logo

woensdag, 11 februari 2015 15:22

Het Groene Boek wordt Ecopolis

Written by
Rate this item
(0 votes)

 


Ecopolis FB profilepage V2 definitief

2015 is een feestjaar voor denktank Oikos. Ook Het Groene Boek is toe aan haar vijfde editie, op zondag 26 april. Na vijf jaar leggen de organiserende partners, waaronder Oikos, de lat hoger. En bij die ambitie hoort een nieuwe naam: ECOPOLIS. Het blijft dé ontmoetingsdag voor iedereen die streeft naar een sociaalecologische samenleving, met beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen tussen schrijvers, wetenschappers en denkers uit het middenveld. Maar omdat ecologische uitdagingen geen taal- of landsgrenzen kennen, gaat Ecopolis voor divers, internationaal en interactief. Onder de aanwezigen zijn alvast kleppers als auteur en historicus Philipp Blom, Catherine Larrère, voorzitster van de Franse Fondation pour l'écologie politique, wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem en Katherine Richardson, een van de auteurs van het rapport Planetary Boundaries 2.0 van het Stockholm Resilience Centre. Binnenkort meer op www.ecopolis.be!

<hr id="system-readmore" />

 

Ecopolis – formerly known as 'Het Groene Boek' – Sunday April, 26th 2015 – Kaaitheater, Brussels

Ecopolis FB profilepicNL// ECOPOLIS: Boeken en debatten voor een juiste samenleving

ECOPOLIS, de opvolger van 'Het Groene Boek', blijft dé ontmoetingsplek voor wie begaan is met een duurzame toekomst. Centraal op dit evenement staan nog steeds beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen tussen schrijvers, wetenschappers en denkers uit het middenveld over ecologie, economie en samenleving. Omdat ecologische uitdagingen geen taal- of landsgrenzen kennen, gaat ECOPOLIS voor divers, internationaal en interactief. ECOPOLIS daagt ook uit, met een kortverhalenwedstrijd 'Ecofuture' en de prijs voor het Beste Ecoboek.

Dit jaar gaan de debatten over het nut van utopisch denken; een balanseconomie als antwoord op de tekortkomingen van de groeieconomie; en praktische hefbomen voor een duurzame transitie, zoals complementaire munten en een burger-agenda voor het klimaat, naar aanloop van de COP in Parijs.
De documentaire 'Voices of Transition', over initiatieven voor een socioecologische transitie in Frankrijk, Engeland en Cuba, gaat in Belgische première, voorgesteld door regisseur Nils Aguilar.

De sprekers zijn o.a. Catherine Larrère, voorzitster van de Franse Fondation pour l'écologie politique; Philipp Blom (AU), historicus mgefascineerd door de donkere kant van de Verlichting; Katherine Richardson (DK), professor Oceanische Biologie en co-auteur van 'Planetary Boundaries 2.0'; Tony Greenham (UK), voormalig bankier die nu lokale munteenheden onderzoekt voor de New Economics Foundation; en Jean Paul Van Bendegem (B), professor Logica en Wetenschapsfilosofie.

 

ENG// ECOPOLIS: Books & debates for a just society

ECOPOLIS, the successor of 'Het Groene Boek', is a great place to meet people who strive for a sustainable future. This event is all about inspiring books, documentaries and dialogues between writers, scientists and civil society thinkers on ecology, economy and society. Because ecological challenges aren't tied to boundaries of language or nation states, ECOPOLIS' setup is divers, international and interactive. Furthermore, ECOPOLIS challenges its audience, by organising a short story competition 'Ecofuture' and an election of the Best Ecobook 2014.

This year, debates focus on the usefulness of utopian thinking; a balance economy as an alternative to the flawed growth economy; and on practical levers to sustainable change such as complementary currencies and a civil agenda for the climate in response to the gloomy outlooks on the November 2015 COP in Paris.
The documentary 'Voices of Transition', portraying socio-ecological transition initiatives in France, England and Cuba, will have its Belgian premiere, after an introduction of director Nils Aguilar.

Speakers are, among others, Catherine Larrère, president of the French Fondation pour l'écologie politique; Philipp Blom (AU), historian fascinated by the dark side of the Enlightenment; Katherine Richardson (DK), professor Oceanic Biology and co-author of 'Planetary Boundaries 2.0', Tony Greenham (UK) former banker turned to researcher on local currencies for the New Economics Foundation and Jean Paul Van Bendegem (B), professor in Logics and Philosophy of Science.

FR// ECOPOLIS :Livres & débats pour une société juste

Ecopolis, le successeur de 'Het Groene Boek', est un lieu idéal pour rencontrer des gens passionnés par une future soutenable. Au milieu de l’événement sont des livres, documentaires et dialogues inspirants entre des écrivains, des scientifiques, et des penseurs de la société civil sur l'écologie, l' économie et la société. Parce que les défis écologiques ne sont pas soumis aux frontières linguistiques ni celles des états, ECOPOLIS est divers, internationale et interactive. En outre, ECOPOLIS vous lance un défi aussi, en organisant 'Ecofuture', un concours des nouvelles et un prix pour le Meilleur Livre Vert 2014.

Cette année, les débats portent sur l'utilité de la pensée utopique ; sur une économie stationnaire en réponse aux défauts d'une économie de croissance ; et sur des leviers pratiques pour le changement durable, comme des monnaies complémentaires et un agenda civil en réponse aux perspectives sombres sur le COP de Novembre 2015 à Paris.
Le documentaire 'Voices of Tranistion', montrant des initiatives préparant la transition socioecologique en France, en Angleterre et à Cuba, sera en première en Belgique, en présence du réalisateur, Nils Aguilar.

Les orateurs sont, entre autres, Catherine Larrère, présidente de la Fondation pour l'écologie politique (F); Philipp Blom (AU), historien fasciné par le côté sombre de l'Illumination; Katherine Richardson (DK), professeur Biologie Océanique et coauteur du 'Planetary Boundaries 2.0'; Tony Greenham (UK), ancien banquier qui recherche les monnaies locales pour le New Economics Foundation et Jean Paul Van Bendegem (B), professeur Logique et Philosophie des Sciences.

 

Read 3007 times Last modified on zaterdag, 12 december 2015 12:16
More in this category: « Archief Activiteiten

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.