logo

Het Groene Boek #3

Op zondag 28 april 2013 is Het Groene Boek aan zijn 3de editie toe. Het Groene Boek wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die begaan is met de transitie naar een sociaal-ecologische samenleving. Academici, kunstenaars, internationale denkers en spelers uit het middenveld zitten samen aan tafel om de vragen die de ecologische crisis oproept, het hoofd te bieden. In dialoog met het publiek gaan ze op zoek naar oplossingen en alternatieven.

Koen HaegensEén van de sprekers is Koen Haegens. Hij is redacteur van De Groene Amsterdammer en schrijft daarin over onderwerpen als populisme, het nieuwe werken en de economische crisis. Hij verbleef jaren in Berlijn, waar hij ontdekte dat lage woonlasten tijd en rust geven. In zijn boek Neem de tijd. Overleven in de To go-maatschappij (2012) zoekt Koen Haegens naar de wortels van onze haast, die ondanks de technologische vooruitgang niet verminderd is. Zijn onverwachte conclusie is dat we van onze tijd beroofd zijn, door ‘tijdsdieven’ – maar het is nog niet te laat om daar iets aan te doen. Door gezamenlijk de strijd aan te gaan met de klok kunnen we volgens hem weer baas worden over onze eigen tijd – en regisseur van ons eigen leven.

Tijdens Het Groene Boek gaat hij het debat aan met Jan Blommaert (auteur van De 360° werknemer), Ann Demeulemeester en essayist Stefan Hertmans onder de noemer "De Tijdstrijd".

Add a comment

Studium Generale 'Duurzame steden'

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, het Centrum voor Lokale Politiek, Ugent10:10 en de Gentse Studentenraad (Universiteit Gent) organiseerden in februari en maart samen met Kunstencentrum Vooruit een studium generale ‘duurzaamheidsdenken’. Deze keer stond het thema 'Duurzame Steden' centraal.

Add a comment

Lees meer

Feminisme en ecologie: a difficult love affair

Ecofeminisme wordt niet altijd met evenveel enthousiasme onthaald. Zelfs niet in feministische kringen. Daar zijn begrijpelijke redenen voor. Het heeft feministes bloed, zweet en tranen gekost om het juk van de zogenaamde band tussen vrouwen en de natuur van zich af te werpen. Als er dan plots een nieuwe feministische stroming opduikt die de link tussen de ecologische crisis en de onderdrukking van vrouwen centraal stelt - en die op die manier de band tussen vrouwen en de natuur opnieuw binnen lijkt te brengen - is het te begrijpen dat vrouwen op hun hoede zijn.

Lees verder

Add a comment

Mensen maken de stad

Op zaterdag 23 februari was de Oikos-publicatie Mensen maken de stad onderwerp van gesprek op radio Klara in het programma Trio. Dirk Holemans sprak met architect en publicist Koen Van Synghel over de toekomst van onze steden. Je kan het gesprek hier herbeluisteren.

Maandag 25 februari ging ook de Radio 1-uitzending van het Vermeylenfonds over Mensen maken de stad. De uitzending is hier te herbeluisteren.

Meer info over het boek vind je hier. Bestellen kan door € 19,95 + € 4 verzendingskosten over te schrijven op het rekeningnr. 001-5987701-64 van Oikos vzw met als vermelding ‘Mensen maken de stad’.

Add a comment

Kijk het gegeven paard in de bek

Voedsel kost niets meer en juist daarom is de sociale en ecologische kost enorm.

De crisis over gesjoemel met paardenvlees toont opnieuw dat voedsel geen gewone koopwaar is. Voor de meeste mensen betekent het een wereld van verschil of ze koeien- of paardenvlees eten. Net zoals voor anderen vlees eten tout court een belangrijke zaak vormt. De reden hiervoor is dat eten tot het wezen van onze cultuur hoort. Wat en hoe we eten, met wie en waar we eten en hoeveel tijd we over hebben voor de aankoop, de bereiding en het verorberen van voedsel, maakt wie we zijn als individu en als gemeenschap. 

Add a comment

Lees meer

Geld en duurzaamheid

cover-geldenduurzaamheidhrWoensdag 28 november stelde Oikos, samen met Kauri, Fairfin, Vooruit en Club of Rome-CoR EU, het boek Geld en duurzaamheid voor aan een geïnteresseerd publiek. Deze publicatie is de vertaling van het oorspronkelijke rapport van de Club van Rome Money and Sustainability, en werd gerealiseerd door Oikos en Uitgeverij Jan Van Arkel.

Auteur Bernard Lietaer plaatste in zijn uiteenzetting geld en de daaraan verbonden crisissen in een breder kader. Hij toonde aan hoe het monopolie van één munt, en de daarmee gepaard gaande speculatie, bankenschulden en economische groei de huidige, structurele crises hebben veroorzaakt.

Add a comment

Lees meer

"Let us start already": utopie, maar nu direct

Verandering is niet alleen mogelijk, maar geeft plezier en betekent meer levenskwaliteit. Hoe onze speelruimte benutten om onze levensstijl en economie in duurzame zin om te gooien?

Het Goethe-Instituut Brussel ontvangt op 16 oktober 2012 de Duitse auteur Harald Welzer. Welzer is vooral bekend om zijn werk rond het nazisme en de voorbije jaren rond de culturele gevolgen van klimaatverandering.

Nu wil hij met het publiek zijn zoektocht delen naar alternatieven voor het neoliberale groeimodel waarin de Westerse wereld is gesukkeld.

Add a comment

Lees meer

Boeklancering 'Mensen maken de stad'

Vrijdag 7 september werd de nieuwe Oikos-publicatie Mensen maken de stad gelanceerd in de Gentse Minardschouwburg. Meer dan 150 geïnteresseerden waren aanwezig op een boeiende studienamiddag met ook een artistieke insteek, dankzij de samenwerking met Vooruit.

Add a comment

Lees meer

Mensen maken de stad

Mensen_maken_de_stadDe voorbije twee jaar bouwde Oikos een academisch netwerk uit op het vlak van stedelijkheid. Twintig onderzoekers en professoren uit verschillende domeinen maakten een analyse op van de 'staat van de stad'. Hoe staat het onder meer met wonen, ecologie, participatie en diversiteit in de stad? Vanuit deze analyse schetsten ze de grote uitdagingen en de krachtlijnen voor een toekomstgerichte stad. Het resultaat van deze denkoefening is het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst. Een uitgave van EPO, met bijdragen van onder meer Stijn Oosterlynck, Eric Corijn, Filip De Rynck en Pascal De Decker.

Add a comment

Lees meer

Lezing Carolyn Steel: Hungry City

Hungry_CityHoe komt voedsel op ons bord terecht, we staan er nauwelijks bij stil. We wonen massaal in de stad, en we zijn ons zelden bewust van de relatie die er bestaat tussen onze leefomgeving en onze voeding. Carolyn Steel brengt de band tussen voedsel en stad op unieke wijze aan het licht in haar bestseller Hungy City, een enthousiast en visionair boek, dat in het Nederlands als De hongerige stad verscheen.

Add a comment

Lees meer

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.