Abonnement-info

Abonneren en bestellen

View Comments

Abonnementen
Oikos verschijnt 4 keer per jaar en een abonnement kan op elk tijdstip ingaan.
Abonnementen lopen tot ze worden opgezegd.
Een abonnement kost € 20.
Studenten en werklozen betalen € 17.
Internationaal abonnement, organisaties en bibliotheken: € 40.
Een steunabonnement kan vanaf € 40.
Bestellen via overschrijving met vermelding van naam en adres.


Losse nummers
Losse nummers bestellen kan door storting van € 6 + € 1,5 verzendingskosten
met vermelding van het/de gewenste nummer(s).

Losse nummers zijn ook te koop in de betere boekhandel.
Voor de verkooppunten zie: www.detijdschriften.be

Digitaal
Vraag via info@oikos.be jouw digitaal abonnement aan.
Betalingsvoorwaarden zijn zoals voor het papieren abonnement.

Bankrekening
IBAN: BE13 0016 7595 0539 van Oikos Tijdschrift vzw
BIC: GEBA BE BB

Afdrukken