logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Inhoud jongste nummer

Oikos 56 ontwaart en ontwart vele knopen

Over gidslanden die de weg kwijt zijn; het edito van Dirk Holemans.
Over ons professioneel leven, waarin de sociale verhoudingen en onze identiteit en zelfrespect grondig veranderd zijn. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe legt de verdwijning van alle ethiek in dit domein bloot. Het resultaat van het geforceerd huwelijk tussen de verdienstenmaatschappij en een veralgemeend marktdenken.

Marnix Beyen toont de onoverbrugbare kloof die ontstaat wanneer de nationale identiteit nu eens bondgenoot is van de democratie, dan weer van het fascisme. Hij slaat een brug door deze identiteit ruimer te beschrijven, zowel historisch als geografisch.                               Nog zo’n veelbetekenende term is ‘duurzame ontwikkeling’. Alma De Walsche interviewde Jef Peeters naar aanleiding van het nieuwe boek ‘Een veerkrachtige samenleving. Over sociaal werk en duurzame ontwikkeling’.

Een andere knoop: deze binnen de groene beweging, tussen aanhangers van groene groei, minder groei en welvaart zonder groei wordt ontward door Johan Malcorps. Wat ‘biodiversiteit’ betekent voor de praktijk van natuurbehoud en waarom het zo gemakkelijk in de mond ligt, verklaart Glenn Deliège vanuit een filosofische hoek. En tenslotte een stukje ruimtelijke ordening: het beleid rond voormalige, onderbenutte industriegebieden, doorgelicht door Barbara Van Dyck.

Uiteraard gelardeerd met enkele literaire en poëtische bijdragen, een boekbespreking van ‘Straf de armen’ van Loïc Wacquant en een aankondiging voor de zesde Paul Verbraekenlezing met Eva Brems.

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.