logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Groene Academie voorjaar 2018

Written by
Rate this item
(0 votes)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Denktank Oikos dit voorjaar De Groene Academie. Deze omvat een basisopleiding over ecologisme als ideologische stroming en de verschillende stromingen binnen dit gedachtengoed. Op deze academie doen verschillende deskundigen, op drie zaterdagen, de bouwstenen van de groene ideologie uit de doeken.

Wil je graag deelnemen? Stuur een mail met je motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Inschrijvingsgeld voor deelname aan de Groene academie is € 30. De inschrijving is pas geldig nadat we de betaling hebben ontvangen (plaatsen zijn beperkt).

 PROGRAMMA

Zaterdag 14/04:

Op de eerste dag gaan de sprekers in op ‘de achtergronden van het ecologisch denken en handelen’:

Voormiddag - Jef Peeters: “Fundamenten van een groene maatschappijvisie”

Een groene maatschappijvisie verschilt op een aantal punten fundamenteel van de dominante moderne visie. Dat heeft o.a. betrekking op het mens- en wereldbeeld, op de opvattingen over de relatie tussen individu en samenleving en tussen samenleving en de ecologische omgeving. De ecologische crisis maakt daarbij ook duidelijk dat een aantal ethische concepten aan herziening toe zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwe visies op rechtvaardigheid en op welzijn. Kortom, de noodzakelijke overgang naar een ander type samenleving vraagt om vernieuwde fundamentele denkbeelden, ook wel ‘paradigmaverandering’ genoemd. In dit opleidingsdeel worden enkele centrale elementen van die nieuwe groene visie verkend.
 
Namiddag - Jan Mertens: “Het ecologisme, en een korte geschiedenis van de groene partij”
 
Het ecologisme of de politieke ecologie, het zijn verschillende termen voor wat men de groene ideologie kan noemen. Het ecologisme is een volwaardige politieke stroming, naast de andere zoals socialisme of liberalisme. Wat zijn de kenmerken van het ecologisme? Hoe verhoudt het zich tot de andere ideologieën? Is er een algemene analyse van de maatschappelijke werkelijkheid die eigen is aan het ecologisme en die je ook terug kunt vinden in de programma’s en het handelen van de groene partijen? Op die vragen gaan we in tijdens deze sessie  waarbij het begrip ‘ecologische rechtvaardigheid’ een sleutelrol speelt. We voegen er ook een korte geschiedenis aan toe van de groene partij, vooral om te illustreren hoe het ecologisme als denkkader ook het politieke handelen van het vroegere Agalev en het huidige Groen bepaalt.
 
Zaterdag 05/05:

Op de 2de dag komen de thema’s ‘sociaal beleid, werk en democratie’ aan bod

Voormiddag - Tom Vandenbrande: Een groene kijk op de welvaartsstaat

De welvaartsstaat en de sociale zekerheid staan onder druk, van neoliberale kritiek tot financiële druk. In de sessie schetsen we eerst kort de historiek en de basisprincipes van de sociale zekerheid: wat is bijstand en wat is verzekering, wat is eerste versus tweede pijler? We kijken even over het muurtje om te zien hoe andere landen hun welvaartsstaat organiseren. In een tweede deel ligt de focus op belangrijke  uitdagingen: discussies over betaalbaarheid, activering, wederkerigheid & gemeenschapsdienst, de impact van wijzigende gezins- en genderrollen, de rol van private verzekeringen. We staan stil bij wat een groene kijk is, geaseerd op solidariteit, levenskwaliteit, autonomie en de strijd tegen ongelijkheid. We kiezen voor een sterke sociale zekerheid, als instrument tegen armoede en als verzekering voor de doorsnee inwoner. Centraal daarin is de strijd voor tijdsrechten en ontspannen loopbanen met een betere spreiding van arbeid over de levensloop tegenover een eenzijdig ‘harder en langer werken’-discours. We verkennen kort mogelijkheden om de financiering van de sociale zekerheid te verbreden en andere alternatieven zoals het basisinkomen.

NamiddagMyriam Dumortier: “Hoe kunnen we in 2050 negen miljard mensen voeden?”

Vandaag is het mondiale voedselaanbod groter dan de vraag, en toch is er honger. Morgen dreigt de vraag groter te worden dan het aanbod… We analyseren de ontwikkelingen in de wereldvoedselsituatie, de opkomst van de agro-industrie en de rol van het Europese en Vlaamse landbouwbeleid. Vervolgens gaan we in op de agro-ecologische tegenbeweging, bij ons en wereldwijd. Hoe kunnen we wereldwijd onze voedselvoorziening weer in eigen handen nemen, de boeren hun autonomie teruggeven, de steden weer met het omliggende platteland verbinden? Hoe kan landbouw weer met in plaats van tegen de natuur werken? Hoe kunnen we ons als samenleving opnieuw verbinden met de natuur, en de toekomstige generaties een leefbare (zo leefbaar mogelijke) planeet achterlaten? Om in 2050 de volledige wereldbevolking van gezond voedsel te kunnen voorzien moet ons voedselsysteem radicaal veranderen.

Zaterdag 26/05: 

Op de laatste dag komen de thema’s ‘economie en samenleving' aan bod:

Hierbij nemen we onder meer deel aan de studienamiddag die Oikos organiseert i.s.m. Terra Reversa. Het thema is ‘Een economie van het genoeg’: onze economie kan niet blijven groeien op een eindige planeet, we kunnen niet vragen van de aarde dan ze kan dragen. Dat staat haaks op het dominante verhaal binnen onze samenleving is dat een goed leven bestaat uit grenzeloze consumptie. Steeds meer zou dan gelijk staan aan beter. De realiteit toont een ander beeld: zowel de planeet als steeds meer mensen hebben te maken met een burn-out. Er is dus nood aan een ander verhaal, dat toont dat een rijk leven juist vertrekt vanuit het erkennen van grenzen. Waarbij zinvolle activiteiten die de draagkracht van onszelf en de planeet erkennen, de basis vormen voor een florerende samenleving.

Dirk Holemans: “Ecologie, Democratie en Burgerschap”

De ecologische crisis vereist een radicale wijziging van de samenleving, waarin zowel de huidige als de toekomstige generaties een stem hebben. Het huidig democratisch systeem zit echter gevangen in een korte termijn electoraal perspectief, waardoor het niet in staat is deze radicale koerswijziging door te voeren. Daarom is het ook een ecologische taak om werk te maken van een toekomstgericht model van democratie. Dit model vertrekt vanuit het concept van 'ecologisch burgerschap' dat uitgaat van autonomie in verbondenheid. Hierbij wordt de individuele vrijheid verbonden met het algemeen belang. Een dergelijke dialogische democratie maakt een koppeling tussen publieke besluitvorming en persoonlijke levensstijl, zonder de noties van individuele vrijheid en autonomie geweld aan te doen. Op deze wijze kan een maatschappelijk draagvlak worden opgebouwd voor de noodzakelijke ecologische trendbreuken.

Schrijf je tijdig in en laat ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarom jij graag wilt deelnemen. Voor de deelname aan de Groene academie vragen we € 30 inschrijvingsgeld. De inschrijving is pas geldig nadat we de betaling hebben ontvangen.  Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling 'Deelname Groene academie'.

Read 1614 times Last modified on %PM, %08 %573 %2018 %12:%mrt

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.