logo

Tweede editie van Het Groene Boek

FlyerHet Groene Boek 2012 is op 6 mei 2012 aan zijn tweede editie toe. Net als vorig jaar bieden we een podium aan auteurs die de omslag naar een ecologische en rechtvaardige samenleving belichten. Er is plaats voor kritische analyses, verse ideeën, praktijkverhalen, literatuur en documentaires. Dit jaar wordt bovendien volop ingezet op interactie en dialoog.

Tijdens Het Groene Boek gaan mensen uit verschillende velden van de samenleving met elkaar in gesprek. We ontvangen zowel literaire auteurs, wetenschappelijke experten als denkers uit het middenveld.

Pol Hoste, Paul Baeten-Gronda en Rachida Lamrabet, drie generaties schrijvers, gaan rond de tafel zitten met Jos Geysels. Hoe ervaren zij het ecologische vraagstuk doorheen de tijd? Anderen gaan pittige discussies aan, zoals Bart Staes over GGO’s. Jeugdschrijver Patrick Lagrou vertelt over zijn Klimaatreeks en vegetariër Tobias Leenaert spreekt over visconsumptie.

We ontvangen ook de Britse schrijfster Saci Lloyd. Haar bestseller The Carbon Diaries verscheen in het Nederlands als Dagboek van een klotejaar en wordt in de VS verfilmd. In haar meermaals bekroonde werk beschrijft ze de gevaren van de klimaatverandering op jongerenmaat. Steven Vromman gaat met deze populaire jeugdauteur in gesprek.

Op het programma ook twee grote debatten, waarvoor we Andrew Simms, Policy Director van de Britse New Economics Foundation, mogen verwelkomen. Het eerste debat focust op de transitie naar een samenleving die binnen de sociaalecologische grenzen blijft. Met Oscar Van den Boogaard, Lieze Cloots (BBL) en Aviel Verbruggen (IPCC). Over de centrale vraag van het tweede debat: moeten we allemaal langer en harder werken? wisselt Simms van gedachten met professor Philippe Van Parijs en schrijver Jeroen Theunissen. Dit thema keert terug bij de bespreking van het gedachtegoed van de Franse denker André Gorz door Marius de Geus.

Verder op de agenda ook een boeiend panelgesprek over ruil- en deeleconomie, denk aan autodelen, klerenruil en plukboerderijen. Michel Bauwens, enige belg op de (En)Rich List, komt het peer to peer-principe toelichten. De dag wordt afgesloten door de Amerikaanse archeoloog en professor antropologie Brian Fagan, die de geschiedenis van mens en water op boeiende wijze met elkaar verbindt.

Naast de lezingen en debatten is er volop ruimte voor interactie: speeddate met verschillende organisaties in de transitie-arena of ga in dialoog over specifieke thema’s aan de trage tafels. Verder selecteerden we spraakmakende documentaires over sociaalecologische thema’s. Nic Balthazar is presentator van de dag.

Meer informatie vind je hier.

Add a comment

Slow Science seminarie op 30 maart

Het ontslag van Barbara Van Dyck aan de K.U.Leuven wegens haar deelname aan een actie tegen genetisch gemodificeerde aardappelen in mei 2011 lokte heel wat controverse uit. Maar dit ontslag en de argumenten die men ervoor gebruikt zijn een symptoom van iets wat nog veel verder gaat. De universiteit wordt steeds meer een wetenschapsbedrijf, dat in groeiende mate afhankelijk is van industriële belangen, marktmechanismen en concurrentie. Wetenschap is tegenwoordig voornamelijk een instrument voor technologische innovatie en groeiende concurrentie op de geglobaliseerde markt. Deze verschuiving beperkt de keuze in onderzoeksonderwerpen en bedreigt de kwaliteit van de geproduceerde kennis.

Om deze redenen moeten we ‘slow science’ verdedigen en promoten. Net zoals de ‘slow food’-beweging kwalitatieve voeding verdedigt tegenover fast food, pleit slow science ervoor om het huidige klimaat in de universiteiten, waar snel, competitief en gericht onderzoek de maatstaf is, te wijzigen. Op vrijdag 30 maart willen we in drie verschillende workshops nadenken over verschillende strategieën om slow science mogelijk te maken.

Na een inleiding door Isabelle Stengers (ULB) & Chris Kesteloot (KULeuven) en een gesprek geleid door Sigrid Sterckx (Ugent), kan je kiezen tussen drie thematische workshops:

Festina Lente! Discussing a Slow Science Charter and action plan to work with it
De laatste tijd circuleren er reeds verschillende slow science-manifesten en pleidooien, ook binnen de Belgische universiteiten. In deze workshop stellen we een Slow Science Charter voor, waarin verschillende thema’s – zoals vrij onderzoek, keuze van onderzoeksonderwerpen, privatisering van kennis, werkomstandigheden van academisch personeel – aan bod komen. De bedoeling is dit Charter te bespreken en uit te denken hoe ermee gewerkt kan worden.

‘Citizen Science’: bridging the gap
Onderzoek is tegenwoordig zodanig beperkt en toegespitst op nieuwe technologieën, dat de enorme uitdaging om onze maatschappij rechtvaardiger en duurzamer te maken niet wordt aangepakt. Onderzoek moet transdisciplinair en relevant zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wetenschappers en burgers samen kennis verzamelen en uitbouwen, met economische, sociale en ecologische rechtvaardigheid als doel? In deze workshop wordt het begrip burgerwetenschap en het belang ervan toegelicht.

Een workshop met bijdragen vanuit verschillende hoek:

  • Cathérine Bourgain van de Fondation Science Citoyennes (Fr), met een rijke ervaring op vlak van burgerwetenschap;
  • Daan Janssens van CATAPA, een ngo die academische partners aanspreekt om maatschappelijk relevant onderzoek te laten verrichten
  • Jozefien De Marrée (VUB), coördinator Vlaams Netwerk Wetenschapswinkels en Mieke De Lathouwers (UA) van de Wetenschapswinkel Antwerpen, over burgerwetenschap in Vlaanderen.

Moderator is Dirk Holemans (coördinator Oikos).

Against commodification and enclosure of scientific knowledge: Towards a University of the Commons
Onderzoek wordt in toenemende mate geprivatiseerd en ontoegankelijk gemaakt door een kleine groep academische uitgeverijen en bedrijven. Wetenschappelijke kennis wordt gecommercialiseerd terwijl overheden besparingen doorvoeren en het neoliberale onderwijsbeleid agressieve concurrentie stimuleert. De centrale vraag tijdens deze workshop luidt: wat zijn de rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat wetenschappelijke kennis voor iedereen beschikbaar wordt?

Eric Corijn (VUB) en Lieven de Cauter (KULeuven) sluiten de namiddag af.

Uitnodiging en programma (Engels)

Info en inschrijving: threerottenpotatoes@gmail.com

In het nieuwste Oikos-nummer verscheen een lezing van Isabelle Stengers over slow science. Ontvang je graag een proefnummer, dan volstaat een mailtje naar info@oikos.be.

Add a comment

Boekvoorstelling: De markt voorbij

Cover Gorz De markt voorbij

‘De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie’ is een nieuwe publicatie van Oikos in samenwerking met Socialisme 21. Het boek bundelt teksten van de Franse denker en pionier van de politieke ideologie André Gorz. Het boek werd samengesteld door Johny Lenaerts en Roger Jacobs, die naast een biografische schets ook bij elk van de vier delen een gedegen inleiding schreef. Het bevat voorwoorden van Dirk Holemans en Jan Blommaert.

Gorz staat bekend als een kritische, linkse filosoof en journalist. Hij was lange tijd bevriend met Jean Paul Sartre en medeoprichter van het weekblad Le Nouvel Observateur. Doorheen de jaren heeft hij een origineel oeuvre uitgebouwd, dat nog steeds in heel de wereld gewaardeerd wordt. Zijn gedachtegoed heeft de linkerzijde van heel Europa beïnvloed. Gorz legt een theoretische basis voor onder andere de verontwaardiging over de graaicultuur, het belang van arbeidsherverdeling en autonome tijd, de toenemende kloof tussen arm en rijk en de toestand van onze planeet. Hij denkt ook na over alternatieven en ziet grote mogelijkheden in de digitale revolutie. Gorz’ werk roept overigens actuele vragen op: wat betekent vooruitgang? Hoe voorkomen we sociale ongelijkheid? Wat moet de huidige generatie opofferen met het oog op de toekomst?

André Gorz in 1983: ‘We bevinden ons aan het begin van een mondiale economische crisis die nog decennia zal duren. Het ergste moet nog komen: de financiële ineenstorting van grote banken, waarschijnlijk ook van landen. Deze instortingen, alsook de middelen om hen te voorkomen, zullen enkel maar de crisis van de maatschappij en van de heersende waarden verergeren. (…) Zó kan het niet meer verder. We zullen grote beproevingen te verduren krijgen. Laten we daarom ernstig nadenken over radicale alternatieven.’

De groene denktank Oikos en de Socialisme 21 willen Gorz nu terug in de kijker plaatsen met de uitgave van de bundel ‘De markt voorbij’. Dit boek wordt voorgesteld op 14 maart in Gent. Welke rol kan het gedachtegoed van Gorz spelen in het debat over de noodzakelijke sociaal-ecologische transitie vandaag? Daarover wisselen panelleden Eric Corijn en Bieke Purnelle van mening, na een inleiding door Roger Jacobs (samensteller van het boek). Het geheel wordt gemodereerd door Dirk Holemans.

Alle praktische informatie vind je hier.

Deze publicatie is UITVERKOCHT!

Add a comment

Juliet Schor - Ecologische voetafdruk, arbeidstijdverkorting en nieuwe economie

Op uitnodiging van Oikos en Etopia gaf Juliet Schor op 14 januari een lezing in de Brusselse Botanique met als titel Ecologische voetafdruk, arbeidstijdverkorting en de nieuwe economie.

schor_photo-225x300Juliet Schor is als professor Sociologie verbonden aan Boston College, daarvoor gaf ze les aan de befaamde Harvard University. Ze is auteur van verschillende boeken die de overconsumptie, de prestatiemaatschappij en het ermee verbonden overwerken aankaarten zoals: Born to buy; The overworked American en The overspent America.  Hierbij is ze telkens niet te beroerd in haar rake analyses om tegen de schenen van haar landgenoten te stampen. In haar laatste boek Plenitude. The new economics of the true wealth gaat ze op zoek hoe de planeet gered kan worden en de arbeid beter verdeeld. Ze laat zien hoe meer en meer mensen een rijk leven leiden vanuit een duurzame levensstijl die kiest voor minder klassieke consumptiegoederen.

Deze video van Juliet Schor, gebaseerd op haar boek Plenitude, geeft een visie op hoe een post-consumentismesamenleving er zou kunnen uitzien.

Dat de boodschap van Schor aanslaat in deze tijden van verandering, werd duidelijk toen de avond van de lezing de zaal te klein bleek, en dit voor een zaterdagavond. Binnen enkele dagen kan je hier de conclusies lezen die moderator Dirk Holemans formuleerde op het einde van de avond.

Add a comment

Dennis Meadows – Learning to Live Within Limits

6394826639_c42a74e588_bOp uitnodiging van Oikos en de Club van Rome sprak Dennis Meadows op 21, 22 en 23 november voor goed gevulde zalen in Brussel en Gent. Hij bracht een radicale boodschap, die vele mensen niet onberoerd liet. Meadows is co-auteur van het veelbesproken rapport Limits to Growth uit 1972. Nu, veertig jaar later, kijkt hij niet enkel terug, maar ook vooruit. Add a comment

Lees meer

Congres AARDE. Tenminste houdbaar tot: zie onze keerzijde

Een congres over de uitdaging van eindige hulpbronnen voor een groene economie.

Wat de groenen al jaren benadrukken, bereikt nu ook de economische hoofdkwartieren: de aarde is eindig. En terwijl de vraag naar grondstoffen blijft stijgen, zal het aanbod juist afnemen vanwege fysieke en geopolitieke omstandigheden. Het overkomen van deze schaarste aan grondstoffen is een enorme uitdaging die een radicale verandering van het huidige socio-economische paradigma vereist. De introductie van het gesloten kringloop-principe, eco-design, sociale innovatie en lokale economieën die gebaseerd zijn op reparatie en recycling zijn voorbeelden van hoe deze verandering plaats zou kunnen vinden.

Oikos organiseert hierover op 9 december een congres in Brussel. In de voormiddag wordt de Europese context geschetst, de tweede helft van de dag bekijken we praktische voorbeelden van sociale innovatie en komt de Vlaamse context aan bod. Sprekers zijn onder andere Reinhard Bütikofer, Europees parlementslid voor de Duitse groenen en rapporteur over grondstoffenschaarste, Ariadna Rodrigo, Resource Use Campaigner voor Friends of the Earth Europe, en Peter Tom Jones, burgerlijk ingenieur werkzaam voor de K.U. Leuven en pionier van Plan C, de Vlaamse transitie-arena voor duurzaam materialenbeheer.

Het volledige programma vindt u hier.

Add a comment

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.