logo

Dennis Meadows – Learning to Live Within Limits

6394826639_c42a74e588_bOp uitnodiging van Oikos en de Club van Rome sprak Dennis Meadows op 21, 22 en 23 november voor goed gevulde zalen in Brussel en Gent. Hij bracht een radicale boodschap, die vele mensen niet onberoerd liet. Meadows is co-auteur van het veelbesproken rapport Limits to Growth uit 1972. Nu, veertig jaar later, kijkt hij niet enkel terug, maar ook vooruit.

De auteurs van het rapport beseften in de jaren ’70 al dat een exponentiële groei van bevolking, energieverbruik, voedselconsumptie, enz. op een eindige planeet niet vol te houden is. Op dat moment, schreven de onderzoekers, was het nog mogelijk om de groei op een vreedzame, duurzame en eerlijke manier af te remmen door middel van een sterk en proactief beleid. Het besef van de grenzen drong echter pas decennia later door. En nu de grenzen alsmaar dichterbij komen – of nu we misschien de piek al voorbij zijn – verhinderen crises op verschillende vlakken ons om stappen te ondernemen. En dat terwijl de problemen die we nu ervaren in werkelijkheid symptomen zijn van het feit dat we op grenzen botsen waar we te lang geen rekening mee hebben gehouden.

De gevolgen voor de komende twintig jaar zullen dan ook voelbaar zijn. Het globale systeem gaat richting negatieve of nulgroei, kosten van basisbehoeften zullen stijgen, en doordat de olie schaarser en veel duurder wordt zullen we met een energietekort te maken krijgen – aangezien hernieuwbare energiebronnen het gat nog niet kunnen dichten.

Het lijkt alsof Meadows ons enkel een sombere toekomst voorhoudt, maar hij biedt ook oplossingen. Als we ons er nu op beginnen voor te bereiden, kunnen we onze welvaart in stand houden en zelfs verhogen. Meadows brengt aan het licht waar onze grootste problemen liggen op vlak van energieverbruik en –productie en stelt voor hoe we ons leven anders kunnen inrichten. Veerkracht is hierbij een essentieel begrip. Dit is de capaciteit om schokken op te vangen en belangrijke diensten te kunnen blijven verlenen. Meadows geeft verschillende tips om persoonlijk onze veerkracht te verhogen: stap in lokale initiatieven waarin delen en complementaire muntsystemen een plaats krijgen, bouw buffers in zoals voldoende opslagruimte voor water en voedsel,  zorg voor diversiteit in de energievoorziening van je wijk of gemeente, streef naar efficiëntie door goede huisisolatie, een zuinig toilet en een kleinere wagen.

6394827801_d42456e216_b

Duurzaamheid en groei tegelijk nastreven is onmogelijk. Groei zal onze problemen niet oplossen, want we kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te blijven denken en handelen. We krijgen hetzelfde resultaat als we op dezelfde manier blijven handelen. Er zijn grote veranderingen op komst: volgens Meadows zullen we de komende twintig jaar geconfronteerd worden met meer veranderingen dan we in heel de voorbije eeuw gekend hebben. En deze toekomst kunnen we enkel hoopvol tegemoet zien vanuit een sterke visie, waar het concept veerkracht een belangrijke rol speelt. Streef dus naar veerkracht in plaats van duurzaamheid en beschouw de gevolgen op lange termijn, dan kunnen we een toekomstscenario schetsen waar ook zonder groei welvaart mogelijk is. Een uitdagende en doorleefde boodschap voor de toekomst van een wijze man.

Bekijk Meadows' presentatie hier.

Foto's: Jean-Benoît Maréchal


Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.