid en democratie”

Erik Laes “Een beknopte analyse van het Belgische kernenergiedebat”

Tinne Van der Straeten “Belgisch energiebeleid: knip- en plakwerk zonder visie”

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 56 ontwaart en ontwart vele knopen

Over gidslanden die de weg kwijt zijn; het edito van Dirk Holemans.
Over ons professioneel leven, waarin de sociale verhoudingen en onze identiteit en zelfrespect grondig veranderd zijn. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe legt de verdwijning van alle ethiek in dit domein bloot. Het resultaat van het geforceerd huwelijk tussen de verdienstenmaatschappij en een veralgemeend marktdenken.

Marnix Beyen toont de onoverbrugbare kloof die ontstaat wanneer de nationale identiteit nu eens bondgenoot is van de democratie, dan weer van het fascisme. Hij slaat een brug door deze identiteit ruimer te beschrijven, zowel historisch als geografisch.                               Nog zo’n veelbetekenende term is ‘duurzame ontwikkeling’. Alma De Walsche interviewde Jef Peeters naar aanleiding van het nieuwe boek ‘Een veerkrachtige samenleving. Over sociaal werk en duurzame ontwikkeling’.

Een andere knoop: deze binnen de groene beweging, tussen aanhangers van groene groei, minder groei en welvaart zonder groei wordt ontward door Johan Malcorps. Wat ‘biodiversiteit’ betekent voor de praktijk van natuurbehoud en waarom het zo gemakkelijk in de mond ligt, verklaart Glenn Deliège vanuit een filosofische hoek. En tenslotte een stukje ruimtelijke ordening: het beleid rond voormalige, onderbenutte industriegebieden, doorgelicht door Barbara Van Dyck.

Uiteraard gelardeerd met enkele literaire en poëtische bijdragen, een boekbespreking van ‘Straf de armen’ van Loïc Wacquant en een aankondiging voor de zesde Paul Verbraekenlezing met Eva Brems.

Add a comment

Afdrukken E-mail

OIKOS 55 in het teken van het voorspelbare onverwachte

Wat we zien, een onduurzame samenleving, is één zaak. Hoe we kijken, met oude denkkaders naar een werkelijkheid die uiterst complex, dynamisch en gelaagd is, is een andere. Zo maakt Dirk Holemans duidelijk in zijn edito.

Rudy Dhont slaat een bres voor een veerkrachtige samenleving: een collectieve denkoefening die een wereld van verschil maakt.

Tim Jackson werd geïnterviewd rond zijn pas vertaalde boek Welvaart zonder groei. Ook Jan Masschelein toont ons hoe we naar onszelf kunnen kijken, aan de hand van de films van de gebroeders Dardenne als publieke denkoefening.


Verder toont Michèle Morel ons het mensenrechtelijk perspectief van de Romakwestie, en Dirk Geldof las en becommentarieert ‘De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?’ van Bea Cantillon, Patricia Popelier en Ninke Mussche.

Tot slot volgt een samenvatting van twee hoofdpaden om burgers naar milieuvriendelijker gedrag te loodsen, door Jelle Boeve-de Pauw, Martha Monroe en Peter Van Petegem.


Traditioneel een intermezzo met enkele gedichten, deze keer van Norbert De Beule, alsook een tekening van Redmond, en boekbesprekingen van Ton Lemaire’s De val van Prometheus. Over de keerzijden van de vooruitgang, Wilkinson & Pickett’s The Spirit Level. Why more equal societies almost always do better, en Denkbeelden. Van film naar filosofie van Pieter d’Hoine & Bart Engelen.

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 54 zit barstensvol

Terwijl het eigen land met zichzelf in de knoop ligt, brengen onze auteurs traditiegetrouw een lijst grensoverschrijdende uitdagingen, dixit Dirk Holemans.

Vera Dua buigt zich over het biodiversiteitverlies als oud zeer en nieuwe big business: over boosdoeners en wondermiddelen. Niettegenstaande akkoorden, inspanningen, of een Jaar van de Biodiversiteit, zijn we toch maar getuige van de grootste extinctie van soorten (een derde, tegen 2050) sinds de dinosauriërs uitstierven, en van het kalen van de aarde, want die is bijna de helft van de oorspronkelijke bosvegetatie kwijt.

Een helder historisch overzicht van het klimaatbeleid krijgen we van Tinne Van der Straeten. Ze maakt de inzet en vooruitzichten voor de nieuwe klimaattop van Cancún duidelijk.

Heeft klimaatwijziging vooral te maken met onze wijze van produceren en consumeren, dan zullen we ook gebruik moeten maken van alle technische kortetermijnoplossingen die voorhanden zijn. Zo argumenteert, in de rubriek ‘Forum’, het Nederlandse Europarlementslid Bas Eickhout in zijn stuk over koolstofopvang en –opslag in de ondergrond. 

‘Enkel een kleinschalige en agro-ecologische landbouw kan een antwoord bieden op de honger in de wereld’, zo luidde een recent gezaghebbend rapport. Maar de grootste verliezers van de combinatie van het verlies aan biodiversiteit en klimaatopwarming vinden we wellicht onder de boeren van het Zuiden. Saar Van Hauwermeiren doet het gemeenschappelijk belang van het landbouw- en klimaatbeleid uit de doeken.  

Ook in de relatie tussen de Europese Unie en Israël is er nood aan een helder en krachtig buitenlands Europees beleid, willen we onszelf au sérieux nemen. Een overzicht van de belangen door Ludo De Brabander.

Noodzakelijke koerswijzigingen vinden niet plaats als er geen druk komt vanuit de samenleving. Het beleid verandert enkel doordat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen als verontwaardigde burgers. Katrien Van Poeck breekt een lans voor een politisering van het maatschappelijk debat, op basis van het begrip ‘ecologisch burgerschap’.

Als de rede slaapt, komen de monsters tevoorschijn of Paul Verhaeghes lezing van een boek over irrationaliteit. Een voltreffer waarmee we alle problematieken kunnen overzien.

Een aangeboden tekst van Mike Van Acoleyen over schaamsternen en havens als kankers.

Verder een tekening van Redmond, Hervé J. Casier met drie gedichten uit De tuin van alle verten (2008) en Vakantiezucht, een cursiefje van Wivine Heynderick.

Een bespreking van het boek Mens, maatschappij en ruimte van Henk Meert, door Katrien Meireman, en een aankondiging van onze boeklancering Welvaart zonder groei van en met Tim Jackson, over ecologische duurzaamheid versus economie (22 september, het Zuiderpershuis, Antwerpen - een organisatie van Oikos, Uitgeverijen Jan Van Arkel & EPO en het Zuiderpershuis ism. het Masereelfonds, MO* Magazine en Terra Reversa.).

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 53 rolt van de persen

Een nieuw nummer dat andermaal uit zijn voegen barst. 

Om te beginnen krijgen we een tweeluik over de financiële crisis in Europa. Dirk Holemans analyseert het einde van ons huidige financieel-economische model en in ‘Elino Ostrom: een Nobelprijs voor groepswerk’, bespreekt Alma De Walsche een nieuw paradigma voor de toekomst: economie als een relatie.

Collectieve vormen van zelfbestuur kunnen in de 21ste eeuw een sleutelrol spelen. Niet alleen als alternatieve economische modellen, maar ook om de democratie te bewaren.

‘Ggo-landbouw: co-existentie of contradictie?’ Onder deze titel geeft Leen Laenens van Bioforum een actuele stand van zaken over het recente co-existentiedecreet: de garantie op ggo-vrije biologische en conventionele voeding is niet meer. Het ethisch vacuüm in een kwestie die maar al te vaak louter technisch en nauwelijks als deel van een grondige beleidskeuze wordt benaderd, wordt duidelijk.  

In ‘Ecologie en bevolking: afscheid van het doemdenken’, breekt Johan Malcorps een lans voor optimisme – net op tijd? - gevoed door het boek ‘De Volksbeving’ van Fred Pearce
.
En ‘Wat maakt België besturen zo moeilijk?’,
vraagt Marc Maes zich af. Een historisch-politieke bijdrage.

In de rubriek Forum leest Erik Paredis ons
het nieuwste boek van Peter Tom Jones en Vicky De Meyere voor. ‘Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid’.  

Daarnaast verwelkomen we twee inzendingen: een die ons wijzer maakt over ‘duurzaam bouwen in monumentenzorg’ (Matthias Van Wijnendaele) en ‘Voorbij het bbp: hoe vooruitgang meten?’ van Brent Bleys.
 
Verder poëzie van Wally De Doncker: Bruges la morte – Einstein – 2104, en een tekening van Redmond.

En tenslotte zijn er uiteraard ook weer enkele boekbesprekingen. Dirk Geldof doorlas ‘Onze sociale zekerheid: anders en beter’ van Danny Pieters; Johan Malcorps bespreekt ‘Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij’ van Patrick Vanden Berghe.

 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Vers van de pers: Oikos 52

Als we dan toch terug meer aandacht gaan besteden aan normen en waarden in onze samenleving, dan moet de totaal onethische kwestie, die de klimaatcrisis betekent, centraal staan. Dirk Holemans over de ondraaglijke lichtheid na Kopenhagen.


Dé oplossing voor de ecologische problemen klinkt vandaag ‘individuele gedragsverandering’. Een ‘privatisering’ van milieumoraliteit en een afleidertje voor het milieu als politieke kwestie? Een vorm van ecologisch behaviorisme? Anneleen Kenis houdt een kritisch - en overtuigend - pleidooi voor een herpolitisering van milieuactie.
Mathias Bienstman onderzoekt  de mogelijkheden van een complementaire munt: kan de overheid hiermee diensten zoals cultuur of openbaar vervoer toegankelijker maken en welke bijdrage kan de munt leveren aan duurzaam of sociaal gedrag?


In Elektrische auto’s: zegen of vloek? beantwoordt Johan Malcorps de vraag of de toekomst aan de elektrische auto is. Geschiedenis, mogelijke concurrenten en het ‘groene’ gehalte van de elektrowagen passeren de revue.


Verder Pascal Debruyne over stedelijkheid, diversiteit en islam in De stad als gedeelde arena voor burgerschapspraktijken en een aangeboden artikel van Geert De Cubber over de recente pausencycliek.


In de rubriek Forum  krijgen we een terugblik op Kopenhagen door Lien Vrijders & Robin Elke Van Royen, een actuele stand van de rechtspraak rond elektrosmog door
Peter De Smedt en een bijdrage van Dirk Holemans, Marc Heughebaert & Bruno Mostrey over burgerrechten versus infrastructuurprojecten.
Gedichten van Paul Saccasyn, Agent Orange, Afval en afvalligen (van de natuur) , Arcanum van Antarctica. Een column van Wivine Heynderick, Oefening in economisch denken.
En uiteraard ook boekbesprekingen: Bart Maddens’ Omfloerst separatisme? Van de vijf resoluties tot de Maddens-strategie,  De Welvaartsval  van Niko Gobbin & Caroline Ven  en Katlijn Malfliets Hoever kan Europa oostwaarts reiken? De Russische factor.

 


 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.