logo

dinsdag, 18 april 2017 11:40

In Memoriam Paul Everaert

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Paul Everaert (°Zottegem, 4 juli 1946), lid van de schrijversgemeenschap van Oikos, is overleden op 8 april 2017.

Ik heb Paul leren kennen als directeur, later departementshoofd van de Sociale School Heverlee.  Hij was iemand met een uitgesproken visie op de samenleving, tegelijk studax en geëngageerd, nooit verlegen voor een inhoudelijk debat. Zijn speeches voor studenten en collega’s bij de opening van het academiejaar of bij de diploma-uitreiking bevatten steeds een actuele analyse van wat er in de samenleving gaande was, alsook aanwijzingen over hoe daar mee om te gaan. Dat sociaal werk een beroep is gericht op sociale verandering, liet hij nooit na om voor te houden. Het nastreven van meer sociale gelijkheid stond daarbij voorop, samen met het geloof in sterke sociale bewegingen om dat te bereiken. Zijn terugkerend motto was daarbij: ‘Streng voor de sterken, mild voor de zwakken’. Mensen kregen van hem veel krediet voor wat ze probeerden.

De koppeling van geleerdheid en engagement typeert Pauls loopbaan. Hij studeerde sociologie aan de KU Leuven en specialiseerde zich in arbeidssociologie.  Vanaf 1969 werd hij docent sociologie aan ‘de sociale school van Heverlee’, met vakken als  arbeidsverhoudingen, sociologie van de arbeid, sociologie van de Belgische politiek en ecologische vraagstukken. Van 1972 tot 1976 werkte hij als gedetacheerde  op het nationaal secretariaat van de KAJ rond vormingskansen voor werkende jongeren, het recht op permanente vorming en kaderscholing. Naast de sociale school werd een engagement binnen de christelijke arbeidersbeweging een blijvend gegeven. Dat is niet zo verwonderlijk wanneer men weet dat die school ooit werd opgericht als kaderschool voor die beweging. Van 1976 tot 1980 was Paul plaatselijk actief als voorzitter van het ACV en het ACW; van 1980 tot 1992 was hij verbondsvoorzitter ACV van het arrondissement Aalst. Dat heen en weer veruiterlijkte zich eveneens in zijn dagelijkse treinreizen tussen Zottegem en Leuven en weer terug.

In 1991 werd Paul Everaert directeur van de Sociale School Heverlee en het CVO Sociale Hogeschool, en het jaar daarop voorzitter van de werkgroep Hoger Onderwijs van het ACW waar de hogeschoolhervorming actief voorbereid werd. Bij de fusie van de Leuvense hogescholen in  1995 werd Paul departementshoofd en zo ook lid van het directiecomité van de KHLeuven. Wanneer hij eind 2001 met brugpensioen ging, werd hij mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de masteropleiding Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan de KU Leuven, waarbij hij meewerkte aan het programma.  

Dat economie en samenleving een meer ecologische oriëntatie nodig hadden, was ook Pauls overtuiging, en op latere leeftijd werd hij lid van Groen. Hij bleef daarbij echter vooral studeren op vraagstukken van economie en arbeid, waarvan o.a. zijn facebookpagina getuigt. Maar ook wanneer we elkaar bij gelegenheid ontmoetten kwamen de fundamentele discussies telkens naar boven. Vandaar de vraag aan Paul om zijn inzichten uit te schrijven. Teksten afwerken voor publicatie was echter niet zijn ding, maar met enige redactionele ondersteuning zag hij het wel zitten. En zo kwam Paul Everaert in 2012 de schrijversgemeenschap van Oikos vervoegen, iets waar hij overigens prat op ging. Hij leverde in totaal acht bijdragen, vooral doorwrochte stukken met een sociaaleconomisch thema gebaseerd op belangrijke internationale lectuur. Zo kende Paul het werk van de Franse econoom Thomas Piketty al lang voor het via de Engelse vertaling van zijn Kapitaal in de21ste eeuw algemene bekendheid kreeg. Zijn laatste bijdrage was een door velen gesmaakte bespreking van dit werk (publicatie 12 mei 2014), wat overigens ook tot vormingssessies voor Oikos leidde.

Met dit In Memoriam breng ik, mede in naam van Oikos, graag hulde aan een groot man.

Read 1579 times Last modified on dinsdag, 09 mei 2017 17:17

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.