logo

Congres: de Commons

Sinds de start van de financieel-economische crisis gaan zowel de markten als de staat (Europa inbegrepen) door een diepe crisis. De vraag is dan ook of we in Europa geen derde wijze van van beheer nodig hebben. De zgn. commons bieden hiervoor het meest veelbelovende perspectief. Het gaat hierbij over samenwerkingsverbanden tussen mensen, los van markt en staat.

Als derde organisatiewijze, naast staat en markt, kunnen de commons bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een toekomstgerichte, groene economie. En het kan voor Europa en haar landen een nieuwe bron van politieke innovatie vormen, door de ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking, productie en bezit.

Hoe kan de theorie van de commons en haar praktische ontwikkeling onze samenleving versterken, het politieke innoveren en de economie vergroenen? Dat is de centrale vraag op het internationale congres dat Oikos organiseert in samenwerking met Etopia en de Green European Foundation. Met prof. Tine De Moor (Universiteit van Utrecht) en prof. Tom Dedeurwaerdere (UCL) komen alvast twee belangrijke experts aan het woord. En in vier workshops wordt dieper ingegaan op wat de commons kunnen betekenen op de domeinen van geld, genen, software en stad.

Bekijk het programma hier.

Add a comment

Juliet Schor - Ecologische voetafdruk, arbeidstijdverkorting en nieuwe economie

Op uitnodiging van Oikos en Etopia gaf Juliet Schor op 14 januari een lezing in de Brusselse Botanique met als titel Ecologische voetafdruk, arbeidstijdverkorting en de nieuwe economie.

schor_photo-225x300Juliet Schor is als professor Sociologie verbonden aan Boston College, daarvoor gaf ze les aan de befaamde Harvard University. Ze is auteur van verschillende boeken die de overconsumptie, de prestatiemaatschappij en het ermee verbonden overwerken aankaarten zoals: Born to buy; The overworked American en The overspent America.  Hierbij is ze telkens niet te beroerd in haar rake analyses om tegen de schenen van haar landgenoten te stampen. In haar laatste boek Plenitude. The new economics of the true wealth gaat ze op zoek hoe de planeet gered kan worden en de arbeid beter verdeeld. Ze laat zien hoe meer en meer mensen een rijk leven leiden vanuit een duurzame levensstijl die kiest voor minder klassieke consumptiegoederen.

Deze video van Juliet Schor, gebaseerd op haar boek Plenitude, geeft een visie op hoe een post-consumentismesamenleving er zou kunnen uitzien.

Dat de boodschap van Schor aanslaat in deze tijden van verandering, werd duidelijk toen de avond van de lezing de zaal te klein bleek, en dit voor een zaterdagavond. Binnen enkele dagen kan je hier de conclusies lezen die moderator Dirk Holemans formuleerde op het einde van de avond.

Add a comment

Dennis Meadows – Learning to Live Within Limits

6394826639_c42a74e588_bOp uitnodiging van Oikos en de Club van Rome sprak Dennis Meadows op 21, 22 en 23 november voor goed gevulde zalen in Brussel en Gent. Hij bracht een radicale boodschap, die vele mensen niet onberoerd liet. Meadows is co-auteur van het veelbesproken rapport Limits to Growth uit 1972. Nu, veertig jaar later, kijkt hij niet enkel terug, maar ook vooruit. Add a comment

Lees meer

Congres AARDE. Tenminste houdbaar tot: zie onze keerzijde

Een congres over de uitdaging van eindige hulpbronnen voor een groene economie.

Wat de groenen al jaren benadrukken, bereikt nu ook de economische hoofdkwartieren: de aarde is eindig. En terwijl de vraag naar grondstoffen blijft stijgen, zal het aanbod juist afnemen vanwege fysieke en geopolitieke omstandigheden. Het overkomen van deze schaarste aan grondstoffen is een enorme uitdaging die een radicale verandering van het huidige socio-economische paradigma vereist. De introductie van het gesloten kringloop-principe, eco-design, sociale innovatie en lokale economieën die gebaseerd zijn op reparatie en recycling zijn voorbeelden van hoe deze verandering plaats zou kunnen vinden.

Oikos organiseert hierover op 9 december een congres in Brussel. In de voormiddag wordt de Europese context geschetst, de tweede helft van de dag bekijken we praktische voorbeelden van sociale innovatie en komt de Vlaamse context aan bod. Sprekers zijn onder andere Reinhard Bütikofer, Europees parlementslid voor de Duitse groenen en rapporteur over grondstoffenschaarste, Ariadna Rodrigo, Resource Use Campaigner voor Friends of the Earth Europe, en Peter Tom Jones, burgerlijk ingenieur werkzaam voor de K.U. Leuven en pionier van Plan C, de Vlaamse transitie-arena voor duurzaam materialenbeheer.

Het volledige programma vindt u hier.

Add a comment

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.