Populism in Europe

View Comments

GEF_-_Populism_in_Europe_-_plano_frontcover-1

In heel Europa worden groene en linkse politieke partijen geconfronteerd met opkomende rechts-populistische bewegingen. De opkomst van rechts populisme en haar politiek van ‘angst en verbondenheid’ vormt een uitdaging voor onze democratie op nationaal en Europees vlak. Hoe moeten progressieve partijen deze populistische uitdaging aangaan? Welke rol kan de groene beweging hierbij spelen?

Door de ontkenning van waarden als diversiteit, openheid en kritische (zelf)reflectie vormen deze bewegingen in feite een bedreiging voor de Europese waarden. Hun vertoog raakt de kern van de democratie en kan niet zonder weerwoord blijven. De Green European Foundation (GEF), koepel van de Europese groene denktanks, lanceerde het boek, Populism in Europe in oktober 2011. Dit boek is een verzameling van artikels van enkele vooraanstaande Europese denkers, waarvan de meesten uit een politiek groene hoek komen. Vanuit Europees perspectief proberen zij de vragen te formuleren die groene en progressieve partijen in het bijzonder moeten beantwoorden in het populistische discours, dat aan de essentie van democratie en fundamentele Europese waarden raakt door begrippen als diversiteit en tolerantie in vraag te stellen.

Met bijdragen van: Daniel Cohn-Bendit en Edouard Gaudot, Dick Pels, Sarah de Lange, Øyvind Strømmen, Soňa Szomolányi, Olga Pietruchova, Merijn Oudenampsen, Robert Misik, Marco Jacquemet, Barbara Hohenedder en Dirk Holemans. Redactie door Erica Meijers. 

Bestellen:

'Populism in Europe' kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €10,- + €4,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

Afdrukken