logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Inhoud jongste nummer

Oikos 54 zit barstensvol

Terwijl het eigen land met zichzelf in de knoop ligt, brengen onze auteurs traditiegetrouw een lijst grensoverschrijdende uitdagingen, dixit Dirk Holemans.

Vera Dua buigt zich over het biodiversiteitverlies als oud zeer en nieuwe big business: over boosdoeners en wondermiddelen. Niettegenstaande akkoorden, inspanningen, of een Jaar van de Biodiversiteit, zijn we toch maar getuige van de grootste extinctie van soorten (een derde, tegen 2050) sinds de dinosauriërs uitstierven, en van het kalen van de aarde, want die is bijna de helft van de oorspronkelijke bosvegetatie kwijt.

Een helder historisch overzicht van het klimaatbeleid krijgen we van Tinne Van der Straeten. Ze maakt de inzet en vooruitzichten voor de nieuwe klimaattop van Cancún duidelijk.

Heeft klimaatwijziging vooral te maken met onze wijze van produceren en consumeren, dan zullen we ook gebruik moeten maken van alle technische kortetermijnoplossingen die voorhanden zijn. Zo argumenteert, in de rubriek ‘Forum’, het Nederlandse Europarlementslid Bas Eickhout in zijn stuk over koolstofopvang en –opslag in de ondergrond. 

‘Enkel een kleinschalige en agro-ecologische landbouw kan een antwoord bieden op de honger in de wereld’, zo luidde een recent gezaghebbend rapport. Maar de grootste verliezers van de combinatie van het verlies aan biodiversiteit en klimaatopwarming vinden we wellicht onder de boeren van het Zuiden. Saar Van Hauwermeiren doet het gemeenschappelijk belang van het landbouw- en klimaatbeleid uit de doeken.  

Ook in de relatie tussen de Europese Unie en Israël is er nood aan een helder en krachtig buitenlands Europees beleid, willen we onszelf au sérieux nemen. Een overzicht van de belangen door Ludo De Brabander.

Noodzakelijke koerswijzigingen vinden niet plaats als er geen druk komt vanuit de samenleving. Het beleid verandert enkel doordat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen als verontwaardigde burgers. Katrien Van Poeck breekt een lans voor een politisering van het maatschappelijk debat, op basis van het begrip ‘ecologisch burgerschap’.

Als de rede slaapt, komen de monsters tevoorschijn of Paul Verhaeghes lezing van een boek over irrationaliteit. Een voltreffer waarmee we alle problematieken kunnen overzien.

Een aangeboden tekst van Mike Van Acoleyen over schaamsternen en havens als kankers.

Verder een tekening van Redmond, Hervé J. Casier met drie gedichten uit De tuin van alle verten (2008) en Vakantiezucht, een cursiefje van Wivine Heynderick.

Een bespreking van het boek Mens, maatschappij en ruimte van Henk Meert, door Katrien Meireman, en een aankondiging van onze boeklancering Welvaart zonder groei van en met Tim Jackson, over ecologische duurzaamheid versus economie (22 september, het Zuiderpershuis, Antwerpen - een organisatie van Oikos, Uitgeverijen Jan Van Arkel & EPO en het Zuiderpershuis ism. het Masereelfonds, MO* Magazine en Terra Reversa.).

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.