logo

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Oikos vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oikos vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oikos vzw verstrekt. Afhankelijk van uw verhouding tot Oikos vzw verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Oikos vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres

Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden.

 • Voor het aanmaken van een account op de website:
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het inschrijven op een evenement
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het bestellen van een publicatie
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer
 • Voor het abonneren op onze online nieuwsbrief
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor gratis proefnummer of abonnement op tijdschrift
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer

WAAROM OIKOS VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Oikos vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Oikos vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld het leveren van een besteld boek.

HOE LANG OIKOS VZW GEGEVENS BEWAART

Oikos vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OIKOS VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Oikos vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oikos vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oikos.be. Oikos vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Oikos vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oikos vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oikos vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Oikos vzw op via info@oikos.be. www.oikos.be is een website van Oikos vzw.

Voor meer vragen kan u Oikos vzw als volgt bereiken:
Postadres: Sergeant De Bruynestraat, 78, 1070, Anderlecht
E-mailadres: info@oikos.be

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.