logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

zondag, 14 maart 2010 00:00

Een toekomst voor Opel Antwerpen

Written by
Rate this item
(0 votes)
De strijd voor duurzame tewerkstelling begint bij Opel Antwerpen

De strijd om Opel Antwerpen gaat over meer dan het redden van jobs alleen. De strijd gaat ook over de vraag welke economie we willen, en over het op een  maatschappelijk verantwoorde manier aanwenden van technologische innovatie. Het is daarom niet enkel een strijd van de werkers van Opel alleen, maar van ons allemaal, en verdient daarom een breed sociaal en politiek front. 

De auto-industrie is in de afgelopen honderd jaar een belangrijke motor geweest van zowel tewerkstelling als van technologische innovatie. Het tijdperk van de fossiele brandstoffen loopt ten einde. We staan voor een industrieel-technologische revolutie. Het kan niet de bedoeling zijn dat België zich in die context een belangrijke troef, namelijk een uitstekend gelegen ultraproductief assemblageplatform, uit handen laat slaan. Opel Antwerpen is geen steenkoolmijn maar een wissel op de industriële toekomst van België. De politieke overheden mogen zich daarom niet beperken tot het steunen van de syndicale strijd voor het behoud van de Opel-fabriek binnen of buiten de context van General Motors. Hoewel die strijd moet worden gevoerd en gesteund, betekent regeren ook vooruitzien.

Sinds jaren werden belangrijke geldsommen de automobielindustrie aangeboden, dit zowel vanuit Europees, federaal als regionaal niveau. Vandaag zeggen wij : deze gelden waren reeds een vorm van « overheidsinmenging » en geven politieke vertegenwoordiging niet alleen het recht maar ook de plicht om het voortouw te nemen in de uitbouw van een ecologische autoproductie. Dergelijke productie zal bovendien een belangrijke hefboom zijn in de ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid steunend op duurzame vormen van dienstverlening en gebruik. Verschillende opties liggen open en zijn overigens combineerbaar: denken we maar aan een productieplatform dat “groene” auto’s assembleert voor verschillende merken (net zoals Nedcar het doet in Nederland) of een productie-eenheid die elektrische auto’s produceert, te meer dat we op dit vlak over wetenschappelijke en technische expertise beschikken. 

Een productie-eenheid in openbare handen is de beste garantie om de juiste investeringskeuzes te maken en volwaardige tewerkstelling te behouden, ook indien Opel Antwerpen open blijft en herstructureert. Een productie-eenheid die gebruikersverenigingen en werkers, samen met de vakbonden, een controle laat uitoefenen op de productie zou bovendien aantonen dat democratie ook binnen de werksfeer kan bestaan en zelfs een bron van efficiëntie is. Echt participatief management zonder nefaste sociale gevolgen zoals intensivering van het werkritme, aandeelhoudersdictatuur en constante werkonzekerheid er zijn.

De Vlaamse en federale regering hebben de banken gered; waarom zouden ze niet mogen bijdragen tot het redden van Opel Antwerpen? We kunnen stellen dat de fabriek in Antwerpen reeds ten dele van de gemeenschap gegeven het feit dat er allerlei subsidies en overheidssteun werden aangeboden. Bovendien beschikken we over een Vlaamse begrotingskrediet ter waarde van 500 miljoen euro voor Opel. We hebben publieke investeringsmaatschappijen die een overheidsholding voor de auto-industrie kunnen oprichten en desnoods de fabriek kunnen overnemen.

 Wij, ondertekenaars,

- vragen dat de overheid zelf het initiatief neemt om een ecologisch en duurzaam platform van autoproductie en dienstverlening te ontwikkelen.

- roepen op tot de oprichting van een breed maatschappelijk front ter ondersteuning van deze eis.

Stephen Bouquin (hoogleraar sociologie)

Eric Goeman (Attac Vlaanderen)

Dirk Holemans (Denktank Oikos)

Eddy Goovaerts (Provinciaal secretaris ABVV Metaal Antwerpen)

Patrick Humblet (hoogleraar arbeidsrecht)

 

Deze oproep werd door meer dan 120 personaliteiten uit de politieke, culturele en academische wereld ondertekend en voorgesteld op een persconferentie op 10 maart 2010. 

 

 

Read 3765 times Last modified on zaterdag, 12 december 2015 12:16
Dirk Holemans

Dirk Holemans: coördinator van denktank Oikos / hoofdredacteur

van gelijknamige tijdschrift / publicist

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.