Zelf denken. Een leidraad voor verzet

View Comments

 

Cover Harald WelzerNa de succesvolle Oikos-publicatie De toekomst heroveren van Harald Welzer vertaalde Oikos nu ook de bestseller Zelf Denken van de “Duitse Paul Verhaeghe”. Sociaalpsycholoog Welzer maakt in Zelf Denken een originele analyse van onze consumptiesamenleving en slaagt erin een hoopvol en overtuigend verhaal te brengen. Dit verhaal vertrekt van onze eigen verantwoordelijkheid: hoe kunnen we de toekomst in handen nemen en positief vormgeven?

Der Spiegel schreef over dit boek, dat in Duitsland al 70.000 exemplaren verkocht: “Tussen al het cynisme brengt Welzer een andere toon in de toekomstdebatten … en opent hij de blik op een ander en beter leven.” En dat is belangrijk: doemdenken ruimt steeds meer de baan voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Transitie-initiatieven zoals Repair Cafés, stadslandbouw en ruilsystemen geven richting aan een nieuwe toekomst. Samen vormen ze volgens Harald Welzer, ‘de sociale beweging die nog niet weet dat ze bestaat’. En daarvoor heeft Welzer nu een groot, verbindend verhaal geschreven.

Welzer’s boek is een stevige wake up call. Zonder aarzelen legt hij de vinger op de zere wonde: hoe kan je beweren dat je niets kan doen tegen de verdere vernietiging van de wereld, terwijl je een goede opleiding genoten hebt, je levensstandaard hoog is, en je een overdaad aan vrije tijd, mobiliteit en keuzemogelijkheden hebt?
Hij toont in Zelf Denken aan dat ecologische kwesties steeds terug te brengen zijn tot sociale en culturele kwesties. We hangen vast aan alledaagse routines die zo deel uitmaken van onze cultuur (steeds meer en sneller), dat we er ons vaak niet eens bewust van zijn.

Naast een scherpe analyse roept Harald Welzer op tot verzet tegen de systemen die ons dagelijks leven beheersen. Als we onszelf ernstig nemen en ons dagelijkse handelen in vraag durven te stellen, kunnen wij zelf de verandering in gang steken. Het potentieel van de kracht van positieve, concrete praktijken kan niet overschat worden, volgens Welzer. Welzer toont in deze nieuwe Oikos-publicatie hoe ze samenhangen en geeft heldere richtlijnen om zelf in gang te schieten.

Harald Welzer is directeur van Futurzwei – Stichting Toekomstvaardigheid en hoogleraar Transformatiedesign. Als auteur heeft hij een ware transformatie ondergaan. In Klimaatoorlogen (2009) schetste hij nog een pessimistisch beeld over toekomst, nu trekt hij in Zelf denken resoluut de kaart van het realistisch optimisme in de zoektocht naar een nieuw groot verhaal als antwoord op de ecologische uitdagingen.

Op dinsdag 7 oktober lanceerde Oikos het boek ZELF DENKEN. LEIDRAAD VOOR VERZET in aanwezigheid van de auteur als afsluiter van het Transitiefestival in Vooruit, Gent, i.s.m. Goethe Instituut, Vooruit en uitgeverij Jan Van Arkel. Een verslag van dit evenement vindt u hier.

Oikos vertaalde Selbst Denken i.s.m. uitgeverij Jan Van Arkel, met de steun van het Goethe-Instituut. De publicatie die daaruit voortkwam heet Zelf denken. Een leidraad voor verzet ( ISBN 978 90 6224 540 6 ), paperback, 272 p. 

Bestellen:

Zelf denken. Een leidraad voor verzet kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €16,- + €4,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

Vanuit Nederland is het boek ook te bestellen bij uitgeverij Jan Van Arkel

Afdrukken