logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Inhoud jongste nummer

Inhoud OIKOS nummer 47 – winter 2008

Voor een vol-waardige samenleving van het genoeg.

Hoeveel ongelijkheid - en hoeveel crisissen - aanvaardt een samenleving, die naam waardig, vraagt Dirk Holemans zich in het edito af. Alle verhoudingen zijn zoek: tussen de CEO en de leefloner, het rijke Noorden en het arme Zuiden, tussen wat onze aarde aankan en het beslag dat we erop leggen, tussen wat we hebben en wie we willen zijn.

 

Nu de financiële crisis

heel de economie dreigt mee te sleuren en in het brandpunt van het maatschappelijk debat staat, dreigt een meer fundamentele bevraging van de grenzeloze grondhouding die onze samenleving kenmerkt, naar de achtergrond te verdwijnen. Niemand die betwijfelt dat de financiële sector opnieuw gereguleerd moet worden, maar dit debat versluiert de kern van de zaak: een duurzame en rechtvaardige samenleving.


De tijd is gekomen: sluit de financiële casino’s. Wat maakte de financiële crisis mogelijk en welke democratische alternatieven zijn er? In de integrale versie van hun verklaring brengen de Europese ATTAC's* systemische oplossingen in kaart vermits de crisis systemische wortels heeft.

* (Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij)


Less meat, less heat.

Onder deze titel hield Rajendra Pachauri (Nobelprijswinnaar en voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change) eind augustus in Gent een opgemerkt pleidooi voor vleesmatiging. Jeroen Lavrijsen van het Ethisch Vegetarisch Alternatief laat de ecologische en sociale impact van vleesconsumptie de revue passeren en meteen ook de beleidsaanbevelingen die EVA samen met een twintigtal organisaties uitwerkte. Ondanks een duidelijk politiek argument blijkt deze problematiek namelijk maar lauwtjes onthaald door de politieke wereld.


Tussen retoriek en regulier beleid: duurzame ontwikkeling in Vlaanderen.

De concrete praktijk zoals het plan 'Vlaanderen in Actie' (Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa) wordt door Pascal Debruyne en Simon Calcoen vakkundig tegen het licht gehouden van het beleidsplan voor duurzame ontwikkeling. Ondanks een strategie, een ontwerpdecreet, een cel én een werkgroep duurzame ontwikkeling blijkt dit thema in de praktijk vooral een vernuftige communicatiestrategie. In plaats van een echt geïntegreerde aanpak op lange termijn, stellen de auteurs een inclusief beleid vast dat de bestaande beleidsplannen en -initiatieven netjes naast elkaar plaatst, met een onderbemande cel, een werkgroep die enkel rapporteert, en een decreet en strategie waarin geen enkel institutioneel instrument voor een reële transitie wordt aangereikt.


Tekening van Redmond

Drie gedichten van Marcus Cumberledge (vertaling: Peter Theunynck)

Rurale ontwikkeling.

Column van Wivine Heynderick


Terra Reversa*: Bouwstenen voor een duurzaamheidstransitie - Deel IV: Reizen

Anno 2008 bevindt de wereld zich in een ernstige sociale en ecologische duurzaamheidscrisis. Wat onze consumptie betreft, zijn vier sectoren samen verantwoordelijk voor minstens 70 procent van onze totale milieu-impact: voeding, mobiliteit, wonen en recreatie/reizen. In de vorige afleveringen van deze rubriek namen Peter Tom Jones, Vicky De Meyere en Els Keytsman al de sectoren voeding en mobiliteit onder de loep. In deze bijdrage bekijken zij het consumptiedomein reizen: op welke manier doet zich de problematiek voor, wat zijn de barrières voor duurzaam toerisme, en hoe kunnen alle relevante stakeholders de 4 E’s concreet realiseren? In de volgende en laatste aflevering van de rubriek herhalen zij dezelfde oefening voor duurzaam wonen/bouwen.

* 'Terra Reversa' verwijst naar de noodzaak van een totale systemische omkering van het courante wereldbeeld en de ondersteunende politieke, economische en technologische structuren, volgens de uitgangspunten van de ecologische economie.


De valkuilen van het ‘groene’ vertoog.

Het groene vertoog kan men beschouwen als een poging om voor het huidige, ecologisch onhoudbare, economische wereldsysteem een alternatief uit te werken. Heel wat voorstellen houden volgens Francine Mestrum echter een risico in om het neoliberalisme te versterken, enerzijds bij gebrek aan verduidelijking, anderzijds door een teveel aan hervormingsdrang. Kritiek op de moderniteit is nodig en nuttig maar de auteur vindt de uitgangspunten van die kritiek soms problematisch.


Valkuilen of kenmerken?

Een reactie op "De valkuilen van het 'groene' vertoog". Dirk Holemans is het ten gronde oneens met Francine Mestrum. In een poging om dit constructief te beargumenteren, schetst de auteur de fundamenten die het groene vertoog - een 'huis met vele kamers' - schragen. Typisch is het fundament van de autonome sfeer die de gangbare politieke tweedeling (meer markt versus meer staat) overstijgt; een valkuil waarin volgens de auteur tevens Mestrums kritiek verzeilde.


Boekbesprekingen.

Karel Michiels, Groen? In het spoor van Luc Versteylen.

Cyrille Offermans, Schipbreuk. Over kennis, cultuur en beschaving.

Robert Jensen. Getting Off: Pornography and the End of Masculinity.

 

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.