logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Abonnement-info

Abonneren en bestellen

Abonnementen
Oikos verschijnt 4 keer per jaar en een abonnement kan op elk tijdstip ingaan.
Abonnementen lopen tot ze worden opgezegd.
Een abonnement kost € 20.
Studenten en werklozen betalen € 17.
Internationaal abonnement, organisaties en bibliotheken: € 40.
Een steunabonnement kan vanaf € 40.
Bestellen via overschrijving met vermelding van naam en adres.


Losse nummers
Losse nummers bestellen kan door storting van € 6 + € 1,5 verzendingskosten
met vermelding van het/de gewenste nummer(s).

Losse nummers zijn ook te koop in de betere boekhandel.
Voor de verkooppunten zie: www.detijdschriften.be

Digitaal
Vraag via info@oikos.be jouw digitaal abonnement aan.
Betalingsvoorwaarden zijn zoals voor het papieren abonnement.

Bankrekening
IBAN: BE13 0016 7595 0539 van Oikos Tijdschrift vzw
BIC: GEBA BE BB

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.