• Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

  • Home

Inspirerende zomerlectuur

Cover Commons brochureOveral rondom ons zien we tekenen van verandering, de stad bruist van de initiatieven. Toonbeeld daarvan zijn de commons, manieren om ruimte en bezit gezamenlijk te beheren, los van de overheid en de markt. Dit concept en de vele toepassingen ervan staan beschreven in de publicatie Gemeengoed - Delen brengt welvaart, die vorig jaar bij Oikos verscheen.

plant-planet.net http://www.cagrimuh.com

De-toekomst-heroverenVolgens Harald Welzer zijn het net dit soort initiatieven die we nodig hebben om beter en duurzamer te leven de toekomst. We moeten af van het idee van groei, en moeten streven naar een betere levenskwaliteit die tegelijk minder beslag legt op de planeet. De meest recente Oikos-publicatie, De toekomst heroveren, bundelt twee sleutelteksten van Welzer hierover.

We bieden beide publicaties samen aan voor een speciale zomerprijs. Bestellen kan door € 9 over te schrijven op rekeningnummer 001-5987701-64 van Oikos vzw met als vermelding "Zomeraanbod nieuwsbrief".

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.