Groen! met de voeten op de grond - achter de verkiezingscijfers gekeken

View Comments

Groen! trok de verkiezingen van 2009 in met als doelstelling de oude droom om de 10%-drempel te halen.

Tot in de laatste week voor de verkiezingen werd dit streefcijferherhaald.De doelstelling werd totaal niet gehaald, maar was de uitslag wel zo slecht? Was 10% wel zo realistisch in de Vlaamse context? En waarom kunnen Ecolo en ook de Franse Groenen dan wel schitteren?Veel vragen die om een meer nauwkeurige cijferanalyse vragen.

Een analyse die Marc Heughebaert maakte voor het septembernummer van Oikos. Op algemeen verzoek of, zo je wil, als nieuwjaarsgeschenkje van Oikos, is zij hier nu ook te vinden op onze site.

 


Afdrukken