Auteursgesprek 'Stilstand'

Gepost in Denktank

View Comments

Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Manu Claeys geeft in zijn boek Stilstand antwoorden op die vraag. Op 27 juni stelt hij in het Gentse Geuzenhuis zijn boek voor en gaat hij in gesprek met professor Filip De Rynck.

Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest.

Uitgemeten op tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit 's lands grootste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte.

In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Hij becommentarieert in real time de gebeurtenissen, reageert op politieke communicatie, hekelt het gebrek aan transparantie en burgerparticipatie, hij informeert over alternatieven en roept op tot actie.

Manu Claeys is voorzitter van stRaten-generaal. Samen met de actiegroep Ademloos kreeg stRatengeneraal in 2010 de Prijs voor de Democratie. De auteur is een gelauwerd essayist.

Afdrukken