logo

"Let us start already": utopie, maar nu direct

Verandering is niet alleen mogelijk, maar geeft plezier en betekent meer levenskwaliteit. Hoe onze speelruimte benutten om onze levensstijl en economie in duurzame zin om te gooien?

Het Goethe-Instituut Brussel ontvangt op 16 oktober 2012 de Duitse auteur Harald Welzer. Welzer is vooral bekend om zijn werk rond het nazisme en de voorbije jaren rond de culturele gevolgen van klimaatverandering.

Nu wil hij met het publiek zijn zoektocht delen naar alternatieven voor het neoliberale groeimodel waarin de Westerse wereld is gesukkeld.

Onze groei is gebaseerd op het vertrouwen van steeds meer groei. Deze groei is een onophoudelijk proces, waarbij elke fase alleen maar een voorlopige stap is in een onophoudelijke reeks van herhalingen. Net daarin ligt de inherente grenzenloosheid van alle groeimaatschappijen en hun bewoners: ze kunnen alleen maar stoppen wanneer alle bronnen zijn uitgeput. De centrale vraag die Welzer zich stelt is of er alternatieven zijn waarbij het gebrek aan groei niet gekoppeld is aan stilstand en mislukking, maar plezier biedt en meer levenskwaliteit?

Met zijn nieuwe project Stichting Futurzwei zet Welzer zich in voor een toekomstgerichte samenleving, die rekening houdt met de toekomstige generaties. Futurzwei probeert de principes van een duurzame en toekomstgeoriënteerde samenleving maatschappelijk zichtbaar en politiek werkzaam te maken. Ook onze eeuw heeft recht op visioenen van betere, meer rechtvaardige en gelukkigere levensstijlen. Futurzwei toont hoe deze visioenen heel concreet in de praktijk omgezet kunnen worden. Ondernemers, schooldirecties, burgerinitiatieven, studenten of individuele burgers laten zien hoe men het onverwachte kan doen.

Dirk Holemans (coördinator denktank Oikos) gaat in gesprek met Harald Welzer over toekomstgerichte en succesvolle manieren om in een context van ecologische crisis het tij te keren.

Dit gesprek kadert in het Festival in de Brusselse Beursschouwburg "I fail good!" over het economische en maatschappelijke mislukken, met performances, theater en film.

Tijd: 16 oktober 2012, 20u30
Plaats: A. Ortsstraat 20-28 Beursschouwburg, 1000 Brüssel
Taal: Engels

Vrije toegang. Graag aanmelden via +32 2 550 03 50 of info@beursschouwburg.be

Een organisatie van het Goethe-instituut in samenwerking met Beursschouwburg

Meer info vind je hier.

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.