logo

Groen! met de voeten op de grond - achter de verkiezingscijfers gekeken

Groen! trok de verkiezingen van 2009 in met als doelstelling de oude droom om de 10%-drempel te halen.

Tot in de laatste week voor de verkiezingen werd dit streefcijferherhaald.De doelstelling werd totaal niet gehaald, maar was de uitslag wel zo slecht? Was 10% wel zo realistisch in de Vlaamse context? En waarom kunnen Ecolo en ook de Franse Groenen dan wel schitteren?Veel vragen die om een meer nauwkeurige cijferanalyse vragen.

Een analyse die Marc Heughebaert maakte voor het septembernummer van Oikos. Op algemeen verzoek of, zo je wil, als nieuwjaarsgeschenkje van Oikos, is zij hier nu ook te vinden op onze site.

 


Add a comment

Afdrukken E-mail

Geschenktip

Op zoek naar een origineel geschenk?

Geef dan een Oikos-abonnement cadeau!


Voor € 20 schenk je iemand een jaar lang diepgaande lectuur over een waaier aan maatschappelijke thema’s.

Hoe ga je te werk?
- Je stuurt een e-mail naar info@oikos.be met vermelding van de naam en het adres van de toekomstige abonnee.
- Je stort 20 euro (40 voor internationale abonnementen) op rekening van Oikos Tijdschrift met vermelding 'cadeau-abo' + naam van toekomstige abonnee.

Bankrekening
IBAN: BE13 0016 7595 0539 van Oikos Tijdschrift vzw
BIC: GEBA BE BB

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging wanneer we je bestelling ontvangen hebben.

Zodra er een nieuw nummer van de persen rolt, krijgt de nieuwe abonnee zijn/haar eerste nummer, vergezeld van een brief, waarin uiteraard ook de schenker van het abonnement vermeld wordt.

Add a comment

Afdrukken E-mail

Het tijdschrift

Oikos biedt sinds 1996 met haar tijdschrift en ook met lezingen en colloquia een forum voor grondige reflectie, uitwisseling en debat over politiek,  ecologie en cultuur. Zo bestrijkt Oikos een breed spectrum aan thema’s zoals: milieu en consumptie, arbeid en sociale zekerheid, ruimte en stedelijkheid, globalisering, cultuur, migratie en multiculturaliteit, ecologische economie en politieke theorie.

Voor Oikos heeft de groene ideologische en politieke stroming een heel eigen profiel en plaats in onze samenleving. De groeiende impact van het ecologische vraagstuk vraagt immers om een grondige herijking van onze wijze van leven en van alle maatschappelijke verhoudingen en instituties.

Een meer uitgewerkte positiebepaling van Oikos vind je in het Redactiemanifest. Add a comment

Afdrukken E-mail

Bijdragen

De redactie verwelkomt bijdragen ter publicatie.
Ingestuurde manuscripten worden niet teruggestuurd.
Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar bijdrage.


Richtlijnen voor auteurs.

 
1. Aanleveren van teksten

     1.1 Algemene aanwijzingen

Oikos probeert degelijk onderbouwde bijdragen te brengen zonder evenwel een academische stijl aan te nemen. De teksten mogen dus niet te lang zijn, en moeten in een taal geschreven zijn die begrijpelijk is voor een algemeen geïnteresseerd publiek. Probeer dus zoveel als mogelijk technisch-wetenschappelijk jargon te vermijden, en zo toch nodig toe te lichten. Oikos hanteert daarbij de spelling van het Groene Boekje.

Toegestuurde bijdragen moeten oorspronkelijk zijn. Dezelfde tekst kan dus niet tegelijkertijd in een ander tijdschrift worden gepubliceerd.

Auteurs stemmen ermee in dat hun gepubliceerde tekst onmiddellijk of na verloop van tijd beschikbaar wordt via de website van Oikos (www.oikos.be).

Teksten worden bij voorkeur aangeleverd als Word-document en via e-mail bezorgd aan dirk.holemans@oikos.be.
Auteurs maken daarbij ook hun adres over voor het bezorgen van Oikosexemplaren na verschijnen.

     1.2 Artikels

Lengte

Artikels mogen niet langer zijn dan 35.000 tekens inclusief spaties (d.i. ca. 10 à 12 pagina’s).
Eerder actualiteitsgebonden bijdragen zijn liefst korter (15 à 20.000 tekens).
Een forumstuk, d.i. een inhoudelijk uitgewerkte reactie op een eerder verschenen Oikosartikel, mag tot 12.000 tekens inclusief spaties gaan.

Vormvereisten

Wij vragen dat een tekst als volgt wordt opgemaakt:
- geen lay-out
- geen vet gebruiken, cursief kan wel

Daarbij volgende elementen te voorzien in de aangegeven volgorde:
- titel: geen te lange titel, en dubbele titels vermijden (wegens lay-out)
- naam van de auteur
- inleidende samenvatting van 8 à 10 regels (komt cursief, en dient tevens voor website)
- tekst van het artikel artikel:
- zorg voor een heldere structuur met duidelijke indeling in alinea’s
- voldoende tussentitels
- korte bio (2 tot max. 4 regels) van de auteur
- eindnoten (geen voetnoten) worden achteraan geplaatst en worden beperkt gehouden
- idem voor eventuele literatuurlijst

     1.3 Boekbesprekingen

Lengte

Boekbesprekingen hebben best een lengte van 4000 tot 7000 tekens inclusief spaties, met een maximum van 10.000 tekens.

Vormvereisten

Breng geen lay-out aan.

Geef volgende elementen in de aangegeven volgorde:
- een korte titel
- referentie van het boek: voornaam en naam van de auteur(s), titel en eventueel ondertitel, plaats van uitgave, uitgeverij, jaartal, aantal pagina’s
- tekst van de bespreking, zonder tussentitels
- naam van de recensent

 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Abonneren en bestellen

Abonnementen
Oikos verschijnt 4 keer per jaar en een abonnement kan op elk tijdstip ingaan.
Abonnementen lopen tot ze worden opgezegd.
Een abonnement kost € 20.
Studenten en werklozen betalen € 17.
Internationaal abonnement, organisaties en bibliotheken: € 40.
Een steunabonnement kan vanaf € 40.
Bestellen via overschrijving met vermelding van naam en adres.


Losse nummers
Losse nummers bestellen kan door storting van € 6 + € 1,5 verzendingskosten
met vermelding van het/de gewenste nummer(s).

Losse nummers zijn ook te koop in de betere boekhandel.
Voor de verkooppunten zie: www.detijdschriften.be

Digitaal
Vraag via info@oikos.be jouw digitaal abonnement aan.
Betalingsvoorwaarden zijn zoals voor het papieren abonnement.

Bankrekening
IBAN: BE13 0016 7595 0539 van Oikos Tijdschrift vzw
BIC: GEBA BE BB

Add a comment

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.