logo

Over Oikos Denktank

Denktank Oikos werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.

Oikos wil een inspirerend kader bieden voor positieve praktijken. We moedigen praktijkgerichte initiatieven aan die aantonen hoe werken aan een duurzame samenleving mogelijk is. Deze maken deel uit van de ‘nieuwe sociale beweging die nog niet weet dat ze bestaat’, zoals de Duitse sociale psycholoog Harald Welzer het stelt.

In de studiedagen, lezingen, publicaties en opiniestukken van Oikos komen de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de huidige toestand en de ontwikkeling van alternatieven, alsook concrete strategieën om er te geraken.  Zo brengt Oikos wetenschappers, auteurs en activisten samen van over de hele wereld zoals Juliet Schor, Michel Bauwens of Vandana Shiva voor inspirerende lezingen. In rondetafelgesprekken, seminaries, leesgroepen en blog posts biedt Oikos bovendien betrokken burgers en experten de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zeten.  

Oikos publiceert Nederlandse vertalingen van grensverleggende boeken zoals Geld en Duurzaamheid van Bernard Lietaer e.a., Ontgroei van Giacomo D'Alisa, Federico Demaria en Giorgos Kallis, Welvaart zonder groei van Tim Jackson of Zelf denken van Harald Welzer. Oikos werkt ook samen met academische netwerken om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar het brede publiek. Zo publiceerde het i.s.m. Acco het boek Solidariteit in Superdiversiteit van Nick Schuermans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlynck, Marc Jans en Dirk Holemans.

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.