logo

De Schrijversgemeenschap is een collectieve blog waarop verschillende schrijvers hun licht werpen op actuele maatschappelijke uitdagingen. Hun bijdragen raken elkaar in het streven naar een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Uiteenlopende thema’s komen aan bod: van economie en politiek over mobiliteit en energie tot natuurbeheer en diversiteit. Naast regelmatige columns en opinies van enkele vaste schrijvers, krijgen ook bijdragen van gastauteurs hier een plaats. Schrijf je ook over ecologische thema's? We verwelkomen graag nieuwe schrijvers.

Add a comment

Afdrukken E-mail

Over Oikos tijdschrift

Ben jij ook bezorgd over de klimaatverandering? Ben je benieuwd hoe mensen werk maken van een duurzame samenleving? Wil je meer duiding bij het maatschappelijk debat over ecologie, politiek en cultuur?

Oikos tijdschrift biedt een uniek forum voor grondige reflectie en debat rond een brede waaier aan sociaal-ecologische thema’s. Inspirerende auteurs schrijven over thema’s als milieu en consumptie, stedelijkheid, globalisering, migratie en ecologische economie. Kortom, Oikos is als driemaandelijks tijdschrift over de groeiende impact van het ecologische vraagstuk een vaste waarde binnen het culturele medialandschap.

Een meer uitgewerkte positiebepaling van Oikos vind je in het Redactiemanifest.

Hoofdredactie: Dirk Holemans
Eindredactie: Magda Brijssinck, Wivine Heynderick, Bruno Mostrey en An Van Damme
Redactiesecretaris: Bruno Mostrey
Redactie: Maaike Afschrift, Robert Crivit, Pascal Debruyne, Pascal Debruyne, Myriam Dumortier, Dirk Geldof, Marc Heughebaert, Wivine Heynderick, Peter Tom Jones, Johan Malcorps, Jan Matthieu, Jan Mertens, Bruno Mostrey, Jef Peeters, An Van Damme, Katrien Van Poeck. 

Oikos is lid van de CeLT vzw (Culturele en Literaire Tijdschriften) en WE MEDIA.

 

v.u. Marc Heughebaert, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Add a comment

Afdrukken E-mail

 

Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.

Oikos wilt een inspirerend kader bieden voor positieve praktijken. We moedigen praktijkgerichte initiatieven aan die aantonen hoe werken aan een duurzame samenleving mogelijk is. Deze maken deel uit van de ‘nieuwe sociale beweging die nog niet weet dat ze bestaat’, zoals de Duitse sociale psycholoog Harald Welzer het stelt.

In de studiedagen, lezingen, publicaties en opiniestukken van Oikos komen de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de huidige toestand en de ontwikkeling van alternatieven, alsook concrete strategieën om er te geraken.  Zo brengt Oikos wetenschappers, auteurs en activisten samen van over de hele wereld zoals Juliet Schor, Michel Bauwens of Vandana Shiva voor inspirerende lezingen. In rondetafelgesprekken, seminaries, leesgroepen en blog posts biedt Oikos bovendien betrokken burgers en experten de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zeten.  

Oikos publiceert Nederlandse vertalingen van grensverleggende boeken zoals Geld en Duurzaamheid van Bernard Lietaer e.a., Ontgroei van Giacomo D'Alisa, Federico Demaria en Giorgos Kallis, Welvaart zonder groei van Tim Jackson of Zelf denken van Harald Welzer. Oikos werkt ook samen met academische netwerken om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar het brede publiek. Zo publiceerde het i.s.m. Acco het boek Solidariteit in Superdiversiteit van Nick Schuermans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlynck, Marc Jans en Dirk Holemans.

Add a comment

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.