en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

OIKOS TIJDSCHRIFT

Oikos tijdschrift 102

In Oikos 102 leest u een interview met Dennis Meadows (co-auteur van het Rapport van de Club van Rome). In het licht van de Russische oorlog tegen Oekraïne pleit Gie Goris voor een ecologische vredesbeweging. Aan de hand van haar ervaringen bij burgerinitiatieven, toont Zinaïda Sluijs hoe een zorgethiek een leidraad kan bieden voor de ondersteuning van mensen op de vlucht. Degrowth-econoom en rising star Timothée Parrique ontkracht de hardnekkige stelling dat groene groei (de overtuiging dat economische groei kan losgekoppeld worden van ecologische schade) een succes is. Met poëzie van Liesbeth Aerts, eerste officiële stadsdichter van Turnhout.

 

ABONNEREN   LEES NU
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account