logo

donderdag, 06 september 2012 23:14

De duurzaam ontwikkelende jeugd

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Nee,nee,  het wordt geen tirade over de consumptieverslaafde en verspillende jeugd, al was het maar omdat mijn generatie van veertigers wordt verondersteld die jeugd op te voeden.
Maar ik beken, ook ik verlies mijn goed humeur wel eens en moet me de mantra “wij moeten ze opvoeden” voorhouden, als ik na een mooie avond op de Graslei in Gent over een tapijt van afval moet.
 Maar het kan ook anders; dat bewijzen de Gentse studenten van UGent 1010.
UGent1010 werd opgericht in het najaar van 2010 in het kader van de internationale klimaatscampagne 10:10 Global door een groepje UGent studenten. De doelstelling te pogen om elk jaar 3 tot 10% van zijn CO2-uitstoot te verminderen, was weliswaar niet bepaald realistisch maar dat kon de pret niet bederven. Via een resem activiteiten werden studenten gemobiliseerd om hun steentje bij te dragen. Wat als een sympathieke eenmalige actie had kunnen langzaam uitdoven is daarentegen alleen maar gegroeid. Ondertussen is UGent 1010 uitgegroeid tot een volwaardige studentenvereniging die haar impact probeert te vergroten via alle bestuursorganen waar studenten in vertegenwoordigd zijn: ook het betere lobbywerk is hen niet vreemd. Hun ambities overstijgen het studentenniveau: meer dan 70 vakgroepen en afdelingen van de UGent schreven zich ondertussen in op het duurzaamheidspact dat zij samen met de milieudienst opstelden. Dit pact is een menukaart van mogelijke engagementen waarmee een onderzoeksgroep of dienst zijn bedrijfsvoering kan verduurzamen. Een scoutseed volgens sommigen. Maar het werkt wel: niet recto-verso afdrukte documenten worden overhandigd met een zekere gène, collega’s kom je op dienstverplaatsing steeds vaker tegen met de fiets. Waterkaraffen met kraantjeswater vervangen flessenwater in vele kantoren en vergaderzalen.
Rollen omgekeerd dus: jeugd voedt oudere generaties op.
Ook de studentenrestaurants ontsnapten niet aan hun duurzame ijver. Een groter aanbod vegetarische maaltijden is ondertussen al een feit, aandacht voor seizoensgroenten staat ook nog op hun verlanglijstje. Dat de markt van de grootkeukenmaaltijden nog niet klaar is voor een gevarieerd en evenwichtig aanbod aan vegetarische maaltijden is gebleken, maar er is nu eenmaal vraag nodig om aanbod te creëren. 
Dat UGent 1010 ondertussen een begrip is geworden aan de UGent, bleek uit een mail die ik laatst zag. Een afdeling vroeg hierin advies in verband met nieuw buitenmeubilair. De schrijver vroeg duurzamer meubilair en niet op de “1010 manier”. Weliswaar geen fan dus van het gedachtegoed maar bewijst wel dat 1010 een sterk merk aan het worden is. Maar zoals alle merken moet het vuur brandende houden en studenten studeren nu ook eenmaal af, het zal dus zaak zijn om charismatische trekkers te vinden en voldoende grote achterban te houden.
Dat onze gepamperde jeugd het heft in eigen handen neemt, leek niet zo evident. We hebben het deze generatie niet makkelijk gemaakt of net te gemakkelijk: De kroost van de toen nog groeiende middenklasse is grootgebracht met 2 auto’s op de oprit; op de achterbank naar school gebracht met een voorverpakte Plopkoek en brikje in de hippe schooltas; in de vakanties een reisje naar de zon, in de winter een skivakantie en eventueel nog een citytripje meepikken. De generatie voor wie consumeren een evidentie is en die het normaal vindt dat een GSM het kort na of vaak ook nog tijdens te garantieperiode begeeft en uiteraard vervangen wordt door een nieuw model. Hersteldiensten zijn nu eenmaal uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door megashops. De generatie ook waar het afvalgenererende  “meeneem” alomtegenwoordig en goedkoper is dan het ter plaatse nuttigen.
Sinds de USSR niet meer in de aardrijkskundeles aan bod komt maar is doorgeschoven naar de geschiedenisles, is het hek helemaal van de dam: TINA - There Is No Alternative- voor het kapitalisme.
Met de definitieve teloorgang van het communisme veroorzaakte het ongebreideld kapitalisme weliswaar de ene zeepbel na de andere, consumeren is nog steeds de norm en bijna een morele plicht om de economie uit het slop te helpen – “we sparen ons arm” las ik in een opiniestuk in Knack.
Geld moet nu eenmaal rollen om een economie draaiende te houden en die economie houdt een maatschappij draaiende, zo wordt ons voorgehouden. Alleen heeft al dat consumeren toch wel vervelende neveneffecten voor milieu en klimaat.
Een tweespalt die een beetje weldenkend burger toch redelijk schizofreen maakt. En net daarom kan  deze generatie jongeren zich makkelijker roeren, ze sleuren weinig ballast mee en kijken met minder verleden vanuit het heden en de toekomst. Het leventje van vele twintigers mag dan comfortabel zijn zolang ze onder moeders vleugels leven; hun toekomst ziet er onzeker uit. Onheilstijdingen over zowel economie, milieu als klimaat en een heersende klasse die rond de hete brij blijft draaien. De kloof tussen rijke en arm wordt overal groter, de middenklasse kalft ook bij ons af, de veeleisende maatschappij doet steeds meer mensen afhaken. Een trendbreuk tijdelijk of definitief ?
De generatie van de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw zagen een spectaculaire welvaartstijging vanaf de jaren zestig, het geloof in de maakbaarheid van mens en maatschappij was groot. Hun kinderen kregen alle kansen, opleidingsniveau en welvaart stegen, maar stilaan kwamen de eerste barstjes: Het bleek toch niet mogelijk om de natuur volledig naar onze hand te zetten, integendeel, het menselijk ingrijpen had desastreuze gevolgen. Onze generatie beseft ergens wel dat het niet zo verder kan, hoe anders daar wordt niet te diep op ingegaan.. De bewuste consument probeert, maar ziet door de bomen het bos niet meer, lange termijn visie ontbreekt. Onze kinderen groeien op in een luxueus cocon, een mooi geschenk zo lijkt het, maar vergiftigd. En dat is nu wat de UGent 1010 studenten doen: dit gegeven paard in de bek kijken.
Het nieuwe academiejaar komt er aan, hopelijk smijten ze zich met evenveel enthousiasme. We kunnen het gebruiken.
Read 7495 times
Lina Avet

Lina Avet is burgerlijk ingenieur en werkt aan de Universiteit Gent, Lina is nauw betrokken bij het energie- en duurzaamheidsbeleid van de UGent.  

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.