logo

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 91 niet laden

Uncategorized

Uncategorized (13)

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Oikos vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oikos vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oikos vzw verstrekt. Afhankelijk van uw verhouding tot Oikos vzw verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Oikos vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres

Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden.

 • Voor het aanmaken van een account op de website:
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het inschrijven op een evenement
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het bestellen van een publicatie
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer
 • Voor het abonneren op onze online nieuwsbrief
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor gratis proefnummer of abonnement op tijdschrift
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer

WAAROM OIKOS VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Oikos vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Oikos vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld het leveren van een besteld boek.

HOE LANG OIKOS VZW GEGEVENS BEWAART

Oikos vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OIKOS VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Oikos vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oikos vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oikos.be. Oikos vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Oikos vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oikos vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oikos vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Oikos vzw op via info@oikos.be. www.oikos.be is een website van Oikos vzw.

Voor meer vragen kan u Oikos vzw als volgt bereiken:
Postadres: Sergeant De Bruynestraat, 78, 1070, Anderlecht
E-mailadres: info@oikos.be

donderdag, 09 april 2015 12:56

On Ecopolis

Written by

Ecopolis, formerly known as Het Groene Boek, is the perfect annual day to meet people who are concerned with the transition to a socio-ecological society in Kaaitheater. Because ecological challenges cross national and language boundaries, Ecopolis is diverse, international and interactive. Ecopolis challenges you too, with a short story competition ‘EcoFuture’ and the prize for the ‘Best Eco-Book’.

Ecopolis invites national and international authors to debate the transition towards a socio-ecological society. Academics, writers and civil society thinkers meet to enter into a constructive and open dialogue. Besides lectures, debates and interviews, there is an extensive book-fair with multilingual, ecological books and an internationally acclaimed documentary on the environment.

More information on the annual program and the speakers can be found on www.ecopolis.be. Follow us on Twitter and Facebook to receive our latest updates.

organisation: Het Groene Boek vzw | partners: Crosstalks, Denktank Oikos, Etopia, Kaaitheater, Kunstenpunt/Flanders Arts Institute, FMDO, Arbeid & Milieu, Broederlijk Delen, Passa Porta | support: Green European Foundation, Triodos Bank, Vlaams Fonds der Letteren, De Standaard

 

Partners:

         OIKOS denktank pos        etopia logoA   FAI-rood   Kaaitheater zw                    

 

Support:

GEF Logo   LOGO Vlaams Fonds in kleur feb04   destandaard   

 

Oikos is an independent think tank that strives for social and ecological change by contributing to public debate from an ecological perspective. Oikos focuses on long term challenges that are discussed too little in the social debate, but which are crucial for the future of our society and coming generations, such as the challenge of providing healthy nutrition for 9 billion people. Our starting positions are the environmental limitations of the planet and worldwide solidarity with future generations.

Oikos’ main goal is to provide an inspiring framework for positive practices. We therefore foster hands-on initiatives that demonstrate how working towards a sustainable society is possible. They are part of the ‘new social movement that is not yet aware of its own existence’, as German social psychologist Harald Welzer puts it.

In Oikos’ seminars, lectures, publications and opinion pieces, different theoretical dimensions of the aspiration to change are deliberated: the underlying ethics, the analyses of the current situation and the development of alternatives, together with practical strategies to get there. In round table discussions, seminars, reading groups and blog posts Oikos offers concerned citizens and experts the chance to expand their knowledge, exchange ideas and to start a common learning process. As a small NGO Oikos published several Dutch translations of thought-provoking books such as Money and Sustainability - the Missing Link by Bernard Lietaer e.a., The End of Growth by Richard Heinberg or Prosperity without Growth by Tim Jackson. Oikos also brings together scholars, writers and activists from all over the world like Juliet Schor, Michel Bauwens, Vandana Shiva and many more for inspiring lectures. 

Dirk Holemans
Coordinator Oikos – info@oikos.be

 

 

 

woensdag, 03 september 2014 21:56

Politisering, de kunst van het (on)mogelijke

Written by

In juni verscheen met Oikos 69 een themanummer rond de- en herpolitisering: de wens van mensen en organisaties om de samenleving vorm te geven, door de bestaande maatschappelijke orde in vraag te stellen, vanuit een streven naar een andere, wenselijke toekomst. Ook in het nieuwste Oikosnummer komen weer enkele voorbeelden van herpolitisering aan bod, met name in de cultuursector en in de burgerbeweging 't Groot Gedelf, tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Het is een actueel thema dat uitnodigt tot verdere verdieping. Op woensdag 10 september gaan onder meer auteurs Pascal Debruyne en Wouter Hillaert er verder over in gesprek in Gent.

Klik hier voor meer info

dinsdag, 01 juli 2014 16:00

Politiek: neem het zelf in handen

Written by

Op vrijdag 29 augustus organiseert Oikos naar jaarlijkse gewoonte een zomerworkshop en -lezing aan de kust.

De interactieve workshop met Stefaan Segaert staat volledig in het teken van de transitiebeweging. 's Avonds delen onderzoekers Pascal Debruyne en Bart Van Bouchaute hun inzichten over de depolitisering én herpolitisering van het middenveld, aan de hand van enkele uitdagende voorbeelden.

woensdag, 30 april 2014 13:17

Boekvoorstelling 'Beter'

Written by

10264968 10202865568553642 3382127207197579192 nNiemand staat te juichen omdat er heel wat onrechtvaardigheid en milieuvervuiling is. Integendeel. En toch lijken we te aanvaarden dat we met de gevolgen ervan moeten leven. Hoe komt het dat er tussen droom en daad zo'n afstand zit? Wouter Van Besien zoekt in zijn boek Beter naar antwoorden. Zijn punt is: om de dingen beter te maken, moet je weten wat er moet gebeuren en moet je daar ook naar handelen. Morele verontwaardiging lucht op, maar volstaat niet.

maandag, 30 september 2013 10:03

Oikos 66: food for thought

Written by

Naar aanleiding van Vandana Shiva’s bezoek aan België op 17 en 18 september, interviewde Alma De Walsche dit icoon van de milieubescherming, de organische landbouw en het ecofeminisme. Volgens het nieuwe Europese wetsontwerp mogen boeren immers alleen nog geregistreerd zaaigoed gebruiken. Hoog tijd dus om Shiva’s stem te laten horen over ‘de wetten van het zaad’.

Daarnaast geeft Marjolein Visser in haar tweede artikel over agro-ecologie een gedegen wetenschappelijk perspectief op de nieuwe fase die in onze landbouw op stapel staat.

Ook op het gebied van energie beweegt er het een en ander: een ware energierevolutie in Duitsland, die Johan Malcorps niet onbesproken laat. Hij zet Duitsland en België samen op de weegschaal van de groene economie. Jan Mertens vult deze bijdrage aan met een bespreking van twee recente boeken van Duitse auteurs, die de uiteenlopende visies op duurzame ontwikkeling schetsen (Future Lab Germany. Innovations for tomorrow’s world van Bachmann & Engelke en Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Wie sieht die Welt in Jahr 2050 aus? Van Welzer & Wiegandt).

Leida Reinhout kaart het stijgende grondstoffenverbruik aan en vraagt zich af of absolute limieten een noodzakelijk kwaad zijn.

Verder brengt Steven Vromman Green Track in beeld, of hoe kunst de wereld (een beetje) kan veranderen. En Raf Debaene geeft zijn kritische kijk op het talentendiscours, gevolgd door een repliek van Luk Dewulf, auteur van Ik kies voor mijn talent.

Tot slot gaf het nieuwe boek van Bilal Benjaich, Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel, Meyrem Almaci stof tot nadenken.

Dit nummer bevat zoals gewoonlijk ook een tekening van Redmond en in de literaire rubriek enkele gedichten van de hand van Philippe Jacobs.

woensdag, 05 januari 2011 14:29

The Un-Economic Summit

Written by

Het festival ‘Burning Ice’ van het Kaaitheater is aan zijn vierde editie toe. Ook deze keer werkt Oikos hier aan mee. Ditmaal draait alles om economie. Ons blind geloof in de heilige drievuldigheid ‘groei-prijs-geld’ als beste maatstaf voor menselijk welzijn wordt door de huidige financiële en ecologische crisissen behoorlijk op de proef gesteld.

woensdag, 01 december 2010 14:54

Na 'after the car'

Written by

Tijdens het congres 'MOVING MINDS - after the car' liet een keur aan deskundigen zijn licht schijnen over duurzame stedelijke mobiliteit. Niet enkel vanuit theoretisch oogpunt, maar ook met heel praktische toepassingen. Met voorbeeldige pioniersteden die hun beleid jaren terug al radicaal omgooiden en geslaagd blijken in hun missie.

De presentaties die de gastsprekers bij hun betoog gebruikten, zijn hier beschikbaar.

dinsdag, 12 oktober 2010 15:19

Moving Minds - after the car

Written by

Oikos haalt op 30 november het beste van Europa op vlak van duurzame stedelijke mobiliteit naar Brussel voor een internationaal congres.

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.