De commons: hoe beheren wat van iedereen is?

View Comments

De commons bieden een woordenschat om onze verbeelding weer te prikkelen, ze banen de weg om de ecologische en sociale transitie te doen slagen. Het zijn geen private goederen, die op de markt worden uitgewisseld en enkel beantwoorden aan een logica van persoonlijk voordeel, noch publieke goederen, geproduceerd door de staat; de commons komen voort uit een andere benadering. Ze bestaan door de wilskracht van gemeenschappen die zich organiseren om collectief een hulpbron te beheren, om zo de duurzaamheid en de bereikbaarheid ervan voor iedereen te verzekeren, soms in interactie met de markt, soms met de staat, soms met beide. We denken hierbij aan water, bos, lucht, openbaar vervoer, talen, wetenschap, genetisch materiaal, internet, geld, enz.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de politici: de mensen die waken over dit gemeengoed - en die alsmaar talrijker worden - erkennen en ondersteunen. Want de rijkdommen die zij ontwikkelen, staan voor duurzaamheid, sociale verbondenheid, levenskwaliteit, collectieve actie…

De drie ecologische organisaties Oikos, GEF en Etopia organiseerden op 9 maart 2012 in Brussel een congres over de commons, waar teksten uit volgden die gebundeld werden in een publicatie. De (Engelse) tekst kan besteld worden via Oikos, zie informatie onderaan het artikel. De Nederlandse tekst is enkel digitaal beschikbaar en is gratis te downloaden via deze link.

Alle presentaties van het congres zijn hier te vinden.

Oikos bracht eerder ook i.s.m. de Heinrich Böll Stiftung en Bureau De Helling (NL) een publicatie uit over de commons - gemeengoed. Meer info daarover vind je op deze pagina.

Bestellen:

The commons. (Co)managing commonly owned resources kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €2,- + €3,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie (Commons congresteksten) en je adres (enkel binnenland).

 

Afdrukken