logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Inhoud jongste nummer

Oikos 73: een kritisch-groene kijk op Piketty

 

Met de komende Klimaatconferentie (Parijs, 2015) voor ogen haalt Dirk Holemans het waardendebat van onder het stof: durven we een andere cultuur voor de toekomst aan, één van een goed leven, ruimer dan materiële overvloed, of zetten we de steeds dieper ingravende verslaving aan fossiele brandstof verder, totdat aardschokken tot de orde van de dag behoren? Jan Mertens geeft een actuele stand van zaken over het concept ‘planetaire grenzen’. Frederik De Roeck doet dit voor de recentste klimaatonderhandelingen in de aanloop naar het nieuwe Klimaatakkoord.

Eric Corijn neemt ons mee in het sociale en culturele verzet van de afgelopen
maanden tegen het rechtse beleid en zijn ‘regimewissel’: hoe kan het nu verder?
Vanuit het recentste Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting belichten Jill Coene & Peter Raeymaeckers de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling.
Dirk Holemans neemt het grensverleggende boek van Piketty, Het Kapitaal van de 21ste Eeuw, een eeuwenlange documentering van rijkdom en ongelijkheid, onder de ecologische loep.

Wat is de meerwaarde van ontwikkelingshulp? Bogdan Vanden Berghe & Jos Geysels bekijken de actuele trends in ontwikkelingssamenwerking met de kritische bril van de Noord-Zuidbeweging en trekken een aantal lessen voor de toekomst.
Wat betekenen participatieve garantiesystemen voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem? Cathy Banken leidt ons in in deze ‘kleine revolutie in de biowereld’.

In de rubriek Aangeboden: Joren Sansen met Gemeenschapsparticipatie in windenergie: een antwoord op de groeiende tegenstand?

In de rubriek Literair: gedichten van René Hooyberghs, een tekening van Redmond, en de twee winnende publicaties uit Ecopolis’ EcoFuture: een kortverhalenwedstrijd voor jong schrijftalent dat verder kijkt dan morgen.

Wil je Oikos 73 ontvangen als proefnummer? Gewoon dit formulier invullen en het nummer valt volgende week in je bus.

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 72

‘Onze concentratie op een externe dreiging van moslimterrorisme maakt ons blind voor de veel grotere dreiging die van binnenuit komt. Het wordt tijd dat we wakker worden. Niet alleen autonomie maar ook en vooral democratie ligt vandaag onder vuur.’ Paul Verhaeghe sprak op Oikos’ feestcongres over autonomie, autoriteit en democratie.

In het dossier over commons in Vlaanderen illustreren drie voorbeelden (Commons Josaphat in Brussel, De Koep in Turnhout en ParkLife in Tienen) die ‘nieuwe autoriteit’ die volgens Verhaeghe ‘radicaal omgekeerd moet functioneren: bottom-up en horizontaal, met als nieuwe grond het collectief. Een groep die in onderling overleg en volgens intern afgesproken regels beslissingen kan nemen.’ Verder in dit kader ook een interview met Michel Bauwens, oprichter en onderzoeker van de peer-to-peer (p2p) Foundation.
En toont een ware democratie zich nu net niet in de mogelijkheid om openlijk af te wegen welke van de drie organisatievormen in onze samenleving (publiek, privaat en commons) we het best inzetten voor het vervullen van bepaalde menselijke noden en doelstellingen, stelt Dirk Holemans.

Als opstap naar de ‘klimaattop van de laatste kans’ brengt Johan Malcorps verslag uit van De nieuwe klimaatbeweging, een ‘nieuw radicaal actieprogramma waar duizenden, zo niet miljoenen zich achter kunnen scharen, wereldwijd’ incluis.
Myriam Dumortier legt het ontluisterend verband tussen onze ecologische en sociale voetafdruk met Ebola. Ze beschrijft hoe het verlies aan biodiversiteit door het vermengen en vernielen van ecosystemen aan de basis blijkt te liggen van het uitbreken van steeds meer nieuwe infectieziekten. En hoe klimaatverandering alles nog erger maakt.

Marian Deblonde geeft in een tweede deel haar pleidooi voor glocaal duurzaamheidsonderzoek en Jan Verheeke schetst binnen de natuurbehoudsbeweging de krachten van politisering en depolitisering vanuit een historisch perspectief.

In de rubriek Aangeboden Wouter Vanhoves Better safe than sorry: een verhaal over de druk die de handels- en investeringsonderhandelingen met de VS zetten op het voorzorgsprincipe.

Literair: Gedichten van Ann Van Dessel en een tekening van Redmond.
In Uitgelezen: Ivan Illich, De Rivieren ten Noorden van de Toekomst, laatste gesprekken over religie en samenleving met David Cayley

En niet te missen: ECOPOLIS Voor een juiste* samenleving – ECOPOLIS For a just Society - De opvolger van Het Groene Boek - 26 april 2015 – Kaaitheater Brussel

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 71

 

In Tweestromenland fietst Dirk Holemans ons van oud naar nieuw: van een 20e eeuws maatschappelijk model (‘trappen of neervallen’) met een razende stilstand, een planetaire burn-out en een consument die alles kan kopen behalve werkelijke vrijheid, naar een samenlevingsvorm van de 21e eeuw met een identiteit die zich opbouwt door samenwerking, delen, duurzame levensstijlen, ontmarkte activiteiten en een balanseconomie. Kortom: een verhaal over autonomie, actueler dan ooit.

In Forum ‘een pleidooi voor een meer ‘marginale’ democratie: het is in de kleine initiatieven van diegenen die niet alleen uitgesloten, maar zelfs niet erkend worden als politieke actoren door de staat, dat het potentieel voor democratiserende actie gezocht moet worden.’ Thomas Swerts over de vernieuwde opdracht van het maatschappelijke ‘middenveld’, collectieve organisatie van gemeenschappen van onderuit en autonomie.
Ook zo volgens Wim Van Roy & Lisa Schouppe van vzw De Wakkere Burger in Wakker worden in een nieuw participatielandschap. Zij brachten het afgelopen jaar deskundigen, praktijkmensen en andere externen samen om de impact in kaart te brengen van een terugtredende overheid, een sterke groei aan burgerinitiatieven van onderuit, een stijgende dualisering en de evolutie naar een superdiverse samenleving. ‘De complexiteit van de wereld van morgen maakt dat er geen eenduidige antwoorden zijn’, stellen ze. ‘Maar we moeten meer op zoek naar laboratoria op het niveau van steden en gemeenten, waar je iets dergelijks kan ontginnen. Want het is de bundeling van krachten en de samenwerking die het verschil kan maken. Het kan een manier zijn om de overheid meer aansluiting te laten vinden bij de samenleving in plaats van andersom via de klassieke inspraaklogica.’

Ook Olivier Beys stelt de waarde van samenwerken en het delen centraal in Jongeren als voorhoede van de nieuwe economie? Want ‘om enig succes te hebben in de toekomst moeten die principes weerklinken in de attitudes van de hedendaagse jongeren. Hun gedrag weerspiegelt immers voor een groot stuk de maatschappij zoals die zich de komende decennia zal ontvouwen.’

Jef Peeters loodst ons door de werkelijke inhoud van ‘de commons’ en recent verschenen literatuur. Marian Deblonde schetst het spagaat van onze industriële samenlevingen: als het over duurzaam ontwikkelen gaat beseffen we de urgentie, maar we zijn en handelen enkel maar terughoudend. Ze neemt de dubieuze maatschappelijke rol die kennis hierin speelt onder de loep. Dries Lesage op zijn beurt brengt de geschiedenis en toekomstmogelijkheden van de Sustainable Development Goals.

Nick Meynen schetst de geschiedenis van geprogrammeerde veroudering van producten, of: een spoedcursus in ‘ontwerpen om stuk te gaan’.

René De Ryck neemt de verreikende vermarkting op de korrel in Een Sterk Merk. Over waarom je geen koffie koopt maar sfeer. 

In de Rubriek Literair: Gedichten van Michaël Vandebril en een tekening van Redmond.

In Uitgelezen: De geest van suburbia van Bruno Meeus & Pascal De Decker, Een Groener Groen van Mike Van Acoleyen, De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn, van Eddy Van Tilt.

Last but not least: Oikos bestaat 5 jaar en dat vieren we met een programma dat te denken geeft. Vier ecodenkers op Feestcongres Oikos. Ecologische autonomie: hoe onze toekomst heroveren? Zaterdag 31 januari 2015 – Vooruit Gent.

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 70

Het rommelt in energieland… maar ‘voor het eerst produceerde hernieuwbare energie in Duitsland – het meest bewolkte land van West-Europa – meer elektriciteit dan de steenkoolcentrales en ook in andere landen gaat het vooruit. De technologische innovatie staat ook niet stil: de gestage vooruitgang in de efficiëntie van zonnepanelen zal de rendabiliteit van fossiele brandstoffen langzaam maar zeker onderuithalen’, stelt Dirk Holemans in zijn edito.

In eigen land ijvert REScoop.be (federatie van verenigingen en coöperaties
van burgers voor hernieuwbare energie) ondertussen voor de collectieve uitbating
van onze hernieuwbare energiebronnen. Het verenigt al meer
dan vijftigduizend burgers die werk willen maken van de energierevolutie. Tom Willems toont aan waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet en leidt ons in in de spelregels en mogelijkheden van coöperatief ondernemen met windenergie.

Carine Van Remoortere en Stefaan Segaert, twee medewerkers van VormingPlus Waas en Dender trokken met 15 transitieambassadeurs naar Totnes en brengen verslag uit.

In de rubriek Forum bundelen we enkele bijdrages rond herpolitisering: Guy Plasschaert presenteert de kroniek van het wel en wee van de burgers die al jarenlang actie voeren rond het Schipdonkkanaal, Wouter Hillaert brengt de voorzichtige herpolitisering van de cultuursector in beeld, en Jef Peeters geeft enkele bedenkingen over herpolitisering, transitie en revolutie.

In de rubriek Aangeboden, een bijdrage van Wouter Smets over gelukzoekers: 2000 jaar tussen Europa en Marokko.

In de Rubriek Literair: Gedichten van Charles Ducal en een tekening van Redmond.

Aardewerk kondigt opnieuw de opleiding ecologische filosofie en politiek aan, in Gent dit najaar.

 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 69: over depolitisering en herpolitisering

Wees realistisch, vraag het onmogelijke. Onder deze noemer start Oikostijdschrift haar nieuwste editie met een sterke oproep tot herpolitisering. Onze samenleving heeft terug nood aan het politieke – niet alleen de politiek – stelt Dirk Holemans, er is nood aan emancipatorische maatschappijvisies en -projecten, die toekomstgericht zorgen voor meer ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid in onze wereld, daarbij niet gehinderd door wat vandaag als ‘haalbaar’ geldt.

Steeds meer organisaties uit het middenveld beantwoorden vandaag de dag deze oproep, en leveren niet louter beleidsadviserend werk af, maar zetten terug stevig enkele bakens voor onze veranderende samenleving uit. Pascal Debruyne en Bart Van Bouchaute tonen in een overzichtsartikel de huidige politiserende rol van het middenveld en een geschiedenis van deze rol in De bestaande orde verstorenFilip De Bodt illustreert deze rol vanuit de ervaring van een (nog steeds) tegendraadse beweging van onderuit (vzw ’t Uilekot) en een tegen de stroom in roeiende klimaatbeweging (vzw Climaxi) in Politisering en depolitisering.
In Integratie is dood, lang leve de integratie. Van integratiepioniers naar migratiebeheer in superdiverse tijden schetsen Pascal Debruyne en Luc Groffy de impact van het huidige integratie- en inburgeringsdecreet, een ‘extreme uitloper van depolitisering’, gestoffeerd met een geschiedenis van de migratie in België en herpolitiserende praktijken die opnieuw van onderop groeien.
Ook het jeugdwerk moet haar sociaal-politiek mandaat hernieuwen, stellen Filip Coussée en Robert Crivit, en dient aanhoudend en nadrukkelijk te wijzen op ‘de complexiteit van de maatschappelijke problemen waarmee we geconfronteerd worden en op de gevolgen van de te eenvoudige, te geïndividualiseerde en eenzijdige oplossingen die we als samenleving daartegenover stellen’. Of: Back to the roots. Een politieke geschiedenis van het jeugdwerk.

In de rubriek AangebodenFrederik Janssens over vernieuwende gevangenisconcepten.
Tot slot brengt Glenn Deliège zijn tweede deel van het overzichtsartikel Wat schuilt er achter de nieuwe wildernis?

Opnieuw een tekening van Redmond, en gedichten van Annmarie Sauer.

In de rubriek UitgelezenHoeveel is Genoeg? van Robert & Edward Skidelski (Johan Malcorps) en Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert van Dirk Geldof (Carlos Theus).

 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Oikos 68

Engelse slachtoffers van de watersnood versus een droge Europese Commissie, met zwakke klimaatvoorstellen: mogen we het nu over klimaatwijziging hebben?, vraagt Dirk Holemans zich af.

Maar laten we niet pessimistisch zijn. Een steeds grotere groep landen op deze planeet is immers een hoopgevende omwenteling gestart in de aanpak van klimaatverandering. En laten we de vroeger ondenkbare technologische evoluties die we maken niet vergeten. ‘We zijn de klimaatcrisis misschien aan het oplossen, maar beseffen het nog niet’, argumenteert Thomas Wyns.

Breng mensen samen vanuit alle mogelijke belangenhoeken en zet ze vrijuit aan het praten over de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem in Vlaanderen. Dit is wat het ARGUS-rapport biedt: een neerslag van een lang proces met inzichten van zowel industriëlen als ecologisten, vakbondsmensen als academici, energieproducenten en –consumenten. Jan Turf & Helga Van der Veken brengen verslag uit van Energie voor morgen.

Komt ‘transitie’ als gedachtengoed ook in woelige wateren terecht, nu het in alle kringen van de samenleving is opgedoken? Erik Paredis geeft ons een grondig genuanceerde kijk op de kritische gedachten over de huidige transitiebeweging; een discussie die in vorige Oikosedities op gang kwam.

Over transitie gesproken: herkennen we ons sterk uitgebouwde en veelkleurige verenigingsleven nog, of het vrije middenveld? De natuur- en milieubeweging, de integratiesector, armoedeverenigingen en zelfs samenlevingsopbouw - waardegeladen werkterreinen dus - worden op vandaag utilitair ingezet, in functie van overheidsdoelen of zelfs ‘ingekapseld’, genationaliseerd. Een bizarre evolutie, vastgesteld én rijk gestoffeerd besproken door Bart Caron en uitmondend in een vraag naar de overheid: Bent u bereid een nieuw soort verenigingsleven te stimuleren, of minstens te ondersteunen?

Is natuur te koop? Wat zijn mogelijke voordelen maar ook risico’s van ‘ecosysteemdiensten’? Vera Dua, Alma De Walsche en Marjolein Visser (Terra Reversa) houden een pleidooi voor een eerherstel van de natuur als gemeenschappelijk goed of common, los van elke marktlogica.

Glenn Deliège werpt een blik achter de schermen van De nieuwe wildernis: wat is de ideologische achtergrond van het 'herwilden' als piste binnen het hedendaagse natuurbehoud.

In de rubriek Literatuur: vier gedichten van Joris Gerits.
Oikos werd geïllustreerd met opnieuw twee tekeningen van Redmond.
In de rubriek Uitgelezen: Eigen woning: geldmachine of pensioensparen? van Pascal De Decker (Tim Torfs), De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving van Michel Bauwens (Myriam Dumortier), Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet van Thomas Decreus en Aristoteles’ Politica (Jef Peeters).
Jef Peeters Over politiek, economie en democratie

Add a comment

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.