logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

  • Home

Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet

welvaart-cover-LROnze samenleving zit vast in een dilemma. We hebben enerzijds economische groei nodig om onze sociale zekerheid veilig te stellen, anderzijds vragen we nu al meer van onze aarde dan ze kan dragen. Om het leefmilieu te beschermen, moeten we komaf maken met economische groei. Maar dan wordt ons economisch systeem onstabiel. Dit dilemma - onduurzaam of onstabiel - vormt het vertrekpunt van het boek Prosperity without Growth van de Britse econoom Tim Jackson.

De auteur stelt de noodzaak van economische groei ter discussie en laat zien wat welvarend zijn werkelijk betekent. Bovendien geeft hij aan hoe we uit dit dilemma geraken door de ontwikkeling van een nieuwe economie die ecologische investeringen en een groene diensteneconomie centraal stelt. Hij biedt ons alternatieven om vol aan het leven deel te nemen zonder een beroep te hoeven doen op steeds nieuwe materiële consumptie.

Prosperity without Growth werd in Groot-Brittannië door The Financial Times onthaald als 'een van de belangrijkste boeken van het jaar'. Daarom, en ook omdat de zoektocht naar het verzoenen van een goed leven met een eindige planeet iedereen aanspreekt, vertaalde Oikos het boek naar het Nederlands. Daarmee wordt tegelijk het debat over een groene economie in Vlaanderen op gang gebracht.

‘Tim Jackson beschrijft op unieke wijze hoe de huidige structuren van productie en consumptie een maatschappij hebben gecreëerd die verslaafd is aan onduurzame groei, en waarin tegelijk de kwaliteit van leven niet of nauwelijks meer toeneemt. Jackson biedt ook diep doordachte en inspirerende perspectieven hoe deze 'lock in' kan worden doorbroken. Een absoluut meesterwerk dat thuis hoort in het rijtje klassiekers als Limits to Growth van Donella en Dennis Meadows en Steady state economics van Herman Daly.’ - Arnold Tukker, TNO en bijzonder hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim.

Als reactie op Welvaart zonder Groei publiceerden Oikos en Crosstalks (VUB) een cahier met bijdragen van verschillende auteurs, die hun visie geven op Jacksons ideeën en concrete oplossingen schetsen. Meer info over het cahier, Welvaren zonder Groei, vind je hier

Bestellen:

Welvaart zonder Groei. Economie voor een eindige planeet (ISBN 9789062244942) kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €12,- + €4,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.