logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

Transition to sustainable Urban Commons

Written by
Rate this item
(0 votes)

(English below)

NL - In steden nemen burgers terug zelf initiatief, zo geven ze terug zelf vorm aan de stad via burgercollectieven (commons). Denk aan energiecoöperaties, voedselinitiatieven of sociale ondernemingen. Steden als Bologna en Gent gaan zelfs een stap verder door na te gaan hoe synergiën mogelijk zijn tussen de lokale overheid en de commons. Zo ontstaat het prototype van een transformatieve stad. Kan dergelijk netwerk de drijvende kracht zijn achter de evolutie naar sociaal-ecologische samenlevingen? Op het internationaal congres Creating Eco-Societies trough Urban Commons Transitions' vertellen nationale en internationale experts je hoe deze nieuwe partnerschappen vorm kunnen geven aan de stad van morgen.  

Internationaal congres 

Op dit congres brengen we experts, onderzoeksinstellingen en praktijkvoorbeelden samen. Via onderzoek en debat gaan de sprekers in gesprek over een transitie naar duurzame steden. Dit congres focust zowel op het uitbouwen van een overkoepelend commons netwerken als op duurzame partnerschappen tussen de commons en het beleid.

Nationale en internationale experts  

Laat je inspireren door deze boeiende sprekers en interessante praktijkinitiatieven:

Michel Bauwens oprichter en directeur van het Peer-to-Peerbfonds en expert in peerproductie, bestuur en eigendom. Bauwens is een gekende spreker en doordachte leider. in 2017 schreef hij het Commons Transitie Plan voor Gent, op basis van een gelijkaardig project in Ecuador. 

Elena De Nictolis (It) (LabGov), onderzoekslid by LabGov, het LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons. ze werkt aan een Phd tesis over publiek beleid voor stedelijk co-beleid en de relatie met de kwaliteit van de stadsdemocratie aan LUISS universiteit van Rome.

Lucie Evers (Partago), is oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van Partago, een elektrisch autodelen coöperatie. daarnaast is ze ook bezig met de oprichting van de Mobility Factory, een Europese coöperatie die op Europees niveau elektrisch autodelen willen organiseren. 

Inschrijven voor het congres

Wil je graag deze boeiende sprekers en vele andere inspirerende sprekers aan het werk zien > Schrijf je nu in < voor dit commons congres. 

 

Eng - In a lot of cities, citizens take back the initiative themselves, in this way they are back shaping the city via citizen initiatives (commons) themselves. As you can see today, in energy cooperations, food initiatives and social enterprises. Cities as Bologna and Ghent even go a step further by creating synergies between the local autorithies and the commons. In this way a prototype of a transformative city is created. Can these new forms of networks be the thriving force for an evolution to a social-ecological society? At the international congress Creating Eco-Societies trough Urban Commons Transitions' will experts think together how these partnerships can shape the city of tomorrow.

International congress 

At this congress experts, research institutions and practical examples are brought together. Via research and debat will they debate together about a transition to sustainble cities. This congress focusses on the construction of an overarching commons network as on a sustainable partnership between the commons and the local governance.

National and international experts  

Get inspired by these fascinating speakers and interesting practical examples:

Michel Bauwens Founder and director of the P2P Foundation and expert in peer production, governance and property. Bauwens is a well-known public speaker and thought leader. In 2017 he wrote the Commons Transition Plan for Ghent, after a similar project for Ecuador.

Elena De Nictolis (It) (LabGov), Research associate at LabGov, the LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons. She prepares a Phd thesis on public policies for urban co-governance and the relation with the quality of city democracy at LUISS University of Rome.

Lucie Evers (Partago), is cofounder and president of the board of Partagoa coop for electric car sharing', right now she is also working on the European cooperation Mobility Factory, a project for the realization of a European coop for electric car sharing.

Sign up for this congress 

Get inspired by these and other speakers > Register now < for this commons congres. 

Stay up-to-date

Via website Oikos 

Via Facebook event

Via Twitter

Read 452 times Last modified on %PM, %14 %597 %2018 %13:%mei

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.