logo

Dirk Holemans van de sociaal-ecologische denktank Oikos reflecteert over onze 'nieuwe economie': 'Het komt er vandaag op aan eigentijdse regulering te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de publieke waarden die we belangrijk vinden gewaarborgd worden.'

Amerikaans fotograaf Lewis Hine nam deze foto in Newberry, South Carolina. Hine documenteerde uitgebreid de kinderarbeid zoals die in het begin van de twintigste eeuw nog veelvuldig voorkwam in de Verenigde Staten. © Lewis Hine

 

Van Deliveroo tot Uber, de valkuilen van flexibilisering op maat van de werkgever.

Het is honderdvijftig jaar later. Wat denken we wanneer een Deliveroo-koerier voorbij ons koerst op de fiets? Het beeld oogt jong en dynamisch, de sportieve jongeling flitst ons voorbij. Ja, het is goed dat deze dienst op een duurzame wijze eten bezorgt bij klanten in de stad. En ja, het is verleidelijk - lui in de zetel na een drukke dag - via een app even wat lekkers te bestellen.

Ogenschijnlijk hebben de twee situaties niets met elkaar te maken. Maar wat als we op zoek gaan naar gelijkenissen in plaats van verschillen? In beide gevallen gaat het om arbeiders die noch over jobzekerheid, noch over inkomenszekerheid beschikken. De textieldirecteur kon het meisje zo aan de deur zetten, Deliveroo kan zonder uitleg stoppen opdrachten te geven. Verder is het een gevaarlijke job waarvoor de werkgever zelf zelden een degelijke verzekering afsluit. Als een Deliveroo-koerier door een verkeersongeluk arbeidsongeschikt wordt, heeft het bedrijf daar zogezegd niets mee te maken. Verder gaat het om jobs waar slechts een beperkte vergoeding voor aangeboden wordt en is er voldoende currentie op de arbeidsmarkt om je braaf in de pas te laten lopen. Last but not least zijn de figuren in beide situaties (nog) niet georganiseerd om hun belangen te verdedigen.

We kunnen hetzelfde verhaal vertellen over de Uber-chauffeur, die ook zijn eigen voertuig en smartphone gebruikt om geld te verdienen. En het gaat hoe langer, hoe sneller. Ook voor allerlei klussen, denk aan een loodgieter, verschijnen digitale platformen die de arbeidsrelaties en machtsverhoudingen radicaal herschudden. In Amerika verdienen al miljoenen mensen via digitale platformen geld.

De effecten blijken divers. Voor hooggeschoolde creatievelingen werkt het doorgaans prima, ze verdienen mooi hun brood. Maar in veel andere gevallen is er de onmisbare tendens naar meer tijdelijke, onzekere jobs en precaire levensomstandigheden.

Dit laatste past in een bestaande tendens: flexibilisering op maat van de werkgever. Steeds meer jongeren werken met dagcontracten, zoals bijvoorbeeld ook bij onze openbare omroep. De extreme vorm hiervan vind je in Groot-Brittannië, waar 1,7 miljoen mensen een zero-hour contract hebben. Dat betekent dat jij als werknemer altijd beschikbaar moet zijn, terwijl de werkgever je helemaal geen werk hoeft te geven. Eigenlijk bestaat voor al deze praktijken een heldere omschrijving: uitbuiting.

Maar de oplossing ligt niet in het verwensen van de nieuwe technologische mogelijkheden, integendeel. Het komt er vandaag op aan eigentijdse regulering te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de publieke waarden die we belangrijk vinden gewaarborgd worden. Het is niet omdat durfkapitalisten uit Silicon Valley besluiten dat ze veel geld willen verdienen door ons Europees sociaal model naar de vaantjes te helpen, dat we dit zomaar moeten aanvaarden.

Gelukkig dringt dit vandaag ook door in academische en politieke kringen. Zo keurde bijvoorbeeld het Europese Parlement in juni een resolutie goed waarin ze aandringt op een goede becherming van de consument in combinatie met respect voor de rechten van de arbeiders en het voldoen aan fiscale regels. In eigen land is er de terechte discussie of platformwerkers wel zelfstandigen zijn, aangezien veel van hun arbeidsomstandigheden gelijk zijn aan die van werknemers.

Ook onderzoekers hebben ondertussen de pijnpunten en mogelijke oplossingen opgelijst in een 'Manifesto to Reform the Gig Economy'. Hierin gaat het onder andere over de transparantie van de digitale platformen. Want waarom zouden we aanvaarden dat bedrijven als Uber hun gegevens geheim kunnen houden, om sociale en fiscale inspecties te vermijden?

Aansluitend is er de vraag naar een vorm van minimumloon en toegang tot sociale bescherming. Of vinden we het normaal dat opnieuw zonder spelregels wie de slechtste voorwaarden aanvaardt de job krijgt?

Maar iets erg belangrijk ontbreekt in deze lijst: het stimuleren van innovatie. Hierbij gaat het niet alleen over technologische innovatie, maar ook over sociale innovatie en nieuwe organisatievormen.

Taxichauffeurs kunnen dan wel terecht de oneerlijke concurrentie van Uber aanklagen, maar daarmee zullen de digitale platformen niet verdwijnen. Bovendien mogen we er niet van uitgaan dat de traditionele organisatiewijze van taxibedrijven de beste is. Innovatie betekent net nieuwe paden te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door de technologie zelf te omarmen. Dat deden bijvoorbeeld taxichauffeurs in het Amerikaanse Denver door een eigen 'platform coöperatie' op te richten. Recent nam de New Economic Foundation het voortouw voor een gelijkaardig initiatief, CabFair, in Londen. Ze staat model voor de ondertussen wereldwijde beweging van platform cooperativism. In plaats van verstorende technologieën naïef te bejubelen, nemen deze mensen ze zelf in handen. Waarbij ze oude goede gewoonten - samenwerken - verbinden met nieuwe technologische mogelijkheden. Zo kunnen ook in de wereld van digitale platformen waardige arbeidsrelaties en rechtvaardige machtsverhoudingen de beschaafde norm worden.

Op 1 december organiseert Denktank Oikos in samenwerking met GEF het congres 'Who Will Deliver(oo) the New Economy'.

Dit artikel verscheen in Knack op 27/11/2017.

 

Published in Opinie
donderdag, 09 november 2017 11:00

A Manifesto to Reform the Gig Economy

We advance some improvement proposals as our contribution to the debate. The suggestions are addressed not only to the “masters of algorithms,” but also to lawmakers, labor unions and, crucially, to on-call workers.  

Last week, Sarah O’Connor of the Financial Times published a sensible plea, gently chiding both doomsayers warning of a “jobless society” and “techno-fantasists” paying breathless homage to a digital future filled with exciting new professions. “We should worry less about the jobs that might be going,” wrote O’Connor—due, for example, to as-yet-unrealized promises of advanced automation—and focus on improving pay and working conditions for undervalued jobs we know will remain in high demand, such as care work.

In the May 26 issue of Pagina99 we take up this invitation with a focus on pay and working conditions in the “gig economy.” The business of digital labour platforms is growing steadily, worth 28 billion euros in turnover in Europe alone, and with hundreds of thousands of people involved on the supply side. Therefore, it is now time to draw up a list of useful proposals to “save the gig economy from itself.”

A crucial part of the future of work is likely to take the form of typical gig economy relationships: just-in-time, part-time, discontinuous, agile, vulnerable, precarious. It is therefore advisable to develop standards for digital labour platforms now. In recent months, the European Parliament has started down this path. A resolution approved by the Commission for Internal Market and Consumer Protection tries to balance the need to promote innovation with the urgency of ensuring the EU’s social values, workers’ rights and an equal playing field among (online and offline) entrepreneurial initiatives.

The debate on the platform economy is intimately connected with the issue of creating quality jobs. Silenced at the beginning, obscured by tax and competition issues, the question of quality jobs has slowly wound its way through the debate about digital platforms and is finally asserting itself vigorously. Many reports produced on behalf of state agencies confirm that much of the competitive advantage of new platform- and app-based players derives from their failure to comply with labour or social security regulations.

Freelancers working on Upwork, couriers working for Foodora, and cleaners working for Helpling show us how jobs in many sectors could be broken down into small pieces and assigned to the lowest bidder, forcibly classified as self-employed, with few rights, no benefits, and very little security or stability. It is therefore now time to temper the impulse to technological novelty—so often overhyped as “innovation”—with sustained and serious action to safeguard workers’ rights and build worker power in digital labour platforms.

We advance some improvement proposals as our contribution to the debate. This is not a full package, or a replicable scheme for all platforms, given the heterogeneity of the phenomenon. The suggestions are addressed not only to the “masters of algorithms,” but also to lawmakers, labor unions and, crucially, to on-call workers. Since its founding, the International Labour Organization has affirmed that “Labour is not a commodity.” We can now update this proclamation: “Labour is not a technology.” With this in mind, here is a list of achievable goals to ensure a healthy “digital transition.”

Employment contracts for “regulars”

1. The more mature platforms should offer regular employment contracts for the contingent of workers who perform most of the work. After a phase dedicated to start-up, collected statistics and data can help define a number of permanent employees, even part-time – taking into account the times when certain services are most required. Platforms could, however, continue to use self-employed or temporary workers to cope with “peaks” in demand. In the United States, on-demand economy companies such as Honor, Hello Alfred, and Managed by Q that want to offer quality services have realized that they need to retain, train, motivate, and reward workers – so they hire them as employees. For on-demand businesses, hiring workers as employees could send a clear message regarding their financial health and could help refute allegations about predatory business models.

A Code of Conduct

2. A Code of Conduct should be set up and enforced in order to discipline the minimum levels of payment by the platforms, increase the transparency of criteria applied in the operation of rating systems, and ensure the legitimacy of content exchanged online. The code adopted by several German platforms, the “Crowdsourcing Code of Conduct,” while far from perfect, is a step in the right direction. This short document lists some best practices for governing work in these new digitally mediated non-standard work environments and offers a catalogue of behaviours to be avoided. Good governance plays a crucial role when it comes to shaping expectations, interactions, and results in platform, customer, and worker relationships. It is time to define a “social responsibility by default” model which promotes transparency of internal processes, especially in case of sanctions such as downgrading or deactivation of workers’ accounts.

Payment Rules

3. Clear rules on payments and the consequences of the refusal of completed tasks by the client should be established. Currently, many operators’ terms of service allow unsatisfied customers to retain a product without compensating the worker, with no explanation required for the worker. Workers must be allowed to challenge rejections they believe are mistaken, unfair, or fraudulent. One can imagine an independent dispute settlement system on the quality of the rendered service, with a panel of arbitrators representing all parties involved, in order to ensure the neutrality of the decision (binding in this case).

Out of the Grey Area

4. To reassure investors who may already be aware of legal battles that in many European countries have blocked several gig economy services, platforms should “normalize” themselves and give up the claim that they are operating in a grey area of law. The competition triggered by some apps is appreciable, and there is no lack of initiatives to update the most obsolete regulations to accommodate new digitally-enabled business models. Many incumbents that have recently enjoyed an almost monopolistic advantage are now being positively “infected” by the innovation virus. The next and most important step, however, is to implement existing rules that safeguard workers’ rights in the context of digitally-mediated work relationships.

Outsourcing

5. On-call work is sometimes used to disguise “in house” outsourcing. That is, an internal position is eliminated, and then a contractor is hired to perform those duties. Contractors find themselves working side by side with a “normally employed” colleague, performing the same tasks but for less pay and with less job security and fewer rights. When this happens, one should refer to the collective agreement of “comparable” professionals as a way to assess the appropriateness of the working conditions applied in terms of timetable, shifts, remuneration, protection, insurance, and work tools. When these collective agreements do not exist, a default set of standards should be established by regulators.

Working standards for all — professionals and amateurs

6. Some workers work on platforms and apps as a way to provide supplemental income rather than relying on them as a main income source. At the same time, we must not lose sight of the fact that, for many workers, the compensation earned through the platform is an essential or main source of income. More generally, the fact that one rides a bicycle for delivering meals or completes online tasks (whether they are routine or creative) for the purpose of earning “extra” money, in addition to another source of income, does not justify lowering the standard of working conditions. Accordingly, the reasons behind the choice of working for a platform or app should not have any impact on workers’ treatment or on their working conditions. Therefore, there are no solid arguments to justify exceptions to platform workers’ rights, including for “amateurs” who do not rely on income from their platform work to meet basic needs. 

Protection of self-employed workers

7. For those who turn to digital platforms because of the potential organizational flexibility, personalized shifts or complex projects without tight deadlines should be guaranteed. Even when platforms make use of a self-employed contractor, minimum standards should be guaranteed, such as the right not to be discriminated against, transparency and accountability of rating and payment systems, training opportunities, and ownership over one’s work history data. In this case, managerial prerogatives of the platforms should be limited, especially if they could turn into direct surveillance, periodic training or detailed directives over the work done (which are typical prerogatives of “traditional” employers).

A portable rating

8. The digital fingerprint of our lives is increasingly important, and it is even more important for those workers who are tightly tied to their own reputation – the “stars” or reviews left by customers after the work is done. The rating accrued on a platform, as well as the working history that led to that rating (the clients served, the tasks completed) represents a personal portfolio of credibility and professionalism: it must be “portable” and indeed should be the property of the worker. Moreover, it is important to ensure adaptability and interoperability with the digital careers built over time on other platforms. In this regard, it is necessary to remove any exclusivity clauses binding workers or, in case they are still to be applied, to consider them as genuine non-competition clauses, which must be compensated.

Union renewal and “new” unions

9. Despite fragmentation and isolation, platform workers, whether employed or self-employed, have collective rights to exercise. For this reason, representative bodies for these workers should be set up. An example is offered by Foodora couriers in Vienna, Austria, who recently established the first works council for platform- or app-based workers. Delegates can be entrusted with representation and bargaining roles. Traditional labour unions, with their sectoral and territorial federations, should promote initiatives aimed at raising awareness about working conditions in app- and platform-based work. They should also support initiatives by platform- and app-based workers to organize – even if they are sometimes undertaken by small, new, or “non-traditional” unions that may at first appear “naive.” Traditional unions ignore these developments at their own peril – but they do not need to compete with the new ones. Rather, both large, established unions and new, small, flexible unions have their strengths and weaknesses, and can and should support each other.

Minimum Working Time

10. Policy makers can regulate the gig economy as a form of casual employment, perhaps by taking as a model the Dutch scheme for regulating “zero-hour contracts.” In this scheme, after a few months, the worker must be guaranteed minimum working hours on the basis of the average hours worked in the previous quarter. The demand for casual work is on the rise: therefore, flexible but serious schemes for contractualising and protecting “intermittent” workers are required.

INTERNATIONAL CONGRESS 1/12 BRUSSELS

Antonio Aloisi will be attending the international congress: 'Who will deliver(oo) the new Economy?' in Brussels on the 1st of December. 

This congress focus on technological disruption and new forms of regulation in this new 'Gig Economy'. 

Sign up here.

AUTHORS 

Antonio Aloisi is a PhD Candidate in Labour Law at the Bocconi University of Milan.
Valerio De Stefano is Professor of Labour Law at KU Leuven.
Six Silberman is a co-maintainer of Turkopticon and unionist of the IG Metall.

ALOISI - DE STEFANO - SILBERMAN 

This article appeared on 29 May 2017 at the website page 'Pagina99'.

 

[Views expressed are the authors’ and do not reflect the orientation of their organizations]

Published in Studie

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.