Print this page
donderdag, 12 november 2015 17:58

Kringloopeconomie bij Ricoh, een interview met Mia Goetvinck

Written by
Rate this item
(3 votes)
Kringloopeconomie houdt een economische systeemverandering in. Van een lineaire economie, waar grondstoffen na gebruik in een product in afval veranderen, naar een circulaire economie waarin we producten zo lang mogelijk gebruiken en ook zoveel mogelijk hergebruiken. Ricoh is een van oorsprong Japanse producent van elektronica. Het bedrijf produceert voornamelijk camera’s en kantooruitrusting zoals printers, kopieermachines en projectors. Ricoh is doorheen de jaren geëvolueerd naar een ambitieuze visie op milieu en klimaat. De stichter was reeds van mening dat het bedrijf een sociale verantwoordelijkheid heeft, wat onder andere inhoudt dat het milieu leefbaar gehouden wordt voor de komende generaties. Dit idee werd doorheen de jaren meer en meer in het management ingebed en uitgewerkt. De duurzaamheidsvisie van Ricoh is dan ook gebaseerd op een no regrets-principe, het bedrijf doet er alles aan om milieuproblemen te voorkomen. Om de voorbeeldrol van Ricoh op vlak van duurzaamheid en kringloopeconomie te verduidelijken interviewt Denktank Oikos Mia Goetvinck, Director Business Excellence/CSR bij Ricoh BeLux.
Hoe wordt de visie op duurzaamheid van Ricoh concreet toegepast?

Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in de strategie van Ricoh. Het bedrijf heeft een CSR (Corporate Social Responsibilities) charter dat gebaseerd is op vier pijlers, namelijk integrity in corporate activities, harmony with the environment, harmony with society en respect for people. Deze vier pijlers gaan dus over zuinig omspringen met het milieu, aandacht hebben voor maatschappelijke uitdagingen, een goede werkomgeving creëren voor werknemers, fraude uitsluiten, transparant zijn en aan goede en duurzame bedrijfsvoering doen. Alle processen in het bedrijf zijn gelinkt aan deze visie. Onze visie op duurzaamheid wordt zowel intern, binnen het bedrijf, als extern, naar de klanten toe, toegepast. In de value proposition die Ricoh zijn klanten aanbiedt wordt deze visie verduidelijkt, met daarbij ook de garantie dat Ricoh zijn klanten de beste kwaliteit kan leveren.

Om deze visie op duurzaamheid te realiseren heeft Ricoh de Green Solutions ontwikkeld. Deze Green Solutions zorgen ervoor dat er strakke deadlines gesteld worden om intern in het bedrijf te testen hoe milieu-impact van producten en diensten zoveel mogelijk verminderd kan worden. Ricoh heeft verder ook een environmental management system en een environmental accounting system ontwikkeld, om de kosten van het verminderen van milieu-impact te berekenen, en ook om te berekenen wat deze strategie opbrengt. Een commercieel bedrijf als Ricoh kan niet blijven bestaan zonder winst te maken.

Het was al heel vroeg in de geschiedenis van Ricoh duidelijk dat de gewenste en reële vooruitgang in verband met duurzaamheid in kaart moest gebracht worden. Ricoh heeft een jaarlijks Global Sustainability Report, waarvoor ook de Belgische tak van het bedrijf zijn resultaten moet doorsturen naar het Europese hoofdkantoor in Londen.

Ricoh past deze visie echter niet enkel intern in het bedrijf toe, het is ook de bedoeling om de visie met de wereld delen. Wij proberen onze kerncompetenties dus ook verder in de maatschappij in te zetten. Een voorbeeld daarvan is dat er workshops over milieumanagement en information security management aan externen aangeboden worden.

Ook de productie van toestellen wordt streng gecontroleerd op het systematisch verminderen van de milieu-impact. Van bij het ontwerp tot de voltooiing van een nieuw product is alles op basis van ecodesign, en werken we met lifecycle analyses. Ricoh heeft dat proces vanaf de ruwe materialen heel gedetailleerd geanalyseerd. Uit die onderzoeken kwam naar voor dat zestig procent van de milieu-impact die het toestel heeft van het gebruik bij de klant afkomstig is, en om dat ook te verminderen moeten we de klant ervan bewust maken hoe energieverbruik en milieu-impact verminderd kunnen worden.

Hoe wordt de gedachte van kringloopeconomie vertaald in de werking van het bedrijf?

De filosofie van kringloopeconomie passen we bij Ricoh toe door middel van de Comet CircleTM, een systeem dat toont hoe de levenscyclus van een product eruitziet. Heel belangrijk hierbij is dat Ricoh bijna nooit producten verkoopt aan klanten, maar deze verhuurt. Dit businessmodel van “leasing” bestaat al meer dan vijfentwintig jaar bij Ricoh. Klanten huren onze producten, waardoor het bedrijf altijd eigenaar blijft en zo de klant van risico’s verlost. Ricoh blijft verantwoordelijk voor het herstellen van de producten. Klanten huren meestal via een contract van ongeveer vijf jaar. Als een product niet goed meer werkt wordt het in de eerste plaats hersteld zodat de klant het kan blijven gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, is recyclage van het product de volgende stap. Er zullen steeds zoveel mogelijk onderdelen hergebruikt worden, en onderdelen verdwijnen pas uit deze Comet CircleTM als we er echt geen duurzame bestemming meer voor vinden. Wanneer dit gebeurt kunnen toestellen als laatste optie ook nog gedoneerd worden.

De Comet CircleTM is dus wel eindig, het is geen volledig gesloten kringloop. Als de toestellen te oud worden om nog dezelfde kwaliteit te leveren en/of te milieubelastend worden verdwijnen ze uit de kringloop. Het technisch personeel van Ricoh, die deze herstellingen bij de klant gaan uitvoeren, kan dan ook altijd nakijken of de producten nog juist gebruikt worden. Indien niet kan de klant geadviseerd worden om een ander toestel te huren dat beter aan het huidige gebruik aangepast is.

co img l t 71-37232

- The Comet CircleTM -

Gerecycleerde producten die terug in de markt geplaatst worden, worden onderdeel van Ricoh’s Green Line. Een voorwaarde voor deze producten om terug in de markt geplaatst te worden is natuurlijk dat ze dezelfde kwaliteit bieden als nieuwe producten, en dat hun energieverbruik even laag ligt als bij nieuwe toestellen. Deze Green Line wordt speciaal gepromoot, en het blijkt dat vooral scholen en overheden graag willen investeren in dit soort producten.

Hoe worden klanten ervan overtuigd dat het beter is een toestel te huren bij Ricoh dan één te kopen bij een ander bedrijf?

De feiten spreken eigenlijk voor zich, klanten hebben hier enkel voordeel bij. Door te huren kan een investering gespreid worden en is er weinig of geen risico voor de klant. Klanten kunnen er zeker van zijn dat ze het juiste materiaal ontvangen, dat de laatste technologie beschikbaar is, en er is altijd een gegarandeerde herstelservice. Maar naast het aanbieden van kantoormateriaal kan Ricoh zijn klanten ook op andere manieren bijstaan, door bijvoorbeeld bedrijfsexpertise te delen, hen te helpen met beveiliging van documenten, en natuurlijk ook met het toepassen van een ambitieuze duurzaamheidsvisie.

Hetzelfde geldt voor het aantrekken van investeerders, alhoewel de Belgische tak van het bedrijf daar geen taken in heeft. Het hoofdbedrijf trekt onder andere investeerders aan door de positieve uitkomsten van de visie van Ricoh te belichten. Ricoh wint belangrijke prijzen met zijn belangrijke inzet rond duurzaamheid en milieu, en staat nu al voor het tiende jaar op rij in de lijst van “hundred most sustainable companies in the world” gerangschikt. Deze dingen zijn een belangrijke erkenning, waar investeerders rekening mee houden. Verder is Ricoh ook een gezond bedrijf dat winst maakt. Onze goede reputatie en de erkenning bewijst dat onze strategie werkt.

Speelt technologie een belangrijke rol in de evolutie naar meer duurzaamheid?

Zeker, er wordt altijd naar nieuwe technologieën en nieuwe manieren om dingen te doen gezocht. Wij zijn eigenlijk van een pure hardware provider geëvolueerd naar een solutions provider. Je zou kunnen zeggen dat wij nu ook provider zijn van green solutions. Wij hebben daar eigen certificaten voor, de Belgische tak van het bedrijf wordt gecontroleerd door het hoofdkantoor in Londen. Er moeten cijfers doorgegeven worden aan het hoofdkantoor over vermindering van elektriciteitsverbruik, energieverbruik, papierverbruik,…
“Practice what you preach” was al van in het begin een belangrijk motto bij Ricoh, wij testen bijvoorbeeld altijd eerst zelf bij onze producten wat goed en minder goed werkt. Zo krijgt de klant niet met kinderziektes van een nieuw product te maken. Zo kan dan met vertrouwen aan de klant gezegd worden dat het zal werken. En ook dit is een onderdeel van duurzaamheid nastreven.

Hoe kan het bedrijf zijn visie op duurzaamheid staande houden en winstgevend blijven in een economische wereld die niet altijd even voorkomend is op vlak van duurzaamheid en milieu?

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ricoh heeft altijd veel geïnvesteerd in het verlagen van de milieu-impact van zijn producten door aan onderzoek en ecodesign te doen. De concurrenten op de markt zijn daar minder mee bezig. In de crisisperiode bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden, zorgde dit voor extra moeilijkheden. Een bedrijf kan heel idealistisch zijn en al het beste proberen doen op vlak van milieu maar de concurrentie op de markt blijft belangrijk. Een milieuvriendelijke manier van werken moet ook winstgevend kunnen zijn. Het is belangrijk om klanten te informeren dat de producten van Ricoh misschien niet de goedkoopste op de markt zijn, maar dat er wel veel voordelen en service aan verbonden zijn. Opboksen tegen andere bedrijven die niet zo duurzaam denken is in ieder geval niet altijd evident.

Naar mijn mening zou de overheid veel meer moeten tonen dat het verminderen van milieu-impact effectief belangrijk is. Er zijn vandaag de dag wel regels in verband met milieu, maar of die ambitieus genoeg zijn en of die regels op een efficiënte manier afgedwongen worden is nog maar de vraag. Openbare aanbestedingen geven bijvoorbeeld punten op een aantal aspecten waaraan bedrijven moeten voldoen. Als er in totaal honderd procent aan punten te verdienen zijn, is er gemiddeld slechts vijf procent daarvan voor milieu. Terwijl het drukken van de prijs bijna altijd voor vijftig procent telt. Zo lang die verdeling blijft gelden, tja… Dan zal de bedrijfswereld er nooit voldoende aandacht aan besteden. En zo wordt een bedrijf als Ricoh dat wel enthousiast en efficiënt probeert zijn milieu-impact drastisch te verlagen daar niet voor beloond en niet gestimuleerd om zo verder te doen. De overheid zou veel meer moeten tonen dat het hen menens is met betrekking tot duurzaamheid en milieu.

Hoe zien jullie de toekomst in verband met het verminderen van milieu-impact en het verder verduurzamen van het bedrijf? Zijn er plannen om in de toekomst klimaatneutraal te worden? Zal het bedrijf aanwezig zijn op de klimaattop in Parijs eind november?

Ik denk dat Ricoh zich nog verder zal specialiseren in het delen van zijn competenties en expertise met andere bedrijven. Er kan voortdurend geleerd worden uit de wisselwerking met andere bedrijven en met klanten. Dat is eigenlijk het ultieme duurzame ondernemen, de recyclage van eigen competenties en leren uit die van anderen.

Wat klimaatdoelstellingen betreft heeft Ricoh reeds heel grote ambities. Ricoh heeft zichzelf opgelegd om tegen 2050 87.5 procent minder milieu-impact te hebben dan in 2005. Nu, in 2015, hebben wij de helft van die doelstellingen reeds bereikt. Alles wijst erop dat het bedrijf onderweg is naar klimaatneutraliteit, maar wanneer dit zou bereikt worden is nog niet duidelijk. Er zullen zeker afgevaardigden van Ricoh aanwezig zijn in Parijs. Wij zijn ook lid van The Shift, een nieuwe organisatie die het referentiepunt is voor Belgische bedrijven en organisaties op vlak van CSR (Corporate Social Responsibilities), dus op vlak van sociale verantwoordelijkheid en een duurzame maatschappij. The Shift trekt met een delegatie naar Parijs, en Ricoh zal een onderdeel vormen van die delegatie.

Ricoh en ook ik persoonlijk willen een lans breken voor de duurzaamheid naar de rest van de sector: als we echt veranderingen willen bereiken, moeten zowel bedrijven als de overheid consequenter zijn in hun inspanningen met betrekking tot duurzaamheid. Er moet minder focus komen op een lage prijs en meer inspanningen gedaan worden dan het hoogst noodzakelijke dat opgelegd wordt door de overheid. Dit kan ook bereikt worden doordat de overheid zelf consequenter inspanningen voor het verlagen van milieu-impact oplegt. Indien dit niet gebeurt vrees ik dat Ricoh één van de weinige bedrijven zal blijven die echt het noodzakelijke doen om de wereld leefbaar te houden voor de komende generaties.

Afbeeldingen: http://www.ricoh.be/

Mia Goetvinck, director Business Excellence & CSR Belux bij Ricoh BeLux komt spreken op het ECOPRO congres dat op 20 november 2015 zal plaatsvinden in Brussel.  

 

Read 4504 times Last modified on zondag, 13 december 2015 15:00
Laura Bodyn #Tafel5

Laura Bodyn is 23, woont in Gent, studeerde sociologie en werkt bij Fietsersbond vzw. Ze droomt van een toekomst waarin we duurzamer wonen en ons anders verplaatsen, zodat natuur en open ruimte meer vrij spel krijgen.

Latest from Laura Bodyn #Tafel5