logo

  • Aral Balkan
  • Kate Raworth
  • Yochai Benkler
  • Vandana Shiva
  • Rob Hopkins
  • Michel Bauwens
  • Harald Welzer
  • Saskia Sassen
  • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

  • Home

De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie.

Cover Gorz De markt voorbij

‘De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie’ is een nieuwe publicatie van Oikos in samenwerking met Socialisme 21. Het boek bundelt teksten van de in 2007 overleden Franse denker André Gorz. Het boek werd samengesteld door Johny Lenaerts en Roger Jacobs, die ook bij elk van de vier delen een gedegen inleiding schreef. Het boek bevat ook voorwoorden van Dirk Holemans en Jan Blommaert en een biografische schets door Roger Jacobs.

André Gorz was een van de belangrijkste kritisch linkse filosofen uit de 20ste eeuw. Zijn gedachtegoed heeft niet alleen heel de linkerzijde in Europa beïnvloed, tevens zette het de ‘groene politiek’ op de linkse agenda. Hij is zonder meer een pionier van de politieke ecologie. Zijn ideeën en analyses winnen aan belang nu de wereld geconfronteerd wordt met één van de grootste crises uit de geschiedenis. Voor Gorz vormen de huidige financiële crisis, de crisis van de arbeid en de ecologische crisis bovendien één geheel. Volgens hem moeten we echter niet enkel deze crisis overwinnen, maar heel het kapitalisme. Gorz: ‘Het is onmogelijk een klimaatcatastrofe te vermijden zonder radicaal te breken met de methodes en de logica die er sedert honderdvijftig jaar aanleiding toe geven.’

‘De markt voorbij’ is het vijfde vertaalde boek van Gorz, waarin het postuum werk ‘Ecologica’(Ed. Galilée, Paris, 2008) integraal is opgenomen. Gorz legt een theoretische basis voor onder andere de verontwaardiging over de graaicultuur, het belang van arbeidsherverdeling en autonome tijd, de toenemende kloof tussen arm en rijk en de toestand van onze planeet. Hij denkt ook na over alternatieven en ziet grote mogelijkheden in de digitale revolutie.

Gorz’ werk roept overigens actuele vragen op: wat betekent vooruitgang? Hoe voorkomen we sociale ongelijkheid? Wat moet de huidige generatie opofferen met het oog op de toekomst?

Deze publicatie is UITVERKOCHT!

‘De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie’ (ISBN: 9789081530514) telt 262 bladzijden en kan besteld worden bij Oikos voor € 12 (+ € 2 verzendingskosten), door storting op het rekeningnr. 001-5987701-64 van Oikos vzw met als vermelding ‘De markt voorbij’.

Afdrukken E-mail

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.