logo

 • Aral Balkan
 • Kate Raworth
 • Yochai Benkler
 • Vandana Shiva
 • Rob Hopkins
 • Michel Bauwens
 • Harald Welzer
 • Saskia Sassen
 • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

NEW COMMONS FORUM

12 januari 2019 13:00 – 18:00
Location: Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, Brussel, Brussel, België
Category: Evenementen denktank

Version française plus bas

Burgers in actie

Wereldwijd lanceren doeners burgercollectieven, ook wel 'commons' genoemd. Oikos denktank deed in opdracht van de Koning Boudewijnstichting onderzoek naar deze nieuwe burgercollectieven in België. De resultaten van dit onderzoek vormen tijdens het New Commons Forum het vertrekpunt voor interactieve rondetafels waarbij we commoners uitnodigen om hun ervaringen en best-practices te delen.

Deze sprekers bevestigden alvast hun komst: Xavier Tislair van BEES Coop, Karel Lootens van WoonCoop, Achim Langer en Mario Heukemes van Courant d'Air, Peter Bosmans en Jacques Debry van Febecoop, Tine De Moor van Universiteit Utrecht en organisatiecoach An Baert

INSCHRIJVEN

Schrijf je nu nog in voor dit evenement. Stuur een mail met 2 de twee rondetafelsessies waaraan je wenst deel te nemen naar info@oikos.be

RONDETAFELSESSIES (2 naar keuze)

 1. Netwerken & versterken
  Wat kunnen burgercollectieven van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar versterken?

 2. Ledenbetrokkenheid
  Hoe kunnen we leden meer en beter betrekken bij ons initiatief? Hoe kunnen we de interactie verhogen?

 3. Gewijzigd vennootschapsrecht
  Wat is er veranderd? Is het zinvol om een coöperatie op te starten? Peter Bosmans van Febecoop legt uit.

 4. Inclusie
  Hoe kunnen we alle groepen in de samenleving bereiken en betrekken bij ons initiatief? 

 5. Horizontaal organiseren
  An Baert van Percolab helpt ons te ervaren hoe we de kracht van onderuit kunnen aanspreken en de collectieve intelligentie laten werken.

PROGRAMMA 

 • 13:00     Onthaal
 • 13:30     Welkomstwoord
 • 13:40     Presentatie van het onderzoek
 • 14:00     In gesprek met 3 burgercollectieven: BEES Coop, WoonCoop en Courant d'Air
 • 14:40     Parallelle rondetafels - sessie 1
 • 15:35     Koffiepauze
 • 16:00     Parallelle rondetafels - sessie 2
 • 16:55     Slotspeech
 • 17:15     Receptie
 • 18:00     Eind

 

Citoyens en action

Partout dans le monde, des hommes et femmes d'action mettent en place des collectifs citoyens ou 'communs'. Oikos a été commissionné par la Fondation Roi Baudouin pour enquêter sur ces nouveaux collectifs citoyens en Belgique. Lors du New Commons Forum, les résultats de cette recherche constituent le point de départ de tables rondes interactives, où nous invitons les 'commoners' à partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques.

Ces orateurs ont déjà confirmé leur présence: Xavier Tislair de BEES Coop, Karel Lootens de WoonCoop, Achim Langer et Mario Heukemes de Courant d'Air, Peter Bosmans et Jacques Debry de Febecoop, Tine De Moor de l'Université Utrecht et coach organisationnel An Baert.

S'INSCRIRE

Inscrivez-vous pour cet evenement . Envoyez un email avec les 2 deux tables rondes auxquelles vous souhaitez participer à info@oikos.be

PROGRAMME

13:00     Acceuil
13:30     Mot de bienvenue
13:40     Présentation de l'étude
14:00     Entretien avec 3 collectifs citoyen: BEES Coop, WoonCoop et Courant d'Air
14:40     Tables rondes - session 1
15:35     Pause-café
16:00     Tables rondes - session 2
16:55     Discours de clôture
17:15     Réception
18:00     Fin

TABLES RONDES (2 de votre choix)

 1. Mise en réseau et renforcement
  Que peuvent apprendre les collectifs citoyen les uns des autres? Comment pouvons-nous nous renforcer?

 2. Participation des membres
  Comment pouvons-nous impliquer davantage et mieux les membres dans notre initiative? Comment pouvons-nous augmenter l'interaction?

 3. Modification de la droit des sociétés
  Qu'est-ce qui a changé? Est-il utile de créer une coopérative? Jacques Debry de Febecoop explique.

 4. Inclusion
  Comment pouvons-nous atteindre tous les groupes de la société et les impliquer dans notre initiative?

 5. L'organisation horizontale
  An Baert de Percolab nous aide à comprendre comment nous pouvons gérer le pouvoir de l'approche ascendante et laisser fonctionner l’intelligence collective.

 

Ticket Type Quantity
Free ticket N/A

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.