logo

  • Home
  • Displaying items by tag: ecologie
donderdag, 12 januari 2012 11:01

Vertragen voor een overvloedig leven

 We kunnen er niet naast kijken: we moeten met zijn allen langer en harder werken en de economische groei terug aanzwengelen. Anders kunnen we de pensioenen niet betalen, de staatsschuld niet afbetalen en verdampt de welvaartstaat. Zo luidt toch het dominante discours. Het lijkt wel of er geen andere weg uit de huidige crisis is: iedereen harder werken, de economische motor sneller doen draaien. Nochtans geven nu ook mainsteam economen als Geert Noels toe dat het verder zetten van het huidig economisch model onhoudbaar is. 

Published in Schrijversgemeenschap
maandag, 21 november 2011 12:09

Grenzen aan de groei, 40 jaar later

Deze week is Dennis Meadows, auteur van het befaamde rapport Limits to Growth uit 1972, te gast in België. Een unieke gelegenheid om, veertig jaar later, na te gaan wat de relevantie is van dit zogenaamde rapport aan de Club van Rome.

 

 

Published in Schrijversgemeenschap
dinsdag, 18 oktober 2011 21:43

Groei zonder welvaart, of omgekeerd?

 Hoe geraken we uit de crisis: proberen opnieuw te groeien zoals we al decennia proberen? Of is er een alternatief? Een artikel naar aanleiding van de lezing die Tim Jackson, auteur van "Welvaart zonder Groei", op 17 oktober in Gent hield.

 

Wie de klassieke media volgt over de economische crisis, krijgt de laatste tijd twee boodschappen te horen. De tweeling luidt als volgt: we moeten alles in het werk stellen om de economische groeimotor terug aan de praat te krijgen, en we gaan (dan nog) met zijn allen fors verarmen. Samengevat dus: groei zonder welvaart.  Een weinig inspirerend of hoopvol perspectief.

De vraag is echter of we deze twee boodschappen zomaar voor waarheid moeten aannemen. Zijn er dan echt geen alternatieven denkbaar? In Welvaart zonder Groei ontplooit Tim Jackson een alternatief economisch model dat toont dat het wel degelijk anders kan. Maar laat ons eerst de dominante boodschappen kritisch doorlichten.

Published in Schrijversgemeenschap
donderdag, 07 juli 2011 22:19

Welke welvaart

Wat is welvaart, en wie zorgt er voor onze welvaart?

Published in Opinie
dinsdag, 28 juni 2011 21:53

Ecosimpel is ecoslim

Over het belang van Lego voor een ecologisch duurzame toekomst...

Published in Opinie
vrijdag, 08 april 2011 15:50

Fukushima: als het onvoorstelbare zich stelt

De voorbije weken verschenen in de media heel wat bijdragen over Fukushima. Wat hierbij opvalt, is waarover het niet gaat. We lezen over de rol van kernenergie in de energiebevoorrading, waarom onze centrales veilig zijn, over de risico’s van kernafval, enz. Over de fundamentele vraag, namelijk of we wel begrijpen wat zich in Japan heeft voorgedaan, blijft het echter stil. Nochtans stelt de ramp in Fukushima heel onze maatschappijordening in vraag. En juist dit verborgen gegeven verklaart de immense ontkenning van de tragedie die onder onze ogen plaatsvindt.

 

Published in Schrijversgemeenschap
maandag, 21 maart 2011 15:00

Fukushima en de risicomaatschappij

Uitgerekend op een moment dat de onheilsberichten over het uitdijen van de nucleaire ramp in de kerncentrales van Fukushima elkaar uur na uur opvolgen, was de Duitse socioloog Ulrich Beck te gast in Brussel voor een boeiende lezing. 

Published in Schrijversgemeenschap
donderdag, 17 maart 2011 13:05

Niet weten

Als het ‘niet willen weten’ een structureel middel wordt om een bepaalde werkelijkheid uit beeld te houden...

 

 

Published in Opinie
maandag, 07 februari 2011 09:02

Ministerie van ideeën gelanceerd

het ministerie van ideen lowres

 

Het Ministerie van Ideeën wil op een positieve manier bijdragen aan nieuwe manieren van denken en handelen. Waarom? Omdat ons huidig denkkader te kort schiet voor de vele uitdagingen die zich aandienen. Het Ministerie van Ideeën wil met wie wil ambitieuze experimenten en initiatieven aanzwengelen, verbinden en verdiepen die tot een fundamentele nieuwe sociaalwarme en ecologische samenleving leiden.

Published in Schrijversgemeenschap
Pagina 2 van 2

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.