logo

Uitstoting. Brutaliteit en complexiteit in de wereldeconomie

 

Uitstoting

De inkomensongelijkheid en werkloosheid stijgen. Miljoenen mensen leven ontheemd, in gevangenschap of zijn op de vlucht voor conflicten. Land- en waterreserves overal ter wereld raken uitgeput. Al deze processen richtten de laatste dertig jaar een wereldwijde ravage aan. Sociologe en econome Saskia Sassen gaat in Uitstoting. Brutaliteit & complexiteit in de wereldeconomie op zoek naar de onderliggende oorzaken van die transformaties, weg van klassieke denkkaders en tegenstellingen. Hierbij belicht ze de complexe organisatorische capaciteit van onze moderne wereld.

‘Alle huidige vormen van kennis en technologie worden al te vaak op zo’n manier ingezet, dat ze elementaire wreedheden veroorzaken’, vertelt Saskia Sassen. De gevolgen hiervan vormen de processen die ze onder ‘uitstoting’ verstaat. Al deze complexe ontwikkelingen houden bovendien verband met elkaar. Financiële of juridische spitstechnologie, maar ook milieuexploitatie, leveren enkel hyperwinsten op voor het systeem zelf, terwijl de mensen alles verliezen als het brutale systeem faalt.

In een nuchtere analyse actualiseert Saskia Sassen ons begrip van de wereldeconomie in de 21ste eeuw. In Uitstoting. Brutaliteit & complexiteit in de wereldeconomie laat ze een systeem zien, met verwoestende gevolgen, zelfs voor wie zich onkwetsbaar waant. Ze legt daarbij verrassende verbanden om de logica van de uitstoting te verklaren.

 saskia sassen

Saskia Sassen is econome en sociologe. Ze werkt als academicus in de VS. Ze is wereldvermaard voor haar onderzoek naar globalisering en internationale migratie.

Haar boeken verschenen in twaalf talen en ze is lid van de Club van Rome.

Uitstoting. Brutaliteit & complexiteit in de wereldeconomie (ISBN 9789462922372) van Saskia Sassen is uitgegeven bij Uitgeverij ACCO i.s.m. Denktank Oikos.

Bestellen:

Uitstoting. Brutaliteit & complexiteit in de wereldeconomie kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €27,- + €4,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van het boek en je adres (enkel binnenland).

 

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.