logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

GRONDGEBONDEN COMMONS: Op grond van samenwerking

01 april 2019 20:00 – 22:00
Location: Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31, Antwerpen, Vlaanderen, België
Category: Evenementen denktank

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Door ondoordacht ruimtegebruik en de fixatie op ieder zijn eigen lapje grond of woonst, hebben we onze open ruimte bijna helemaal opgegeten en werd goed wonen ondertussen voor velen onbetaalbaar. Hoog tijd dus voor een andere aanpak.

Die vind je in de Oikos-publicatie ‘Op grond van samenwerking’, dat focust op praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekortschieten. Deze initiatieven tonen alternatieven voor de klassieke vermarkting. Tegelijk botsen ze op het ‘absolute’, wettelijk verankerde recht op eigendom, of op nieuwe privatisering. Bij deze voorbeelden van gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Op grond van samenwerking bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons, en vertrekt vanuit het INDIGO-project. 

Dit boek richt zich tot een brede groep van praktijkmensen die op zoek zijn naar nieuwe, meer solidaire manieren om met grond en wonen om te gaan. In die zijn er in overvloed: denk aan in ere herstelde trage wegen, die fungeren als veilige en mooie verbindingen voor de zwakke weggebruiker; aan wooncoöperaties waar je als aandeelhouder zorgeloos kan wonen met een levenslang woonrecht; aan stichtingen als De Landgenoten die kostbare landbouwgrond uit de markt halen en die tegen een eerlijke prijs ter beschikking stellen van bioboeren?

KUL-onderzoekers Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck stellen dit belangrijke boek voor. 

LOCATIE

Elcker-Ik (Grote Zaal)

TICKETS

Bestel hier jouw tickets

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.