Het tijdschrift

View Comments

Oikos biedt sinds 1996 met haar tijdschrift en ook met lezingen en colloquia een forum voor grondige reflectie, uitwisseling en debat over politiek,  ecologie en cultuur. Zo bestrijkt Oikos een breed spectrum aan thema‚Äôs zoals: milieu en consumptie, arbeid en sociale zekerheid, ruimte en stedelijkheid, globalisering, cultuur, migratie en multiculturaliteit, ecologische economie en politieke theorie.

Voor Oikos heeft de groene ideologische en politieke stroming een heel eigen profiel en plaats in onze samenleving. De groeiende impact van het ecologische vraagstuk vraagt immers om een grondige herijking van onze wijze van leven en van alle maatschappelijke verhoudingen en instituties.

Een meer uitgewerkte positiebepaling van Oikos vind je in het Redactiemanifest.

Afdrukken