logo

Privacyverklaring Oikos vzw

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Oikos vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oikos vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oikos vzw verstrekt. Afhankelijk van uw verhouding tot Oikos vzw verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Oikos vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres

Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden.

 • Voor het aanmaken van een account op de website:
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het inschrijven op een evenement
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor het bestellen van een publicatie
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer
 • Voor het abonneren op onze online nieuwsbrief
  Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres
 • Voor gratis proefnummer of abonnement op tijdschrift
  Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw e-mailadres, Uw telefoonnummer

WAAROM OIKOS VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Oikos vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Oikos vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld het leveren van een besteld boek.

HOE LANG OIKOS VZW GEGEVENS BEWAART

Oikos vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OIKOS VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Oikos vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oikos vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oikos.be. Oikos vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Oikos vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oikos vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oikos vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Oikos vzw op via info@oikos.be. www.oikos.be is een website van Oikos vzw.

Voor meer vragen kan u Oikos vzw als volgt bereiken:
Postadres: Sergeant De Bruynestraat, 78, 1070, Anderlecht
E-mailadres: info@oikos.be

Add a comment

Prosperity Without Growth

Afbeeldingsresultaat voor prosperity without growth

Our society is locked in a dilemma. On the one hand, we need economic growth to secure social security, on the other hand we are already asking more from our planet earth than it can bear. To protect the environment, we need to abandon this model of economic growth, but this means that our economic system will become unstable.  This dilemma – unsustainable or unstable – is the starting point of the book ‘Prosperity without Growth’ by the British economist Tim Jackson.  

His search to reconcile our wish for a good life within the restrictions of a finite planet, goes further than just raising this interesting question. Jackson also indicates how we can get out of this conflict. He offers a new economic model that puts ecological investments and a green service economy at centre stage. The author questions the necessity of economic growth and shows what it truly means to be prosperous. He also offers alternatives so everyone can take fully part in life without the need for new material consumption. 

‘Prosperity without Growth’ was in Great-Britain received by The Financial Times as ‘one of the most important books of the year’.  

‘Tim Jackson describes in a unique way how the current structures of production and consumption created a society that is addicted to unsustainable growth, but where quality of life knows little or no improvement. Jackson offers reflection and inspiring perspectives on how this lock-in can be broken. An absolute masterpiece that stands next to other classics like Limits to Growth by Donella and Dennis Meadows and Steady state economics by Herman Daly.’  - Arnold Tukker, TNO and teacher Sustainable innovation at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. 

You can order 'Prosperity Whitout Growth' by doing a transfer of € 19 + € 4,- shipping cost at the account number BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw with as a reference the title of the publication and your address (only shipping in Belgium). 
     

    * Oikos heeft dit boek ook in het Nederlands vertaald. Kijk hier voor meer info.  

Add a comment

Afdrukken E-mail

De energietransitie naar energiedemocratie

 

CoverWat als we de energiemarkt radicaal vernieuwen?


De energietransitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam systeem is onvermijdelijk. Meer zelfs: dit proces is volop bezig. Die transitie juichen we toe. Ze biedt immers een unieke kans voor alle burgers. Want uiteindelijk zijn het vooral die burgers die betalen voor de transitie.
Als consumenten via hun elektriciteitsrekening.
Als belastingbetalers omdat overheden belastingen gebruiken om bedrijven te ondersteunen die investeren in hernieuwbare energie.
En als spaarders, want banken geven leningen aan projectontwikkelaars.
Dat geeft burgers het ethische recht om het eigenaarschap van hernieuwbare energie op te eisen.
Dus hebben wij met zijn allen nu de keuze. Ofwel ondergaan we die energietransitie passief. Ofwel verenigen we ons en nemen we de transitie actief in eigen handen.


Overheden op alle niveaus kunnen deze duurzame keuze ondersteunen. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Wel blijkt dat REScoops, hernieuwbare-energiecoöperaties, daarbij hun ideale partners zijn. En vooral: REScoops zijn de ideale formule waardoor burgers greep krijgen op de energietransitie. Zodat het nieuwe energiesysteem democratisch is. Of met andere woorden: coöperatief.


Deze publicatie is geschreven door Dirk Vansintjan, lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse REScoop Ecopower en momenteel voorzitter van REScoop.eu.


Deze publicatie is oorspronkelijk verschenen als The Energy Transition to Energy Democracy, een uitgave van REScoop.eu als eindbrochure van het REScoop 20-20-20 project, gerealiseerd met de steun van het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Unie. Deze Nederlandstalige uitgave is een geactualiseerde vertaling en kwam tot stand in samenwerking met Denktank Oikos, met een inleidende beschouwing van professor Tine De Moor.

Bestellen:

De energietransitie naar energiedemocratie kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €4,- + €2,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Publicaties

Hieronder een overzicht van alle publicaties. Meer informatie over een publicatie en een boek bestellen (enkel in België) kan door op de titel te klikken. 
Bestellen:

Publicaties kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van het gepaste bedrag op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

 

Add a comment

Afdrukken E-mail

Zelf denken. Een leidraad voor verzet

 

Cover Harald WelzerNa de succesvolle Oikos-publicatie De toekomst heroveren van Harald Welzer vertaalde Oikos nu ook de bestseller Zelf Denken van de “Duitse Paul Verhaeghe”. Sociaalpsycholoog Welzer maakt in Zelf Denken een originele analyse van onze consumptiesamenleving en slaagt erin een hoopvol en overtuigend verhaal te brengen. Dit verhaal vertrekt van onze eigen verantwoordelijkheid: hoe kunnen we de toekomst in handen nemen en positief vormgeven?

Add a comment

Lees meer

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.