logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Jaargang 2001

folder Jaargang 2001

Categorieën

folder Oikos 17 1/2001

Inhoudstafel van Oikos 17 1/2001

01 Edito, Jef Peeters, Tijdbewaarders

02 Robert Crivit, Harry Kunneman, Trage vragen in een snelle wereld. Over levenskunst, burgerschap en groene politiek. Lezing

03 Lesley Hustinx en Frans Lammertyn, Vrijwilligerswerk tussen vrijheid en onzekerheid. Uitdagingen voor een eigentijds vrijwilligersbeleid

04 Ria Van Den Heuvel, Joos Wauter en Jos Stassen, Naar een omkadering voor het eigentijds vrijwilligerswerk

05 Prof. Dr. Vanneste, Vrouwelijke bewoners van de stad en hun woonsituatie: aanzet tot een debat m.b.t. publiek stedelijk ruimtegebruik

06 Els Huigens, Publieke ruimte for allusers

07 Dirk Jacobs, Gegarandeerde vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in Brussel?

08 Adelheid Byttebier, Gegarandeerde vertegenwoordiging in Brussel. Niet enkel voor de Vlamingen maar ten behoeve van onze meertalige en interculturele hoofdstad. Reactie op artikel van Dirk Jacobs

09 Jack van Dijk, Vier in één klap – Moderator Isabel Vertriest. Gesprek met ‘Borgerhou(d)t van Mensen’ (Jan Tirez), ‘StRaten-Generaal’ (Noortje Wiesbauer), De Anti-Globaliserings-Beweging (Han Soete), Voetgangersbeweging (Jos Thijs)

10 Jan Mertens, Over grote hoop en ongewilde effecten, Uitgelezen, Wolfgang Sachs, Planet Dialectics, Explorations in Environment and Development

11 Dirk Holemans, Met gemengde gevoelens, Uitgelezen, Eric De Kuyper, Met gemengde gevoelens. Over eigenheid, identiteit en nationale cultuur

12 Jef Peeters, Een interdisciplinaire benadering van duurzaamheid, Uitgelezen, Bernard Mazijn, Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken

13 Literair, Erik Vlaminck, Verhalen uit de bajes

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.