en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

Green Post Corona Talks: Declining Biodiversity, International response and views on the COP15 on Biodiversity

Biodiversity.jpg

De eerste fase van de COP15 over biodiversiteit vond onlangs plaats in China. Ondanks de urgentie en het belang van de huidige biodiversiteitscrisis is er niet veel aandacht aan besteed in de media, noch is er veel publiek debat geweest. Daarom organiseert de Green European Foundation dit jaar de 'Green Post Corona Talks' over het thema biodiversiteit. Met deze reeks hopen we het bewustzijn over dit belangrijke onderwerp te vergroten en het publieke debat te stimuleren. We nodigen je uit om mee te denken!

Deze reeks omvat 4 webinars, waarin telkens een ander aspect van de biodiversiteitscrisis wordt belicht en verschillende oplossingen worden voorgesteld, gaande van de huidige stand van zaken, de COP15 en het EU-beleid, tot de rol van inheemse bewegingen en de verbanden tussen biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en de coronacrisis.

Deze serie webinars staat open voor iedereen met interesse in biodiversiteit, voor hen die meer willen weten over dit onderwerp en voor hen die het leven op onze planeet willen herstellen.

In elk webinar zullen drie deskundigen op dit gebied een presentatie geven over het onderwerp, gevolgd door een paneldiscussie. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de sprekers.

Webinar 1: In de eerste webinar gaan we dieper in op de huidige stand van zaken: hoe erg is de natuur eraan toe, en hoe reageert de internationale gemeenschap daarop? Het doel van deze lezing is om in te gaan op de belangrijkste bevindingen van de 2021 COP over biodiversiteit en op de antwoorden die zijn geformuleerd. In deze lezing gaan we ook in op verwachtingen en hoop voor de laatste sessies van de biodiversiteits-COP15 in 2022.

Sprekers:

Ignace Schops is een Belgisch milieubeschermer en biodiversiteitsexpert. Hij is directeur van de Belgische ngo Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), en was voorzitter van het grootste netwerk voor natuurlijk erfgoed in Europa, de EUROPARC-federatie, van 2014 tot 2021; en volwaardig lid van het EU-hoofdstuk van de Club van Rome. Schops kreeg de Goldman Environmental Prize, beter bekend als de Groene Nobelprijs, in 2008, voor zijn bijdragen aan de oprichting van het Nationaal Park Hoge Kempen, het eerste Nationaal Park van België.

 

Webinar 2: In de tweede webinar bekijken we de rol van de EU. Is de EU-biodiversiteitsstrategie het plan dat we nodig hebben? Hoe realiseerbaar en toereikend is het? Hoe zit het met de voorgestelde EU-biodiversiteitswet? Hoe kijken groene ngo’s en groene partijen naar de acties van de EU?

Hier meer informatie over de sprekers.

Webinar 3: In deze lezing verruimen we onze blik tot buiten Europa. Inheemse gemeenschappen spelen een cruciale rol in de bescherming van (en het vergroten van) biodiversiteit. Hoewel er steeds meer aandacht is voor hun rol, worden ze nog al te vaak genegeerd in beleidsvormingsprocessen. In deze webinar gaan inheemse sprekers in dialoog met ngo’s die zich inzetten voor natuurbescherming.

Webinar 4: In het laatste gesprek van deze webinarreeks kijken we naar de verbanden tussen biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en de coronacrisis. Dit zijn geen afzonderlijke gebeurtenissen, en de oplossingen kunnen ook niet los van elkaar worden gezien. Hoe kunnen we beleid ontwikkelen dat een passend antwoord biedt op deze urgente problemen?

Welkom! 

De voertaal van de webinars is Engels. Deelname is gratis maar registratie is noodzakelijk.
Registreer via deze link voor één of meerdere webinars.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account