Print this page
dinsdag, 09 februari 2016 09:40

Ontgroei: een vocabulaire voor degrowth in een nieuw tijdperk

Written by
Rate this item
(0 votes)

Hoe maken we werk van een andere economie die streeft naar ‘beter’ in plaats van naar steeds ‘meer en sneller’? Hoe kunnen we dus ontgroeien? Het lijkt de enige weg naar een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame wereld. Deze nieuwe Oikos-publicatie is de vertaling van Degrowth, het standaardwerk met een overzicht van de belangrijkste thema’s en uitdagingen.

Wereldwijd groeit de Degrowth beweging. Want de huidige focus op economische BBP-groei leidt al decennia tot toenemende ongelijkheid en milieuschade. En steeds meer spullen maken niet gelukkig, integendeel. Enkel door te ontgroeien realiseren we een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame wereld. Het boek reikt sleutelwoorden aan om het debat over de toekomst van onze economie te inspireren.

Degrowth – Woordenboek voor een nieuw tijdperk is samengesteld door Giacomo D'Alisa, Federico Demaria en Giorgos Kallis, alle drie verbonden aan de Autonome Universiteit van Barcelona en lid van het Research & Degrowth netwerk.

De Nederlandse vertaling is het werk van Jan Matthieu en Jan Mertens.

Over het boek

“Wie meer wil weten over een economie van duurzaamheid voor de 21e eeuw, moet zeker dit boek ter hand nemen.” Wolfgang Sachs, Wuppertal Instituut, Berlijn.

“Dit boek is een revolutionaire poging om de economie te begrijpen alsof mens en natuur ertoe doen.” Manuel Castells, University of California, Berkeley

 Bestellen:

Ontgroei kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van € 19 (+ € 3,5 verzendingskosten) op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres.

Read 5784 times Last modified on dinsdag, 06 februari 2018 12:20
Jill Toussaint

Latest from Jill Toussaint