logo

  • Home
dinsdag, 27 maart 2012 15:13

Slow Science seminarie op 30 maart

Written by
Rate this item
(0 votes)

Het ontslag van Barbara Van Dyck aan de K.U.Leuven wegens haar deelname aan een actie tegen genetisch gemodificeerde aardappelen in mei 2011 lokte heel wat controverse uit. Maar dit ontslag en de argumenten die men ervoor gebruikt zijn een symptoom van iets wat nog veel verder gaat. De universiteit wordt steeds meer een wetenschapsbedrijf, dat in groeiende mate afhankelijk is van industriële belangen, marktmechanismen en concurrentie. Wetenschap is tegenwoordig voornamelijk een instrument voor technologische innovatie en groeiende concurrentie op de geglobaliseerde markt. Deze verschuiving beperkt de keuze in onderzoeksonderwerpen en bedreigt de kwaliteit van de geproduceerde kennis.

Om deze redenen moeten we ‘slow science’ verdedigen en promoten. Net zoals de ‘slow food’-beweging kwalitatieve voeding verdedigt tegenover fast food, pleit slow science ervoor om het huidige klimaat in de universiteiten, waar snel, competitief en gericht onderzoek de maatstaf is, te wijzigen. Op vrijdag 30 maart willen we in drie verschillende workshops nadenken over verschillende strategieën om slow science mogelijk te maken.

Na een inleiding door Isabelle Stengers (ULB) & Chris Kesteloot (KULeuven) en een gesprek geleid door Sigrid Sterckx (Ugent), kan je kiezen tussen drie thematische workshops:

Festina Lente! Discussing a Slow Science Charter and action plan to work with it
De laatste tijd circuleren er reeds verschillende slow science-manifesten en pleidooien, ook binnen de Belgische universiteiten. In deze workshop stellen we een Slow Science Charter voor, waarin verschillende thema’s – zoals vrij onderzoek, keuze van onderzoeksonderwerpen, privatisering van kennis, werkomstandigheden van academisch personeel – aan bod komen. De bedoeling is dit Charter te bespreken en uit te denken hoe ermee gewerkt kan worden.

‘Citizen Science’: bridging the gap
Onderzoek is tegenwoordig zodanig beperkt en toegespitst op nieuwe technologieën, dat de enorme uitdaging om onze maatschappij rechtvaardiger en duurzamer te maken niet wordt aangepakt. Onderzoek moet transdisciplinair en relevant zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wetenschappers en burgers samen kennis verzamelen en uitbouwen, met economische, sociale en ecologische rechtvaardigheid als doel? In deze workshop wordt het begrip burgerwetenschap en het belang ervan toegelicht.

Een workshop met bijdragen vanuit verschillende hoek:

  • Cathérine Bourgain van de Fondation Science Citoyennes (Fr), met een rijke ervaring op vlak van burgerwetenschap;
  • Daan Janssens van CATAPA, een ngo die academische partners aanspreekt om maatschappelijk relevant onderzoek te laten verrichten
  • Jozefien De Marrée (VUB), coördinator Vlaams Netwerk Wetenschapswinkels en Mieke De Lathouwers (UA) van de Wetenschapswinkel Antwerpen, over burgerwetenschap in Vlaanderen.

Moderator is Dirk Holemans (coördinator Oikos).

Against commodification and enclosure of scientific knowledge: Towards a University of the Commons
Onderzoek wordt in toenemende mate geprivatiseerd en ontoegankelijk gemaakt door een kleine groep academische uitgeverijen en bedrijven. Wetenschappelijke kennis wordt gecommercialiseerd terwijl overheden besparingen doorvoeren en het neoliberale onderwijsbeleid agressieve concurrentie stimuleert. De centrale vraag tijdens deze workshop luidt: wat zijn de rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat wetenschappelijke kennis voor iedereen beschikbaar wordt?

Eric Corijn (VUB) en Lieven de Cauter (KULeuven) sluiten de namiddag af.

Uitnodiging en programma (Engels)

Info en inschrijving: threerottenpotatoes@gmail.com

In het nieuwste Oikos-nummer verscheen een lezing van Isabelle Stengers over slow science. Ontvang je graag een proefnummer, dan volstaat een mailtje naar info@oikos.be.

Read 5410 times Last modified on zaterdag, 12 december 2015 12:16
Dirk Holemans

Dirk Holemans: coördinator van denktank Oikos / hoofdredacteur

van gelijknamige tijdschrift / publicist

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.