logo

  • Home

De commons: hoe beheren wat van iedereen is?

De commons bieden een woordenschat om onze verbeelding weer te prikkelen, ze banen de weg om de ecologische en sociale transitie te doen slagen. Het zijn geen private goederen, die op de markt worden uitgewisseld en enkel beantwoorden aan een logica van persoonlijk voordeel, noch publieke goederen, geproduceerd door de staat; de commons komen voort uit een andere benadering. Ze bestaan door de wilskracht van gemeenschappen die zich organiseren om collectief een hulpbron te beheren, om zo de duurzaamheid en de bereikbaarheid ervan voor iedereen te verzekeren, soms in interactie met de markt, soms met de staat, soms met beide. We denken hierbij aan water, bos, lucht, openbaar vervoer, talen, wetenschap, genetisch materiaal, internet, geld, enz.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de politici: de mensen die waken over dit gemeengoed - en die alsmaar talrijker worden - erkennen en ondersteunen. Want de rijkdommen die zij ontwikkelen, staan voor duurzaamheid, sociale verbondenheid, levenskwaliteit, collectieve actie…

De drie ecologische organisaties Oikos, GEF en Etopia organiseerden op 9 maart 2012 in Brussel een congres over de commons, waar teksten uit volgden die gebundeld werden in een publicatie. De (Engelse) tekst kan besteld worden via Oikos, zie informatie onderaan het artikel. De Nederlandse tekst is enkel digitaal beschikbaar en is gratis te downloaden via deze link.

Alle presentaties van het congres zijn hier te vinden.

Oikos bracht eerder ook i.s.m. de Heinrich Böll Stiftung en Bureau De Helling (NL) een publicatie uit over de commons - gemeengoed. Meer info daarover vind je op deze pagina.

Bestellen:

The commons. (Co)managing commonly owned resources kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €2,- + €3,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie (Commons congresteksten) en je adres (enkel binnenland).

 

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.