logo

  • Home

Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst.

COVER_mensen_maken_de_stad_RGB2Onze steden staan voor een immense uitdaging. De stadsbevolking neemt fors toe, en nog nooit woonden er zo veel groepen mensen met een verschillende achtergrond. De kloof tussen arm en rijk blijft groter worden, en ook de ecologische voetafdruk van de stad is groter dan de planeet kan dragen. Dit leidt tot dé vraag van de 21ste eeuw: hoe kan de stad tegelijkertijd groeien en meer solidair en ecologisch worden?

Oikos nodigde onderzoekers en professoren uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. Wat is de huidige staat van de stad? Hoe staat het onder meer met wonen, ecologie, participatie en diversiteit in de stad? Wat kunnen de krachtlijnen zijn voor een toekomstgericht stedelijk beleid? Het resultaat van deze denkoefening is het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst. In de antwoorden komen vier kernwoorden naar boven: wonen, solidariteit, superdiversiteit en klimaatneutraal. Ze worden tot een geheel samengeweven met een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap als rode draad. Want Mensen maken de stad is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen nemen.

Een uitgave van EPO, met bijdragen van Paul Blondeel, Eric Corijn, Eveline Cortier, Patrick Deboosere, Pascal De Bruyne, Pascal De Decker, Filip De Rynck, Sven De Visscher, Eva Heuts, Dirk Holemans, Maarten Loopmans, Bruno Meeus, Henk Oosterling, Stijn Oosterlynck, Erik Rombaut, Elise Schillebeeckx, Nick Schuermans, Jim Segers, Anne Snick, Linda Struelens, Pieter Van den Broeck, Barbara Van Dyck, Linus Vanhellemont en Griet Verschelden. Paperback - 368 p.

Bestellen:

Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst (ISBN 9789491297281) kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €19,95,- + €3,5,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

 

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.