logo

Algemeen

Algemeen (3)

maandag, 05 december 2011 09:37

Over de schrijversgemeenschap

Written by

Schrijversgemeenschap

maandag, 05 december 2011 07:41

Over Oikos tijdschrift

Written by

Oikos biedt sinds 1996 met haar tijdschrift en ook met lezingen en colloquia een forum voor grondige reflectie, uitwisseling en debat over politiek,  ecologie en cultuur. Zo bestrijkt Oikos een breed spectrum aan thema’s zoals: milieu en consumptie, arbeid en sociale zekerheid, ruimte en stedelijkheid, globalisering, cultuur, migratie en multiculturaliteit, ecologische economie en politieke theorie.

Voor Oikos heeft de groene ideologische en politieke stroming een heel eigen profiel en plaats in onze samenleving. De groeiende impact van het ecologische vraagstuk vraagt immers om een grondige herijking van onze wijze van leven en van alle maatschappelijke verhoudingen en instituties.

Een meer uitgewerkte positiebepaling van Oikos vind je in het Redactiemanifest.

Hoofdredactie: Dirk Holemans
Eindredactie
: Magda Brijssinck, Wivine Heynderick, Bruno Mostrey en An Van Damme
Redactiesecretaris
: Bruno Mostrey
Redactie: 
Maaike Afschrift, Magda Brijssinck, Robert Crivit, Pascal Debruyne, Myriam Dumortier, Dirk Geldof, Marc Heughebaert, Wivine Heyndrickx, Peter Tom Jones, Johan Malcorps, Jan Matthieu, Jan Mertens, Jef Peeters, An Van Damme, Katrien Van Poeck 
Tekeningen: Redmond – Raymond De Feyter

 

Oikos is lid van de FOLIO vzwwww.foliotijdschriften.be

 

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar bijdrage op deze website
v.u. Dirk Holemans, Drongenstationstraat 13, 9031 Gent

woensdag, 30 november 2011 17:57

Over Oikos denktank

Written by

Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd en met de toekomstige generaties zijn hierbij de uitgangspunten.

In studiedagen, lezingen, publicaties  en opiniestukken komen  de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven alsook de strategie.
In rondetafelgesprekken, seminaries en leesgroepen geeft Oikos mensen de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zetten.

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.