en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

Uitgelicht

Uitgelicht (5)

Children categories

Essay

Essay (0)

persoonlijk oefening tot een overtuigend betoog, haakt op maatschappelijk debat maar niet verbonden met dagdagelijkse actualiteit

View items...

Oikos in De Morgen

16 december 2021 by Uitgelicht 790 Views

De ecologische crisis is ook een sociale crisis en je kan de ene problematiek bijgevolg niet aanpakken zonder de andere. Dat zeggen Dirk Holemans, Marie-Monique Franssen en Philsan Osman in hun ecofeministisch essay Voor wie willen we zorgen? ‘De Vlaamse regering toont elke dag hoe het niet moet.’

Lees het volledige artikel via deze link (geen paywall). 
Het essay 'Voor wie willen we zorgen?' kan je bestellen via deze link

Read more...

Klimaatbeleid moet groene en gele hesjes verzoenen

13 september 2021 by Uitgelicht 993 Views
Dirk Holemans

Written by

Als we snel een doortastend klimaatbeleid willen, moeten we eerst nagaan welke krachten in de samenleving dat verhinderen, schrijft Dirk Holemans.

Twee opiniestukken vorige week draaiden om de vraag waarom groene partijen in tijden van klimaatontwrichting niet meer wind in de zeilen hebben. Voor Dominique Biebau, oud-gemeenteraadslid voor Groen, is het eenvoudig: het ligt aan de partij (DS 31 augustus). Want voor Groen zit klimaatbeleid ingebed in een ruimere visie, wat betekent dat ‘de klimaatstrijd hand in hand gaat met de sociale strijd’. Dat zou kiezers afstoten. De hoop van Biebau ligt bij centrumpartijen, wat de veronderstelling inhoudt dat die hun programma moeiteloos kunnen aanvullen met een kordaat klimaatbeleid zonder contradicties of conflicten.

Biebau gaat voorbij aan het feit dat het al decennia steil bergaf gaat met centrumpartijen in Vlaanderen. Uit onderzoek dat deze krant liet uitvoeren, blijkt dat Vlamingen centrumwaarden koesteren, maar tegelijk liever stemmen op partijen met een meer uitgesproken positie. Dat zijn de partijen die bouwen op de breuklijnen van de 21ste eeuw: zijn we verbindend of zetten we in op polarisering, blijven we grenzen van de planeet negeren of ‘nemen we zorg op voor de concrete leefwereld zonder ons af te sluiten voor de wereld’, zoals ik eerder schreef (DS 3 juni 2019).

Burgerparlementen

Verder vraag ik me af waarom Biebau de gele hesjes negeert. Klimaatmaatregelen zijn nooit neutraal en hebben een verschillende impact op groepen. Je ziet wat er gebeurt met een klimaatbeleid van een centrumpartij als LREM. President Emmanuel Macron vond dat de klimaatstrijd helemaal losstaat van de sociale kwestie. En dus schafte hij eerst de rijkentaks af om dan de autobrandstof voor de gewone man veel duurder te maken. Het gevolg: een massale mobilisatie van mensen die zich nog meer in de steek gelaten voelen door het beleid, waar jammer genoeg vooral extreme partijen garen bij spinnen.

Ook Vincent Sels van Het Burgerparlement ziet ‘elders in Europa partijen goed scoren met de combinatie van milieu en liberale, rechtse of “linkse noch rechtse” thema’s’. Hij verwijst onder meer naar de Vijfsterren­partij in Italië en LREM in Frankrijk (DS 2 september). Sels neemt zijn wensen voor waarheid. In Italië is de Vijfsterrenpartij samen met haar klimaat­ambities weggedeemsterd. En over LREM en de gele hesjes hebben we het al gehad. Sels benadrukt terecht dat de klimaat­rapporten tonen dat wat de meeste politieke partijen als klimaatbeleid naar voren schuiven (kiezers sussen met beloften over technologische oplossingen), niet zal volstaan. Als waardevol alternatief suggereert hij gelote burgerparlementen. Zeker, geïnformeerde burgers kunnen tot coherente pakketten van maatregelen komen met een langetermijn­perspectief. Alleen is ondertussen duidelijk wat Macron heeft gedaan met de burgerraad Convention Citoyen pour le Climat, die Sels net naar voren schuift als antwoord op de gele hesjes. De president heeft alle doortastende maatregelen die de maatschappelijke verhoudingen en economische orde verstoren, eruitgehaald.

Zowel rapporten van het IPCC als dat van het biodiversiteitspanel IPBES­ laten er geen twijfel over bestaan­: we bouwen alleen een duurzame toekomst uit als we in staat zijn tot ‘transfor­matieve veranderingen, gedefi­nieerd als een fundamentele, systeembrede herorganisatie over technologische, economische en soci­ale factoren heen, inclusief paradigma’s, doeleinden en waarden’, zoals Robert Watson, de voorzitter van IPBES, stelt. Dat is wat wetenschappers noodzakelijk achten. Laat dat nu net zijn wat groene partijen tijdens verkiezingen op tafel leggen. Dan is het leerrijk om te zien wat er gebeurt als een groene partij in de peilingen zo groot lijkt te worden dat ze dat programma weleens zou kunnen realiseren. Kijk naar Duitsland: op zo’n mogelijk kantelmoment slaan rechtse krachten in de politiek, media en industrie de handen in elkaar om dat koste wat het kost en zonder scrupules te verhinderen. En als het groene boegbeeld een vrouw is, komt er nog een extra laag ranzigheid bovenop.

Bananenschillen

Ik deel de bezorgdheid van Biebau en Sels dat er snel een doortastend klimaatbeleid moet komen, maar daarvoor moet je ook nagaan welke krachten in de samenleving – ook in Vlaanderen – dat verhinderen. Wie bedenkt bijvoorbeeld eeuwigdurende vergunningen voor vervuilende bedrijven? Jawel, de centrumrechtse Vlaamse regering die ook weigert de Europese klimaatambities te onderschrijven.

Deze analyse ontslaat groene partijen niet van de verantwoordelijkheid om hun politieke project zo wervend mogelijk te omschrijven. Het is in Vlaanderen aan Groen om glas­helder te maken wat het bedoelt met ‘klimaatbeleid gaat hand in hand met sociaal beleid’. De partij moet op elk domein heldere alternatieven naar voren schuiven en op elke netelige vraag een eenduidig antwoord formuleren. Elke bananenschil, zoals salariswagens, vergt een passend antwoord. Dat is nu niet het geval. Daarom zou ze het best investeren in een ambitieus ‘sociaal klimaatcongres’, dat groene en gele hesjes kan enthousiasmeren voor de noodzakelijke transitie. Een mooie basisvraag zou zijn: welke tien klimaatmaatregelen maken dat iedereen mee is en dat we niemand achterlaten?

Verschenen op dinsdag 7 september 2021 in De Standaard.

Read more...

Ecopolis 2020: AGAIN(ST) NATURE

06 oktober 2020 by Uitgelicht 1573 Views
Administrator

Written by

Ecopolis 2020: AGAIN(ST) NATURE - 18/10/20

Anno 2020. De natuur staat in brand, van Australië tot de Kempen. Bossen gaan voor de bijl, beton overal, een miljoen soorten dreigt te verdwijnen. Een virus zet de wereld op zijn kop. Roofbouw op de natuur zet onze bestaanswereld op losse schroeven. Kwetsbare groepen hier en in het Zuiden krijgen het nog harder te verduren.

Hoelang zagen we nog aan de tak waarop we zitten? Of gooien we het roer om?

Ecopolis 2020 legt de vinger aan de pols en kijkt vooruit. Wat zijn de post-corona uitdagingen? Hoe voelen we ons terug deel van de natuur? Hoe ondersteunt dit een krachtdadig klimaat- en natuurbeleid? Welke transities zijn nodig – in stad, landbouw, enz.- voor een samenleving die mens en natuur respecteert. En iedereen zicht geeft op een goed leven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecopolis gaat voor een online editie

Met de recente opstoot van het coronavirus, hebben we een moeilijke knoop doorgehakt. Dit jaar geen editie met publiek in de zaal, maar een volledig online gebeuren. We voorzien een gezellige studio op de scène van het Kaaitheater, en zenden de lezingen en gesprekken rechtstreeks uit naar jouw woonkamer, met gelegenheid tot online interactie. 

Waarom deze beslissing? Ecopolis is bij uitstek een programma waarbij publiek de zaal in en uit wandelt, met elkaar in gesprek gaat, samen eet en drinkt… Deze persoonlijke live-interacties zijn in de huidige omstandigheden te vermijden, en dus kiezen we met Kaaitheater voor een warm online welkom. Via smartphone zal je bovendien vragen kunnen stellen aan de moderator.

Het programma van Labiomista gaat niet door. Ecopolis Vormingplus Kempen gaat, omwille van de beperkte capaciteit, wél gewoon door in CC ’t Schaliken in Herentals. 

Heb je al een ticket?
Kocht je een ticket voor een enkel dagdeel van Ecopolis Brussel, dan krijg je vrijdag een zoomlink doorgestuurd om de héle dag online te volgen.
Kocht je zowel een voor- als namiddagticket, of een Labiomista-ticket, dan krijg je een zoomlink en €5 terugbetaald. Hiervoor sturen we je een terugbetalingsformulier.

Ecopolis zal simultaan worden vertaald in het Nederlands, Frans en Engels.

Koop nu je tickets en maak er een inspirerende dag van! 

Read more...

Lancering nieuwe Oikos-publicatie Het Ecologisch Kompas (EPO)

07 september 2020 by Uitgelicht 3371 Views
Administrator

Written by

Op 25 september lanceert Denktank Oikos haar nieuwe publicatie Het Ecologisch Kompas.

Het boek wil een antwoord bieden op de onzekere wereld, met toenemende ongelijkheid, een economie zonder veerkracht en de klimaatcrisis. Er is nood aan een nieuw hoopvol perspectief. Het gaat over zich verbonden weten met elkaar en de natuur, zich solidair voelen met alle aardbewoners en de toekomstige generaties. Over het streven naar levenskwaliteit in plaats van steeds meer en altijd sneller. Het Ecologisch Kompas probeert in deze turbulente tijden de richting aan te wijzen waarin we niet alleen catastrofes vermijden maar bovenal een nieuwe invulling geven aan wat het goede leven voor iedereen kan betekenen.

Een boek met bijdragen van Annelies Debels, Marie-Monique Franssen, Myriam Dumortier, Jessika Soors, Imade Annouri, Jef Peeters, Jan Mertens, Johan Malcorps en Dirk Holemans.

De boeklancering vindt plaats op 25 september om 14u in het Gentse Minard theater. Drie auteurs gaan in gesprek met inspirerende stemmen uit het middenveld over drie dimensies van de sociaalecologische uitdaging:

- Just Transition: een uitdaging voor industrie en landbouw

  • Auteur Myriam Dumortier (expert agroecologie INBO) en Pieter Verbeek (Adviseur Milieu en Energie ABVV)

- Klimaatactivisme 2.0

  • Auteur Jan Mertens (beleidsmedewerker Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) en Jolien Paeleman (Extinction Rebellion)

- Ecologisme in een diverse samenleving

  • Auteur Imade Annouri (Vlaams parlementslid Groen) en Martha Balthazar (schrijfster en theatermaker)

Praktisch

Inkom is gratis, inschrijven verplicht via info@oikos.be

Je kan het boek in voorverkoop bestellen via deze link. Je kan het boek dan meenemen op de boeklancering, ofwel sturen wij het naar je op. 

Read more...

De biodiversiteitscrisis

12 juni 2020 by Uitgelicht 2072 Views
Myriam Dumortier

Written by

In 2001 besloten de Europese leiders om tegen 2010 het verlies van biodiversiteit in Europa te stoppen. In 2010 bleef de biodiversiteit echter verder achteruitgaan. In het kader van het Biodiversiteitsverdrag volgde een mondiaal engagement om tegen 2020 het wereldwijde verlies van biodiversiteit te stoppen. Ondertussen zijn we 2020 en zijn de berichten over de achteruitgang van de biodiversiteit alleen maar alarmerender geworden. Dit werd de inzet voor de tweejaarlijkse COP (Conference of Parties) van het Biodiversiteitsverdrag in oktober 2020 in China. De opbouw naar deze conferentie werd echter bruut doorkruist door SARS-CoV-2, een van de onooglijkste vormen van biodiversiteit op aarde. De conferentie is naar het voorjaar 2021 verschoven. Wat is er aan de hand met de biodiversiteit?

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Read more...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account