logo

Geld en duurzaamheid

cover-geldenduurzaamheidhrWoensdag 28 november stelde Oikos, samen met Kauri, Fairfin, Vooruit en Club of Rome-CoR EU, het boek Geld en duurzaamheid voor aan een geïnteresseerd publiek. Deze publicatie is de vertaling van het oorspronkelijke rapport van de Club van Rome Money and Sustainability, en werd gerealiseerd door Oikos en Uitgeverij Jan Van Arkel.

Auteur Bernard Lietaer plaatste in zijn uiteenzetting geld en de daaraan verbonden crisissen in een breder kader. Hij toonde aan hoe het monopolie van één munt, en de daarmee gepaard gaande speculatie, bankenschulden en economische groei de huidige, structurele crises hebben veroorzaakt.

 

Dat deed hij met cijfers en grafieken - de cijfers liegen er dan ook niet om, de voorbije 40 jaar telde niet minder dan 425 bankencrises - maar ook door terug te koppelen naar ecosystemen, waaruit duidelijk blijkt dat monocultuur de veerkracht van een systeem beperkt. En veerkracht is net wat we nodig hebben om met uitdagingen als vergrijzing, klimaatverandering en instabiele markten om te gaan. Uitdagingen waarop we geen antwoord kunnen bieden als we blijven denken binnen het huidige geldsysteem.

Lietaer pleit voor een ‘ecologie van het geld’, waar in een monetair ecosysteem naast de conventionele munt ook verschillende complementaire munten bestaan. We kregen tal van voorbeelden te zien van hoe alternatieve muntsystemen in de praktijk lokale gemeenschappen kunnen versterken, o.a. op vlak van voeding, gezondheid en ouderenzorg. Zo zijn er de Gentse Torekens en Japanse Fureai Kippu en op grotere schaal het Zwitserse WIR-systeem. Maar ook de frequent flyer miles kunnen dienen als aanvulling op het heersende geldsysteem.

Onder leiding van John Vandaele (MO*) debatteerde Bernard Lietaer daarna met professor economie Koen Schoors (UGent) en Hugo Wanner (Fairfin). Het werd een interessante discussie, waarbij onder andere rente een van de grootste discussiepunten vormde, maar waar ook duurzame financieringsinitiatieven aantoonden hoe het anders kan. Een belangrijk punt bleek ook dat bij complementaire munten de bestaande basismunt blijft bestaan.

De hele avond kan je hier herbekijken.

 

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.